điểm chuẩn đại học sư phạm tphcm 2012

Ngành

Bạn đang xem: điểm chuẩn đại học sư phạm tphcm 2012

Khối

Điểm chuẩn chỉnh NV1

Điểm sàn NV2

Chỉ tiêu

 NV2

Các ngành sư phạm

- SP Toán học

A

20

- SP Vật lý

A

17,5

- SP Tin học

A

15

15

100

D1

- SP Hóa học

A

19,5

- SP Sinh học

B

15,5

15,5

50

- SP Ngữ văn

C

17,5

D1

- SP Lịch sử

C

15,5

- SP Địa lý

A

14

C

15

- Tâm lý học

C

15,5

D1

- giáo dục và đào tạo chủ yếu trị

C

14,5

14,5

80

D1

- giáo dục và đào tạo quốc phòng - an ninh

A

14,5

14,5

120

C

- SP giờ Anh

D1

30

- SP Song ngữ Nga - Anh

D1

19

19

60

D2

- SP giờ Pháp

D3

19

19

20

D1

- SP giờ Trung

D4

19

19

30

- giáo dục và đào tạo đái học

A

17,5

D1

- giáo dục và đào tạo mơ non

M

17

- giáo dục và đào tạo thể chất

T

Xem thêm: bài 3 tính chất đường pg trong tam giác

21

- giáo dục và đào tạo quánh biệt

C

14,5

14,5

20

D1

- Quản lý giáo dục

A

15

15

40

C

D1

Hệ CN ngoài sư phạm

- Ngôn ngữ Anh

D1

26

- Cử nhân tuy vậy ngữ Nga - Anh

D1

19

19

70

D2

- Cử nhân giờ Pháp

D3

19

19

50

D1

- Cử nhân giờ Trung

D1

19

19

100

D4

- Cử nhân giờ Nhật

D1

20

20

40

D4

D6

- Công nghệ thông tin

A

15

15

100

D1

- Vật lý

A

15

15

100

- Hóa học

A

15

B

16,5

- Ngữ văn

C

14,5

14,5

100

D1

- VN học tập (chuyên ngành Văn hóa du lịch)

C

14,5

14,5

60

- Quốc tế học

D1

14,5

14,5

80

C

- Điểm chuẩn chỉnh nêu bên trên so với những ngành chuyên nghiệp ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật) tiếp tục nhân thông số 2 môn thi đua nước ngoài ngữ và ngành dạy dỗ thể hóa học tiếp tục nhân thông số 2 môn NKTDTT).

Nhận làm hồ sơ xét tuyển chọn nguyện vọng bổ sung cập nhật.

- Thời gian: Trường nhận làm hồ sơ ĐK xét tuyển chọn nguyện vọng bổ sung cập nhật từ thời điểm ngày 10-8 cho tới không còn ngày 5-9-2012.

Lưu ý: Chỉ nhận bạn dạng chủ yếu “Giấy ghi nhận thành quả thi” (có đóng góp vết đỏ) của ngôi trường tổ chức triển khai thi đua.

-  Những sỹ tử tiếp tục nộp làm hồ sơ ĐK xét tuyển chọn NV bổ sung cập nhật được quyền rút lại làm hồ sơ trước thời gian ngày 5-9-2012 và ko được trả lại lệ phí ĐK xét tuyển chọn.

- Địa điểm nhận làm hồ sơ ĐK xét tuyển chọn nguyện vọng xẻ sung: chống đào tạo và huấn luyện mái ấm ngôi trường, số 280 An Dương Vương, phường 4, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh hoặc qua chuyện đàng bưu năng lượng điện.

Xem thêm: tính tổng số hạng của cấp số cộng