de thi toan lop 5 cuoi hoc ki 2 nam 2014

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Toán đem đáp án

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Toán đem đáp án

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Toán tiếp sau đây Đề ganh đua cuối kì 2 môn Toán lớp 5 năm học tập năm trước - năm ngoái ngôi trường Tiểu học tập Kim Đồng đem đáp án. Đề ganh đua môn Toán lớp 5 cuối học tập kì 2 đem đáp án này được Thư viện đề ganh đua lớp 5 VnDoc trình làng cho tới thầy cô và những em học viên xem thêm, sẵn sàng mang lại kì ganh đua cuối học tập kì 2 lớp 5, ôn ganh đua vô lớp 6 môn Toán. Mời chúng ta xem thêm.

Bạn đang xem: de thi toan lop 5 cuoi hoc ki 2 nam 2014

Chi tiết đề ganh đua cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán:

Trường Tiểu học tập Kim Đồng

Lớp: 5/...

Họ và tên:……………….............................

BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ II
Năm học tập : năm trước -2015
MÔN: Toán - Lớp 5
Thời gian tham : 40 phút

I. Trắc nghiệm: (3 điểm) Khoanh tròn trĩnh vô vần âm bịa trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: (1 điểm) Phân số nào là tiếp sau đây to hơn một nửa ?

A. 3/6 B. 3/8 C. 6/11 D. 2/5

Câu 2: (1 điểm) Trong mặt hàng số: 31,146; 41,147; 51,148; 61,149; ................

Số phù hợp nhằm ghi chép vô điểm chấm của mặt hàng số là:

A. 71,160 B. 61,160 C. 51,150 D. 71,150

Câu 3: (1 điểm) Một hình vỏ hộp chữ nhật hoàn toàn có thể tích là 270 cm3; chiều nhiều năm 6 cm; độ cao 9 centimet. Chiều rộng lớn của hình vỏ hộp chữ nhật bại là:

A. 5 centimet B. 9 centimet C. 15 centimet D. 30 cm

II. Tự luận: (7 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a) 889972 + 96308

....................................

....................................

....................................

b) 7,284 - 5,596

....................................

....................................

....................................

c) 4802 x 324

....................................

....................................

....................................

d) 75,95 : 3,5

....................................

....................................

....................................

Bài 2: Tìm x: (1 điểm)

Xem thêm: phim vkool

a) x + 5,84 = 9,16

....................................

....................................

....................................

b) x - 0,35 = 2,55

....................................

....................................

....................................

Bài 3: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất: (1 điểm)

a) 0,5 x 9,6 x 2

....................................

....................................

....................................

b) 7,9 x 8,3 + 7,9 x 1,7

....................................

....................................

....................................

Bài 4: Viết số phù hợp vô điểm chấm (1 điểm)

a) 0,5 m = ..................centimet b) 0,08 tấn = ............... kg

c) 7,268 m2 = .............. dm2 d) 3 phút 40 giây = ............. giây

Bài 5: (2 điểm) Một xe hơi chuồn vô 0,75 giờ với véc tơ vận tốc tức thời 60 km/ giờ. Tính quãng lối đi được của xe hơi.

Đáp án đề ganh đua cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán

I. Trắc nghiệm: (3 điểm) Khoanh tròn trĩnh vô vần âm bịa trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: C Câu 2: D Câu 3: A

II. Tự luận: (7 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

Mỗi phép tắc tính đích thị ghi 0,5 điểm

Bài 2: Tìm x: (1 điểm) Mỗi phép tắc tính đích thị ghi 0,5 điểm

Bài 3: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất: (1 điểm)

Mỗi phép tắc tính đích thị ghi 0,5 điểm

Xem thêm: kẻ hủy diệt: thời đại genisys

Bài 4: Viết số phù hợp vô điểm chấm (1 điểm)

Viết đích thị số từng điểm chấm ghi 0,25 điểm

Bài 5: (2 điểm)

  • Câu tiếng giải đích thị ghi 0,5 điểm
  • Phép tính đích thị ghi 1 điểm
  • Đáp số đích thị ghi 0,5 điểm