điểm chuẩn các trường đại học năm 2012

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Bạn đang xem: điểm chuẩn các trường đại học năm 2012

Ngành

Mã ngành

Khối thi

Điểm trúng tuyển NV1

Chỉ tiêu

NV2

Điểm nhận làm hồ sơ NV2

- Khoa học tập máy tính

D480101

A

20,5

A1

- Công nghệ thông tin

D480201

A

A1

- Hệ thống thông tin

D480104

A

15

20,5

A1

- Công nghệ năng lượng điện tử - viễn thông

D510302

A

A1

- Vật lý kỹ thuật

D520401

A

16,5

15

16,5

- Cơ học tập kỹ thuật

D520101

A

15

16,5

- Công nghệ cơ năng lượng điện tử

D510203

A

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Ngành

Mã ngành

Khối thi

Điểm trúng tuyển NV1

Chỉ tiêu

NV2

Điểm nhận làm hồ sơ NV2

- Toán học

D460101

A

17,5

30

17,5

A1

 - Máy tính và khoa học tập thông tin

D480105

A

40

17,5

A1

- Vật lý

D440102

A

17,0

20

17,0

A1

 - Khoa học tập vật liệu

D430122

A

20

17,0

A1

 - Công nghệ phân tử nhân

D520403

A

30

17,0

A1

- Khí tư­ợng học

D440221

A

16,0

20

16,0

A1

 - Thủy văn

D440224

A

20

16,0

A1

 - Hải dư­ơng học

D440228

A

20

16,0

A1

- Hóa học

D440112

A

18,0

A1

- Công nghệ chuyên môn hóa học

D510401

A

A1

- Hóa dược

D720403

A

20,0

A1

- Địa lý tự động nhiên

D440217

A

16,0

20

16,0

A1

- Quản lý khu đất đai

D850103

A

17,0

10

17,0

A1

- Địa hóa học học

D440201

A

17,0

25

17,0

A1

- Kỹ thuật địa chất

D520501

A

16,0

20

16,0

A1

- Quản lý khoáng sản và môi trường

D850101

A

17,0

10

17,0

A1

- Sinh học

D420101

A

18,0

A1

B

21,0

- Công nghệ sinh học

D420201

A

20,0

A1

B

22,5

- Khoa học tập môi trư­ờng

D440301

A

18,5

A1

B

22,5

- Khoa học tập đất

D440306

A

16,0

A1

B

21,0

- Công nghệ chuyên môn môi trường

D510406

A

18,0

A1

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Ngành

Mã ngành

Khối thi

Điểm trúng tuyển NV1

Chỉ tiêu

NV2

Điểm nhận làm hồ sơ NV2

- Tâm lý học

D310401

A

18,0

B

19,5

C

20,0

D1,2,3,4,5,6

18,5

- Khoa học tập quản ngại lý

D340401

A

17,0

C

21,5

D1,2,3,4,5,6

17,5

- Xã hội học

D310301

A

16,0

C

18,0

10

18,0

D1,2,3,4,5,6

17,0

17,0

- Triết học

D220301

A

16,0

41

16,0

C

18,0

18,0

D1,2,3,4,5,6

17,0

17,0

- Chính trị học

D310201

A

17,0

C

18,0

D1,2,3,4,5,6

17,0

- Công tác xã hội

D760101

C

19,0

D1,2,3,4,5,6

18,0

- Văn học

D220330

C

18,5

D1,2,3,4,5,6

17,0

- Lịch sử

D220310

C

18,0

10

18,0

D1,2,3,4,5,6

17,0

17,0

- Ngôn ngữ học

D220320

A

16,0

C

18,0

26

Xem thêm: đề cương ôn tập vật lý 7 chương 1

18,0

D1,2,3,4,5,6

17,0

17,0

- Báo chí

D320101

A

18,0

C

22,0

D1,2,3,4,5,6

20,5

- Thông tin học

D320201

A

16,0

45

16,0

C

18,0

18,0

D1,2,3,4,5,6

17,0

17,0

- L­ưu trữ học

D320303

A

17,0

C

18,0

D1,2,3,4,5,6

17,0

- Đông ph­ương học

D220213

C

22,0

D1,2,3,4,5,6

20,5

- Quốc tế học

D220212

A

17,0

C

21,5

D1,2,3,4,5,6

20,0

- Quản trị cty phượt và lữ hành

D340103

A

19,0

C

22,0

D1,2,3,4,5,6

21,0

- Hán Nôm

D220104

C

18,0

15

18,0

D1,2,3,4,5,6

17,0

17,0

- nước Việt Nam học

D220113

C

20,0

D1,2,3,4,5,6

17,0

- Nhân học

D310302

A

16,0

40

16,0

C

18,0

18,0

D1,2,3,4,5,6

17,0

17,0

TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ

Ngành

Mã ngành

Khối thi

Điểm trúng

tuyển NV1

Chỉ tiêu

NV2

Điểm nhận làm hồ sơ NV2

- Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

28,5

 - Sư­ phạm tiếng Anh

D140231

D1

28,5

- Ngôn ngữ Nga

D220202

D1

26,0

D2

26,0

 - Sư­ phạm tiếng Nga

D140232

D1

26,0

D2

26,0

- Ngôn ngữ Pháp

D220203

D1

26,0

D3

26,0

 - Sư­ phạm tiếng Pháp

D140233

D1

26,0

D3

26,0

- Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

D1

27,0

D4

27,0

 - Sư­ phạm tiếng Trung Quốc

D140234

D1

26,0

D4

26,0

- Ngôn ngữ Đức

D220205

D1

26,0

D5

26,0

- Ngôn ngữ Nhật

D220209

D1

30,0

D6

30,0

 - Sư­ phạm tiếng Nhật

D140236

D1

26,0

D6

26,0

- Ngôn ngữ Hàn Quốc

D220210

D1

28,0

- Ngôn ngữ Ả Rập

D220211

D1

26,0

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ

Ngành

Mã ngành

Khối thi

Điểm trúng

tuyển NV1

Chỉ tiêu

NV2

Điểm nhận

hồ sơ NV2

- Kinh tế

D310101

A

21,0

A1

20,5

D1

20,5

- Kinh tế quốc tế

D310106

A

22,5

A1

22,0

D1

22,5

- Quản trị kinh doanh

D340101

A

21,5

A1

21,5

D1

21,5

- Tài chủ yếu - Ngân hàng

D340201

A

21,0

A1

21,0

D1

21,5

- Kinh tế phân phát triển

D310104

A

21,0

A1

20,5

D1

20,5

- Kế toán

D340301

A

22,5

A1

21,0

D1

21,0

ĐH KINH TẾ - ĐHQGHN XÉT NV BỎ SUNG: XEM TẠI ĐÂY 

TRƯỜNG ĐH GIÁO DỤC

Ngành

Mã ngành

Khối thi

Điểm trúng

tuyển NV1

Chỉ tiêu

NV2

Điểm nhận

hồ sơ NV2

- Sư­ phạm toán học

D140209

A

17,5

- Sư­ phạm vật lý

D140211

A

17,0

20

- Sư­ phạm hóa học

D140212

A

17,0

10

- Sư­ phạm sinh học

D140213

A

17,0

20

B

20.0

- Sư­ phạm ngữ văn

D140217

C

18,5

D1,2,3,4

17,0

- Sư­ phạm lịch sử

D140218

C

18,0

40

18,0

D1,2,3,4

17,0

17,0

Tại ĐH Quốc gia TP Hà Nội, sau năm học tập loại nhất trở chuồn, nếu như sở hữu nguyện vọng SV được ĐK học tập thêm 1 lịch trình huấn luyện loại nhì ở những đơn vị chức năng huấn luyện vô ĐHQG TP Hà Nội nhằm Lúc chất lượng tốt nghiệp được cấp cho nhì văn vày ĐH chủ yếu quy. tin tức cụ thể thông thường xuyên được update bên trên trang web của những đơn vị chức năng huấn luyện.

Xem thêm: đồ thị hàm số nào sau đây có 3 điểm cực trị