đề thi toán rời rạc khoa học tự nhiên

chuong 2_tap hop chạm anh xa thẳm.pdf

Bạn đang xem: đề thi toán rời rạc khoa học tự nhiên

chuong 3_phep dem chạm he thuc de quy.pdf

chuong 6_dai so sánh boole.pdf

slide_chuong 1_co so sánh logic.pdf

slide_chuong 2_tap hop chạm anh xa thẳm.pdf

slide_chuong 3_phuong phap dem.pdf

slide_chuong 4_he thuc de quy.pdf

slide_chuong 5_so nguyen.pdf

slide_chuong 6_quan he - copy.pdf

slide_chuong 7_ham boole - copy.pdf

[maple] một trong những lỗi thông thường bắt gặp vô maple.pdf

[trr] bài bác luyện những chương.pdf

bt_0_maple_mot so sánh lenh teo ban.pdf

bt_chuong 1_co so sánh logic.pdf

bt_chuong 2_tap hop chạm anh xa thẳm.pdf

bt_chuong 3_phuong phap dem.pdf

bt_chuong 4_he thuc de quy.pdf

bt_chuong 5_so nguyen.pdf

bt_chuong 7_ham boole.pdf

bài-tập-ôn-thi-môn-toán-rời-rạc-res.pdf

huong dan su dung maple.pdf

ztrr_cntt_hk1_2016_chuong 1_bai tap.pdf

ztrr_cntt_hk1_2016_chuong 2_bai tap.pdf

ztrr_cntt_hk1_2016_chuong 3_bai tap.pdf

ztrr_cntt_hk1_2016_chuong 4_bai tap.pdf

ztrr_cntt_hk1_2016_chuong 5_bai tap.pdf

ztrr_cntt_hk1_2016_chuong 6_bai tap.pdf

ztrr_cntt_hk1_2016_chuong 7_bai tap.pdf

[trr - toán tách rạc]_cuoiky_17-18.jpg

[trr - toán tách rạc]_cuoiky_k17hoclai.jpg

[trr - toán tách rạc] chỉ dẫn bài bác luyện những chương.pdf

Xem thêm: tóm tắt môn toán lớp 10 filetype pdf

[trr - toán tách rạc] sửa đề ganh đua trr - toán tách rộc k15.pdf

trr - toán tách rạc_0827_de01.pdf

trr - toán tách rạc_0827_de02.pdf

trr - toán tách rạc_1617_cuoiky.jpg

trr - toán tách rạc_1617_giuaky.jpg

các chúng ta tự động mò mẫm sách trên top mạng tìm kiếm google theo gót khêu ý bên dưới nhé!

Discrete Mathematics.Pdf

Giáo Trình Toán Rời Rạc Đh Huế.Pdf

Giáo Trình Toán Rời Rạc Đh Nông Nghiệp Hn.Pdf

Guide To Discrete Mathematics.Pdf

Introductory Combinatorics, 5th Edition, 2009 - Richard A. Brualdi.Pdf

Krantz S. Discrete Mathematics Demystified (Mcgraw-Hill, 2008)(Isbn 007154948x)(369s)_Csdi_.Pdf

Lý Thuyết Đồ Thị - Lê Minh Hoàng.Pdf

Mathematical Symbols.Pdf

Pronunciation Of Mathematical Expressions.Pdf

Richard Johnsonbaugh - Discrete Mathematics-Pearson (2017).Pdf

Theory And Problems Of Discrete Mathematics.Pdf

Toan Roi Rac - Vo Van Tuan Dung.Pdf

Toán Rời Rạc Nguyễn Đức Nghĩa Bách Khoa TP Hà Nội.Pdf

Toán Rời Rạc_Đh Sư Phạm.Pdf

Toán Rời Rạc Ứng Dụng Trong Tin Học - Đỗ Đức Giáo.Pdf

Toán Rời Rạc - Nguyễn Hữu Anh.Pdf

Toán Rời Rạc Và Một Số Vấn Đề Liên Quan - Nguyễn Văn Mậu.Pdf

Toán Rời Rạc Ứng Dụng Trong Tin Học Kennth H. Rosen (Tiếng Việt) - 1.Pdf

Toán Rời Rạc Ứng Dụng Trong Tin Học Kennth H. Rosen (Tiếng Việt) - 2.Pdf

Toán Rời Rạc Ứng Dụng Trong Tin Học Kennth H. Rosen (Tiếng Việt) - 3.Pdf

Toán Rời Rạc Ứng Dụng Trong Tin Học Kennth H. Rosen (Tiếng Việt) - 4.Pdf

Từ Điển Toán Học.Pdf

De Haan L., Koppelaars T. Applied Mathematics For Database Professionals (Apress, 2007)(Isbn 1590597451)(405s)_Csdi_.Pdf

Xem thêm: toán 7 bài 3 lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ

Giới thiệu, nội dung môn học

Chương I: Trung tâm logic - Mệnh đề - Dạng mệnh đề - Qui tắc suy diễn - Vị kể từ, lượng từ - Tập hợp - Ánh xạ - Qui hấp thụ toán học Chương II: PHÉP ĐẾM - Các nguyên vẹn lý - Giải tích tổ hợp - Hoán vị lặp, tổng hợp lặp - Hệ thức đệ qui Chương III: QUAN HỆ - Định nghĩa và tính chất - Biểu biểu diễn quan tiền hệ - Quan hệ tương tự. Đồng dư - Quan hệ trật tự, biểu loại Hass Chương IV. Đại số Bool - Đại Số Bool - Hàm Bool - Biểu loại karnaugh - Mạch logic Chương V : Đồ Thị - Những định nghĩa và đặc thù cơ bản - Biểu biểu diễn loại thị vị yêu tinh trận - Đẳng cấu - Đường cút, quy trình, loại thị liên thông