điểm chuẩn đại học sư phạm tphcm 2012

Ngành

Bạn đang xem: điểm chuẩn đại học sư phạm tphcm 2012

Khối

Điểm chuẩn chỉnh NV1

Điểm sàn NV2

Chỉ tiêu

 NV2

Các ngành sư phạm

- SP Toán học

A

20

- SP Vật lý

A

17,5

- SP Tin học

A

15

15

100

D1

- SP Hóa học

A

19,5

- SP Sinh học

B

15,5

15,5

50

- SP Ngữ văn

C

17,5

D1

- SP Lịch sử

C

15,5

- SP Địa lý

A

14

C

15

- Tâm lý học

C

15,5

D1

- giáo dục và đào tạo chủ yếu trị

C

14,5

14,5

80

D1

- giáo dục và đào tạo quốc phòng - an ninh

A

14,5

14,5

120

C

- SP giờ Anh

D1

30

- SP Song ngữ Nga - Anh

D1

19

19

60

D2

- SP giờ Pháp

D3

19

19

20

D1

- SP giờ Trung

D4

19

19

30

- giáo dục và đào tạo đái học

A

17,5

D1

- giáo dục và đào tạo mơ non

M

17

- giáo dục và đào tạo thể chất

T

Xem thêm: Vebo TV - Địa chỉ xem bóng đá uy tín hiện nay

21

- giáo dục và đào tạo quánh biệt

C

14,5

14,5

20

D1

- Quản lý giáo dục

A

15

15

40

C

D1

Hệ CN ngoài sư phạm

- Ngôn ngữ Anh

D1

26

- Cử nhân tuy vậy ngữ Nga - Anh

D1

19

19

70

D2

- Cử nhân giờ Pháp

D3

19

19

50

D1

- Cử nhân giờ Trung

D1

19

19

100

D4

- Cử nhân giờ Nhật

D1

20

20

40

D4

D6

- Công nghệ thông tin

A

15

15

100

D1

- Vật lý

A

15

15

100

- Hóa học

A

15

B

16,5

- Ngữ văn

C

14,5

14,5

100

D1

- VN học tập (chuyên ngành Văn hóa du lịch)

C

14,5

14,5

60

- Quốc tế học

D1

14,5

14,5

80

C

- Điểm chuẩn chỉnh nêu bên trên so với những ngành chuyên nghiệp ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật) tiếp tục nhân thông số 2 môn thi đua nước ngoài ngữ và ngành dạy dỗ thể hóa học tiếp tục nhân thông số 2 môn NKTDTT).

Nhận làm hồ sơ xét tuyển chọn nguyện vọng bổ sung cập nhật.

- Thời gian: Trường nhận làm hồ sơ ĐK xét tuyển chọn nguyện vọng bổ sung cập nhật từ thời điểm ngày 10-8 cho tới không còn ngày 5-9-2012.

Lưu ý: Chỉ nhận bạn dạng chủ yếu “Giấy ghi nhận thành quả thi” (có đóng góp vết đỏ) của ngôi trường tổ chức triển khai thi đua.

-  Những sỹ tử tiếp tục nộp làm hồ sơ ĐK xét tuyển chọn NV bổ sung cập nhật được quyền rút lại làm hồ sơ trước thời gian ngày 5-9-2012 và ko được trả lại lệ phí ĐK xét tuyển chọn.

Xem thêm: tam sinh tam thế thập lý đào hoa facebook

- Địa điểm nhận làm hồ sơ ĐK xét tuyển chọn nguyện vọng xẻ sung: chống đào tạo và huấn luyện mái ấm ngôi trường, số 280 An Dương Vương, phường 4, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh hoặc qua chuyện đàng bưu năng lượng điện.