de thi toan lop 5 cuoi hoc ki 2 co dap an 2016

Tổng phù hợp đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 5 đem đáp án mới mẻ nhất

Bạn đang xem: de thi toan lop 5 cuoi hoc ki 2 co dap an 2016

Bộ đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 5 mới mẻ nhất

Bộ đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 5 năm học tập năm 2016 - 2017 là cỗ đề đua bao hàm đáp án và chỉ dẫn giải cụ thể cho tới từng đề canh ty những em học viên ôn tập dượt, gia tăng kiến thức và kỹ năng sẵn sàng cho tới bài bác đua thời điểm cuối năm đạt thành phẩm cao. Đồng thời đấy là tư liệu tìm hiểu thêm cho những thầy cô khi rời khỏi đề cho những em học viên theo dõi những nấc chuẩn chỉnh kiến thức và kỹ năng Thông tư 22. Mời thầy cô với mọi em tìm hiểu thêm và vận tải về tệp tin đáp án và bảng ma mãnh trận cụ thể không thiếu thốn.

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 5 ngôi trường Tiểu học tập Khương Tiên, Sơn La năm năm 2016 - 2017

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 5 theo dõi Thông tư 22 đem đáp án

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 5 ngôi trường Tiểu học tập Kỳ Phú, Tỉnh Ninh Bình năm năm 2016 - 2017

Đề số 1

Bảng kiến thiết ma mãnh trận đề đua cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 5

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức

2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

1

2

1

1

4

1

Câu số

1

2, 4

8

6

Số điểm

0,5 đ

2 đ

2 đ

1 đ

3,5 đ

2 đ

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

1

1

Câu số

3

Số điểm

0,5 đ

0,5 đ

3

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Câu số

7

Số điểm

1 đ

1 đ

4

Số đo thời hạn và toán vận động đều

Số câu

1

1

1

1

2

Câu số

5

9

10

Số điểm

1 đ

1 đ

1 đ

1 đ

2 đ

Tổng số câu

2

2

2

2

1

1

7

3

Tổng số

2

2

4

2

10

Số điểm

1 điểm

2 điểm

5 điểm

2 điểm

10 điểm

Nội dung đề đánh giá cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 5 theo dõi Thông tư 22

Thứ............., ngày ... mon ... năm đôi mươi......

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

Môn: Toán

Thời gian: 40 Phút

Năm học: năm 2016 – 2017

Câu 1: Chữ số 5 nhập số 162,57 chỉ: (0,5 điểm)

A. 5 đơn vị chức năng B. 5 tỷ lệ C. 5 chục D. 5 phần mười

Câu 2: Hỗn số Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 5 được viết lách bên dưới dạng phân số là: (1 điểm)

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 5

Câu 3: 5840g = .... kilogam (0,5 điểm)

A. 58,4kg B. 5,84kg C. 0,584kg D. 0,0584kg

Câu 4: Có đôi mươi viên bi, nhập cơ đem 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh lơ, 5 viên bi đỏ loét, 8 viên bi vàng. Như vậy 1/5 số viên bi đem màu: (1 điểm)

A. Nâu B. Đỏ C. Xanh D. Trắng

Câu 5: Khoảng thời hạn kể từ khi 9h thông thường 10 phút cho tới 9h nửa tiếng là: (1 điểm)

A. 10 phút B. đôi mươi phút C. nửa tiếng D. 40 phút

Câu 6: Một thị xã đem 320ha khu đất trồng cây cafe và 480ha khu đất trồng cây cao su đặc. Hỏi diện tích S khu đất trồng cây cao su đặc vày từng nào tỷ lệ diện tích S khu đất trồng cây cà phê?: (1 điểm)

A. 150% B. 15% C. 1500% D. 105%

Câu 7: Hình lập phương đem cạnh là 5m. Vậy thể tích hình cơ là: (1 điểm)

A. 150 m3 B. 125 m3 C. 100 m3 D. 25 m3

Câu 8: Tìm hắn, biết: (2 điểm)

34,8 : hắn = 7,2 + 2,8

21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

Câu 9: Một người lên đường xe pháo máy xuất hành kể từ A khi 8 giờ nửa tiếng và cho tới B khi 9h nửa tiếng. Quãng lối AB nhiều năm 60km. Hãy tính véc tơ vận tốc tức thời khoảng của xe pháo máy với đơn vị chức năng đo là km/giờ? (1 điểm)

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật đem nhiều năm 120m, chiều rộng lớn vày 90m. Người tớ trồng lúa bên trên thửa ruộng cơ, khoảng cứ 100m2 chiếm được 15kg thóc. Tính:

a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) Trên cả thửa ruộng cơ, người tớ thu hoạch được từng nào tạ thóc? (1 điểm)

Đáp án và chỉ dẫn giải môn Toán học tập kì 2 lớp 5

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Ý đúng

D

D

B

B

D

A

B

Điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

Câu 8: Tìm hắn, biết: (2 điểm)

a) 34,8 : hắn = 7,2 + 2,8

34,8 : hắn = 10

y = 34,8 : 10

y = 3,48

b) 21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

= 21,22 + 90,72 + 2,06

= 114

Câu 9: Một người lên đường xe pháo máy xuất hành kể từ A khi 8 giờ nửa tiếng và cho tới B khi 9h nửa tiếng. Quãng lối AB nhiều năm 60km. Hãy tính véc tơ vận tốc tức thời khoảng của xe pháo máy với đơn vị chức năng đo là km/giờ? (1 điểm)

Bài giải

Thời gian ngoan xe pháo máy lên đường không còn quảng lối AB là:

9 giờ nửa tiếng – 8 giờ nửa tiếng = 1 (giờ)

Vận tốc khoảng của xe pháo máy là:

60 : 1 = 60 (km/giờ)

Đáp số: 60 km/giờ

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật đem nhiều năm 120m, chiều rộng lớn vày 90m. Người tớ trồng lúa bên trên thửa ruộng cơ, khoảng cứ 100m2 chiếm được 15kg thóc. Tính:

a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) Trên cả thửa ruộng cơ, người tớ thu hoạch được từng nào tạ thóc? (1 điểm)

Bài giải

a ) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

120 90 = 10800 (m2)

b) Cả thửa ruộng cơ, người tớ thu hoạch được số tạ thóc là: 10800 : 100 15 = 1620 (kg) = 1,62 (tấn)

Đáp số: a) 10800m2; b) 1,62 tấn

Đề số 2

Câu 1: (1 điểm) Viết số thập phân có: M1

a) Bảy mươi nhị đơn vị chức năng, tía mươi tư phần trăm:...................................

b) Tám đơn vị chức năng, tư trăm chín mươi tía phần nghìn:................................

Câu 2: (1 điểm) Điền lốt (>, <, =) phù hợp nhập dù trống: M1

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 5

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 5

Câu 5: (1 điểm) Viết số phù hợp nhập điểm chấm: M2

a) 2,516m2 = ........................... dm2

b) hai năm 3 mon = ................. tháng

Câu 6: (1 điểm) Khoanh nhập chữ trước câu vấn đáp đúng: M3

a) Hình lập phương đem cạnh nhiều năm 5cm. Diện tích xung xung quanh của hình lập phương cơ bằng:

A. 5cm2 B. 25cm2 C. 100cm2 D. 125cm2

b) Hình lập phương đem cạnh nhiều năm 5cm. Thể tích của hình lập phương cơ bằng:

A. 5cm3 B. 25cm3 C. 100cm3 D. 125cm3

Câu 7: (1,5 điểm) Đặt tính và tiến hành những quy tắc tính sau: M2

a) 23,175 + 81,56 b) 4,26 x 1,5

............................ .................................
............................ .................................
............................ .................................

c) 48,3 : 35

............................
............................

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất: M3

2,5 x 0,2 x 4 x 5

................................................
................................................
................................................

Câu 9: (1,5 điểm) Một xe pháo máy lên đường kể từ A khi 7 giờ nửa tiếng với véc tơ vận tốc tức thời 42 km/giờ, cho tới B khi 10 giờ. Tính chừng nhiều năm quãng lối AB. M4

Bài giải
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Đáp án đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 5

Câu

1a 1b

2

3a 3b

4a, 4b, 4c, 4d

5a 5b

6a 6b

Ý đúng

72,34 8,493

>,<,=,<

B C

S Đ Đ S

251,6 27

C D

Câu 7: Đặt tính và tính đích thị từng bài bác 0,5 điểm.

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 5

Câu 8:

2,5 x 0,2 x 4 x 5

= ( 2,5 x 4 ) x (0,2 x 5)

= 10 x 1

= 10

Câu 9: (1,5 điểm)

Bài giải

Thời gian ngoan xe pháo máy lên đường kể từ A cho tới B: (0,25 điểm)

10 giờ – 7 giờ nửa tiếng = 2 tiếng nửa tiếng (0,25 điểm)

2 giờ nửa tiếng = 2,5 giờ (0,25 điểm)

Quãng lối AB dài: (0,25 điểm)

42 2,5= 105 (km) (0,25 điểm)

Đáp số: 105 km (0,25 điểm)

(Học sinh hoàn toàn có thể giải Theo phong cách khác).

Bảng ma mãnh trận đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 5

Mạch kiến thức và kỹ năng,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số đương nhiên, phân số, số thập phân và những quy tắc tính với bọn chúng.

Số câu

2

1

1

1

1

4

2

Số điểm

2,0

1,0

1,5

1,0

1

4.0

2.5

Đại lượng và đo đại lượng: chừng nhiều năm, lượng, thời hạn, diện tích S, thể tích.

Số câu

1

1

2

Số điểm

1,0

1,0

2,0

Yếu tố hình học: chu vi, diện tích S, thể tích những hình đang được học tập. Toán vận động đều.

Số câu

1

1

Số điểm

1,5

1,5

Tổng

Số câu

2

2

1

2

1

1

6

3

Số điểm

2,0

2,0

1.5

2,0

1.0

1,5

6.0

4,0

Đề số 3

Phần I. Trắc nghiệm (7điểm) Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp đích thị hoặc tiến hành theo như đúng đòi hỏi của những bài bác tập dượt sau đây..

Câu 1. Hỗn số Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 5được viết lách bên dưới dạng số thập phân là:

Xem thêm: đáp án đề minh họa 2018 môn văn

A. 3,25 B. 32,5 C. 3,4 D. 3,2

Câu 2. Số lớn số 1 trong những số thập phân: 53,02; 35,2; 53,2; 32,05 là:

A. 53,2 B. 35,2 C. 53,02 D. 32,05

Câu 3: Một người công nhân thực hiện 1 thành phầm không còn 1 phút 12 giây. Hỏi người công nhân cơ thực hiện 8 thành phầm như vậy không còn từng nào thời gian?

A. 1 phút 12 giây B. 8 phút 36 giây C. 9 phút 36 giây

Câu 4. Thể tích của cái vỏ hộp đem chiều nhiều năm 4cm, chiều rộng lớn 3cm và chiểu cao 2,5cm là:

A. 14cm3 B. 35cm3 C. 59cm3 D. 30cm3

Câu 5. 3km 48m = ........km. Số phù hợp nhằm điền nhập điểm chấm là:

A. 3,48 B. 3,048 C. 348 D. 3048

Câu 6. Một khối kim mô hình lập phương hoàn toàn có thể tích 2,45cm3 nặng trĩu 18,62g. Hỏi khối sắt kẽm kim loại nằm trong hóa học hoàn toàn có thể tích 3,5cm3 cận nặng trĩu từng nào gam?

A. 7,6 g B. 13,034 g C. 26,6 g D. 26,22 g

Câu 7: Một ngôi trường đái học tập đem 600 học viên, số học viên phái đẹp rung rinh 55% số học viên toàn ngôi trường. Số học viên nam giới của ngôi trường đái học tập cơ là:

A. 270 học viên B. 330 học viên C. 45 học tập sinh

Câu 8: Một hình tam giác có tính nhiều năm cạnh lòng 4,2dm và chiểu cao 1,2dm. Diện tích của hình tam giác cơ là:

A. 5,4dm2 B. 10,8 dm2 C. 2,7 dm2

Câu 9. Kết trái khoáy của quy tắc tính: 17giờ 25 phút : 4 = ........ là:

A. 4 giờ 6 phút B. 4 giờ 21 phút C. 4 giờ 15 phút

Câu 10. Y + 3,18 = 2,5 x 4. Giá trị của số Y là:

A. 10 B. 10,18 C. 10,22 D. 6,82

Câu 11. Một hình tròn trụ đem nửa đường kính 5dm. Diện tích của hình tròn trụ cơ là:

A. 78,5 dm2 B. 314 dm2 C. 31,4 dm2 D. 15,7 dm2

Câu 12. Một cái vỏ hộp đem chứa chấp 120 viên bi bao gồm 15 viên bi red color, 28 viên bi màu xanh lá cây, 41 viên bi color tím và 36 viên bi gold color. Nếu ko nom nhập vỏ hộp thì rất cần được mang ra tối thiểu từng nào viên bi nhằm chắc chắn là số bi mang ra đem đầy đủ cả tư màu?

A. 120 viên B. 85 viên C. 80 viên D. 106 viên

Phần II: Tự luận (3 điểm)

Câu 13. Đặt tính rồi tính:

134,57 + 302,31

86,345 – 42,582

27,35 x 3,2

58,039 : 4,57

Câu 14. Một xe hơi xuất hành kể từ Tỉnh Ninh Bình khi 7 giờ nửa tiếng và cho tới thủ đô hà nội khi 9h với véc tơ vận tốc tức thời 63 km/giờ. Hỏi quãng lối kể từ Tỉnh Ninh Bình cho tới thủ đô hà nội nhiều năm từng nào ki-lô-mét?

Bài giải
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

Đáp án và chỉ dẫn chấm môn Toán lớp 5 học tập kì 2

Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm)

Học sinh khoanh đích thị nhập vần âm dặt trước câu vấn đáp đích thị thì cho tới điểm như sau:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

C

A

C

D

B

C

A

C

B

D

A

D

Số điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1,0

0,5

0,5

0,5

0,5

1,0

Phần II. Tự luận (3 điểm)

Câu 13. (1,5 điểm)

Học sinh bịa tính và tính đích thị từng ý cho tới điểm như sau:

134,57 + 302,31 = 436,88 (0,25 điểm)

86,345 – 42,582 = 43,763 (0,25 điểm)

27,35 x 3,2 = 87,52 (0,5 điểm)

58,039 : 4,57 = 12,7 (0,5 điểm)

Câu 14. (1,5 điểm) Bài giải

Thời gian ngoan xe hơi lên đường kể từ Tỉnh Ninh Bình cho tới thủ đô hà nội là

9 giờ - 7 giờ nửa tiếng = 1 giờ nửa tiếng (0,5 điểm)

Đổi: 1 giờ nửa tiếng = 1,5 giờ (0,25 điểm)

Quãng lối kể từ Tỉnh Ninh Bình cho tới thủ đô hà nội nhiều năm số ki-lô-mét là:

63 x 1,5 = 94,5 (km) (0,5 điểm)

Đáp số: 94,5 km (0,25 điểm)

Lưu ý: Học sinh giải cách tiếp theo tuy nhiên phương thức đích thị và thành phẩm đích thị vẫn cho tới điểm tối nhiều.

Bảng ma mãnh trận đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 5

Mạch kiến thức và kỹ năng, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số đương nhiên, phân số, số thập phân, tỉ số tỷ lệ và những quy tắc tính với bọn chúng. ...

Số câu

2

1

1

1

Câu số

1; 2

10

13

12

Số điểm

1,0

0,5

1,5

1,0

Đại lượng và đo đại lượng: chừng nhiều năm, lượng, thời hạn, ..

Số câu

3

Câu số

3; 5; 9

Số điểm

1,5

Yếu tố hình học: chu vi, diện tích S, thể tích những hình đang được học tập.

Số câu

3

Câu số

4;8; 11

Số điểm

1,5

Giải toán: Các việc điển hình nổi bật, vận động đều, ...

Số câu

2

1

Câu số

6; 7

14

Số điểm

1,5

1,5

Tổng

Số câu

5

4

1

2

1

1

Số điểm

2,5

2,0

1,5

1,5

1,5

1,0

Đề số 4

Câu 1. (M1)

Số thập phân bao gồm 55 đơn vị chức năng, 7 tỷ lệ, 2 phần ngàn viết lách là:

A. 55, 720 B. 55, 072 C. 55,027 D. 55,702

Câu 2: (M1)

Phép trừ 712,54 - 112,54 đem thành phẩm đích thị là:

A. 70,54 B. 700,54 C. 600 D. 700,54

Câu 3. (M2)

Viết số phù hợp nhập điểm chấm:

Giá trị của biểu thức: 136,5 – 100 : 2,5 x 0,9 là:

A. 100,5 B. 110,5 C. 100 D.105,5

Câu 4. (M1)

2 giờ 15 phút = ........phút

A. 120 phút B. 135 phút C. 215 phút D. 205 phút

Câu 5. (M2)

Viết số phù hợp nhập điểm chấm:

55 ha 17 m2 = .....,.....ha

A. 55,0017 B. 55,17 C. 55, 017 D. 55, 000017

Câu 6. (M2)

Lớp học tập đem 18 phái đẹp và 12 nam giới. Hỏi số học viên phái đẹp rung rinh từng nào tỷ lệ số học viên cả lớp?

A. 150% B. 60% C. 40% D. 80%

Câu 7. (M3)

Đặt tính rồi tính:

a/ 355,23 + 347,56

b/ 479,25 – 367,18

c/ 28,5 x 4,3

d/ 24,5 : 7

Câu 8. (M3)

Tính độ quý hiếm của biểu thức:

(53,8 x 2,3) + 234,24

Câu 9. (M3)

Tìm x:

X – 23,4 = 8,4 x 2

Câu 10. (M4) Một người lên đường xe pháo máy kể từ xuất hành kể từ A khi 8 giờ nửa tiếng và cho tới B khi 9h 42 phút. Quãng lối AB nhiều năm 60km. Em hãy tính véc tơ vận tốc tức thời khoảng của xe pháo máy với đơn vị chức năng đo là km/ giờ?

Bài giải.

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Bài 11. (M4) Một đám khu đất hình thang đem lòng rộng lớn 150 m và lòng nhỏ xíu vày 3/5 lòng rộng lớn, độ cao vày 2/5 lòng rộng lớn. Tính diện tích S đám khu đất hình thang đó?

Bài giải.

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Đáp án và chỉ dẫn chấm đề đua cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 5

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Đáp án

B

C

D

B

A

B

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Câu 7. (2 điểm)

Đặt tính rồi tính:

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 5

Câu 8. (1 điểm)

Tính độ quý hiếm của biểu thức:

(53,8 x 2,3) + 234,24

= 123,74 + 234,24

= 357,98

Câu 9. (1 điểm)

Tìm x:

X – 23,4 = 8,4 x 2

X – 23,4 = 16,8

X = 23,4 + 16,8

X = 40,2

Câu 10: (1,5 điểm) Có tiếng giải, quy tắc tính và tính đích thị kết quả:

Bài giải:

Thời gian ngoan xe pháo máy lên đường kể từ A cho tới B là

9 giờ 42 phút - 8 giờ nửa tiếng = 1 giờ 12 phút

Đổi 1 giờ 12 phút = 1, 2 giờ

Vận tốc khoảng của xe pháo máy là

60 : 1,2 = 50 (km/giờ)

Đáp số: 50 km /giờ

Bài 11: (1,5 điểm) Có tiếng giải, quy tắc tính và tính đích thị kết quả

Bài giải:

Đáy nhỏ xíu hình thang.

150 : 5 x 3 = 90 (m)

Chiều cao hình thang:

150 : 5 x 2 = 60 (m)

Diện tích hình thang:

(150 + 90) x 60 : 2 = 7200 (m2)

Đáp số: 7200 m2

(Mọi cơ hội giải không giống nếu như đúng đều được điểm tối đa)

(Học sinh tiến hành gộp những quy tắc tính vẫn cho tới điểm tối đa)

Bảng ma mãnh trận đề đua cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 5

Mạch kiến thức và kỹ năng,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số đương nhiên, phân số, số thập phân và những quy tắc tính với bọn chúng. Tỉ số tỷ lệ.

Số câu

2

2

3

4

3

Số điểm

1,0

1,0

4,0

2,0

4,0

Đại lượng và đo đại lượng: chừng nhiều năm, lượng, thời hạn, diện tích S, thể tích.

Số câu

1

1

2

Số điểm

0,5

0,5

1,0

Yếu tố hình học: chu vi, diện tích S, thể tích những hình đang được học tập.

Số câu

1

Số điểm

1,5

1,5

Giải việc về vận động đều; việc đem tương quan cho tới những quy tắc tính với số đo thời hạn.

Số câu

1

1

Số điểm

1,5

1,5

Tổng

Số câu

3

3

3

2

6

5

Số điểm

1,5

1,5

4,0

3,0

3,0

7,0

Xem thêm: sách hóa 10 chân trời sáng tạo pdf