điểm chuẩn đại học cong nghe thuc pham tphcm 2013

1. ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NĂM 2013

Bạn đang xem: điểm chuẩn đại học cong nghe thuc pham tphcm 2013

NGÀNH

A

A1

B

D1

Quản trị kinh doanh

16

16

16

Tài chủ yếu – Ngân hàng

15

15

15

Kế toán

15

15

15

Công nghệ thông tin

14.5

14.5

14.5

Kỹ thuật Điện - Điện tử

13

13

Công nghệ sản xuất máy

13

13

Công nghệ thực phẩm

19.5

19.5

20.5

Đảm bảo quality và ATTP

18.5

18.5

19

Công nghệ Chế trở nên thủy sản

15.5

15.5

16

Công nghệ nghệ thuật hóa học

17.5

17.5

18.5

Công nghệ Kỹ thuật môi trường

16.5

16.5

17.5

Công nghệ sinh học

18.5

18.5

19

- Trường xét tuyển chọn nguyện vọng bổ sung cập nhật vớ cà những ngành với nút điểm xét tuyển chọn vì chưng điểm trúng tuyển chọn NV 1.

- Thí sinh ko đầy đủ điểm trúng tuyển chọn nhập ngành vẫn ĐK sẽ tiến hành xét tuyển chọn nhập những ngành không giống nằm trong khối đua và sở hữu điểm trúng tuyển chọn thấp rộng lớn.

- Thí sinh ko đạt điểm trúng tuyển chọn ĐH sẽ tiến hành xét tuyển chọn qua quýt hệ CĐ.Thí sinh ko đạt điểm sàn CĐ sẽ tiến hành xét tuyển chọn thanh lịch hệ Cao đẳng nghề nghiệp chủ yếu quy hoặc TCCN.

2. ĐIỂM CHUẨN NV1 CÁC NGÀNH CAO ĐẲNG BẰNG ĐIỂM SÀN CĐ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GIÁO DỤC, CỤ THỂ:

NGÀNH

A

A1

B

D1

C

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

Công nghệ thông tin

10

10

10

10

11

11

10

10

Công nghệ nghệ thuật cơ khí

10

10

10

10

Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử

10

10

10

10

Công nghệ thực phẩm

10

10

10

10

11

11

Công nghệ chế trở nên thủy sản

10

Xem thêm: d day vietsub

10

10

10

11

11

Công nghệ nghệ thuật hóa học

10

10

10

10

11

11

Công nghệ nghệ thuật môi trường

10

10

10

10

11

11

Công nghệ sinh học

10

10

10

10

11

11

Công nghệ Giày

10

10

10

10

11

11

Công nghệ May

10

10

10

10

10

10

Công nghệ nghệ thuật nhiệt độ (điện lạnh)

10

10

10

10

Quản trị kinh doanh

10

10

10

10

10

10

Kế toán

10

10

10

10

10

10

Việt Nam học tập (Chuyên ngành Du lịch)

10

10

10

10

10

10

11

11

Công nghệ vật liệu

10

10

10

10

11

11

+ Trường xét tuyển chọn 1300 tiêu chuẩn Nguyện vọng nhập hệ CĐ những ngành của ngôi trường kể từ điểm đua CĐ, ĐH năm trước đó với nút điểm vì chưng nút điểm sàn CĐ cho những khối.

3. Các ngành quality cao xét trúng tuyển chọn kể từ điểm đua Đại học tập của những khối A, A1, B, D1 cho những toàn bộ những sỹ tử sở hữu điểm đua vì chưng điểm trúng tuyển chọn của ngành, cụ thể: 

NGÀNH

A

A1

B

D1

Quản trị kinh doanh

16

16

16

Công nghệ thông tin

14.5

14.5

14.5

Công nghệ nghệ thuật hóa học

17.5

17.5

18.5

Công nghệ sinh học

18.5

18.5

Xem thêm: chị đại

19