đề thi vào lớp 10 chuyên lam sơn môn toán

Nhóm nmec.edu.vn xin gửi tới chúng ta phát âm tư liệu Tuyển luyện đề nhập lớp 10 chuyên nghiệp Toán - Lam Sơn Thanh Hóa.

Bạn đang xem: đề thi vào lớp 10 chuyên lam sơn môn toán

Tài liệu bao gồm 126 trang tuyển lựa chọn đề đua và điều giải chi tiết về chủ thể này. Nội dung rõ ràng bao gồm:

Đề số 1: KỲ THI VÀO LỚP 10 trung học phổ thông CHUYÊN LAM SƠN - NĂM HỌC 2019 – 2020 (chuyên Toán)

Đề số 1: KỲ THI VÀO LỚP 10 trung học phổ thông CHUYÊN LAM SƠN - NĂM HỌC 2019 – 2020 (Chuyên Tin)

Đề số 1: KỲ THI VÀO LỚP 10 trung học phổ thông CHUYÊN LAM SƠN - NĂM HỌC 2018 – 2019 (chuyên Toán)

Đề số 1: KỲ THI VÀO LỚP 10 trung học phổ thông CHUYÊN LAM SƠN - NĂM HỌC 2018 – 2019 (chuyên Tin học)

Đề số 1: KỲ THI VÀO LỚP 10 trung học phổ thông CHUYÊN LAM SƠN - NĂM HỌC 2017 – 2018 (Toán chung)

Đề số 1: KỲ THI VÀO LỚP 10 trung học phổ thông CHUYÊN LAM SƠN - NĂM HỌC 2017 – 2018 (chuyên Toán)

Đề số 1: KỲ THI VÀO LỚP 10 trung học phổ thông CHUYÊN LAM SƠN - NĂM HỌC 2016 – 2017

Đề số 2: KỲ THI VÀO LỚP 10 trung học phổ thông CHUYÊN LAM SƠN - NĂM HỌC 2016 – 2017 (Chuyên Toán)

Đề số 3: KỲ THI VÀO LỚP 10 trung học phổ thông CHUYÊN LAM SƠN - NĂM HỌC 2015 – 2016

Đề số 4: KỲ THI VÀO LỚP 10 trung học phổ thông CHUYÊN LAM SƠN - NĂM HỌC 2015 – năm nhâm thìn (Chuyên Tin)

Đề số 5: KỲ THI VÀO LỚP 10 trung học phổ thông CHUYÊN LAM SƠN - NĂM HỌC 2015 – năm nhâm thìn (Chuyên Toán)

Đề số 6: KỲ THI VÀO LỚP 10 trung học phổ thông CHUYÊN LAM SƠN - NĂM HỌC 2014 – 2015 (Chuyên Tin)

Đề số 7: KỲ THI VÀO LỚP 10 trung học phổ thông CHUYÊN LAM SƠN - NĂM HỌC 2014 – 2015 (Chuyên Toán)

Xem thêm: tứ giác có 2 góc vuông là hình gì

Đề số 8: KỲ THI VÀO LỚP 10 trung học phổ thông CHUYÊN LAM SƠN - NĂM HỌC 2014 – 2015 (Chung)

Đề số 9: KỲ THI VÀO LỚP 10 trung học phổ thông CHUYÊN LAM SƠN - NĂM HỌC 2013 – 2014 (Chuyên Nga, Pháp)

Đề số 10: KỲ THI VÀO LỚP 10 trung học phổ thông CHUYÊN LAM SƠN - NĂM HỌC 2013 – 2014 (Chuyên Toán)

Đề số 11: KỲ THI VÀO LỚP 10 trung học phổ thông CHUYÊN LAM SƠN - NĂM HỌC 2013 – 2014 (Chuyên Tin)

Đề số 12: KỲ THI VÀO LỚP 10 trung học phổ thông CHUYÊN LAM SƠN - NĂM HỌC 2012  - 2013 (chuyên Toán)

Đề số 13: KỲ THI VÀO LỚP 10 trung học phổ thông CHUYÊN LAM SƠN - NĂM HỌC 2012  - 2013 (chuyên Tin)

Đề số 14: KỲ THI VÀO LỚP 10 trung học phổ thông CHUYÊN LAM SƠN - NĂM HỌC 2012  - 2013 (chung)

....

Nhóm nmec.edu.vn kỳ vọng với tư liệu Tuyển luyện đề nhập lớp 10 chuyên nghiệp Toán - Lam Sơn Thanh Hóa sẽ mang lại lợi ích được cho tới chúng ta phát âm và được sát cánh đồng hành nằm trong chúng ta, cảm ơn!

Tài liệu

Like fanpage của nmec.edu.vn nhằm update những tài liệu mới mẻ nhất: https://bit.ly/3g8i4Dt.

XEM THÊM

  • Tóm tắt kỹ năng toán lớp 9
  • Hướng dẫn ôn đua nhập lớp 10 môn toán

THEO THUVIENTOAN.NET

Xem thêm: tổng hợp kiến thức toán lớp 6 7 8 9