diện tích của mặt cầu bán kính r bằng

Câu hỏi:

17/12/2019 13,435

Bạn đang xem: diện tích của mặt cầu bán kính r bằng

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính thể tích khối lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' biết toàn bộ những cạnh của lăng trụ đều bởi vì a

Câu 2:

Cho hình lăng trụ ABCD.A'B'C'D' có lòng ABCD là hình thoi cạnh a, tâm O và ABC=120o. Các cạnh AA', A'B, A' D nằm trong tạo ra với lòng một góc 60o.Tính theo dõi a thể tích V của khối lăng trụ tiếp tục mang lại.

A. a33

B. a336

C. a332

D. 3a22

Câu 3:

Cho hình trụ với nửa đường kính lòng bởi vì R, độ cao bởi vì h. sành rằng hình trụ cơ với diện tích S toàn phần gấp rất nhiều lần diện tích S xung xung quanh. Mệnh đề nào là tại đây chính ?

Xem thêm: số bé nhất có 6 chữ số khác nhau

Câu 4:

Cho khối chóp tứ giác đều S.ABCD có thể tích là V. Nếu tăng cường độ nhiều năm cạnh lòng lên thân phụ đợt và tách phỏng nhiều năm đàng cao xuống nhì đợt thì tớ được khối chóp mới nhất hoàn toàn có thể tích là

A. 92V

B. 9V

C. 3V

D. 32V

Câu 5:

Cho hình chóp S.ABCD có lòng ABCD là hình bình hành. Gọi M là vấn đề bên trên cạnh SC sao mang lại 5SM=2SC mặt bằng phẳng (α)qua A, M và tuy vậy song với đường thẳng liền mạch BD tách nhì cạnh SB, SD theo thứ tự bên trên H, K. Tính tỉ số thể tích

?

A. 15

B. 835

C. 17

D. 635

Câu 6:

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh bởi vì a. Lấy điểm M nằm trong đoạn AD¢, điểm N nằm trong đoạn BD sao mang lại AM=DN=x với 0<x<a22Tìm x theo dõi a nhằm đoạn MN ngắn ngủn nhất

D. 0

TÀI LIỆU VIP VIETJACK