de thi toan lop 5 cuoi hoc ki 1 nam 2018 co dap an

Đề đánh giá học tập kì 1 môn Toán lớp 5 với đáp án

Bạn đang xem: de thi toan lop 5 cuoi hoc ki 1 nam 2018 co dap an

Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm học tập 2017 - 2018 theo đòi Thông tư 22 với đáp án và bảng ma mãnh trận đề thi đua học tập kì 1 chuẩn chỉnh theo đòi thông tư 22 chung những em học viên ôn luyện, gia tăng những dạng bài xích ôn thi đua học tập kì 1. Đồng thời đó là mối cung cấp tư liệu hữu ích cho những thầy giáo viên Khi đi ra đề thi đua cho những em học viên. Sau trên đây mời mọc thầy cô và những em nằm trong xem thêm.

Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2018 - 2019 được chuyên chở nhiều nhất:

 • Bộ đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 năm 2018 - 2019 theo đòi Thông tư 22
 • Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm học tập 2018 - 2019
 • Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2018 - 2019 theo đòi Thông tư 22
 • Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2018 - 2019 theo đòi Thông tư 22 - Đề 2
 • Bộ đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5 ngôi trường Tiểu học tập Đoàn Thị Điểm
 • Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5 ngôi trường tè học tập Cư Kty, Đắk Lắk năm 2018 - 2019
 • Bộ đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm học tập 2018 - 2019 theo đòi Thông tư 22

Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2018 - 2019

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Em hãy khoanh vô vần âm bịa trước những câu vấn đáp đúng:

Câu 1: (0,5đ)

Chữ số cửu vô số 427,098 có mức giá trị:

A. \frac{9}{1000}

B. \frac{9}{10}

C. \frac{9}{90}

D. \frac{9}{100}

Câu 2: (0,5đ)

Viết trở nên tỉ số phần trăm: 0,58 = …….. %

A. 5,8%

B. 0,58%

C. 58%

D. 580%

Câu 3: (0,5đ)

Khoanh vô vần âm bịa trước thành phẩm đúng: M3

Một cửa hàng phân phối một cái TV được lãi 276 000 đồng và vị 12% chi phí vốn liếng chi ra. Vậy giá cả cái TV bại là:

A. 2567000 đồng

B. 3452 000 đồng

C. 3000000 đồng

D. 2576 000 đồng

Câu 4: (0,5 đ)

a) Số thập phân bao gồm đôi mươi đơn vị chức năng, một phần chục và 8 Tỷ Lệ được viết lách là:

A. đôi mươi,18

B. 2010,800

C. đôi mươi,108

D. 30,800

b) Số tương thích viết lách vô điểm chấm của 7cm2 9mm2 = ...mm2 là:

A. 79

B. 790

C. 709

D. 7 900

Câu 5: (0,5đ) Diện tích miếng vườn hình chữ nhật với chiều nhiều năm 25m, chiều rộng lớn vị 3/5 chiều nhiều năm là:

A. 80m2

B. 357m2

C. 375m2

D. 275m2

Câu 6: (0,5đ): Tìm độ quý hiếm của x sao cho:(0,5) (M3)

x – 1,27 = 13,5 : 4,5

A. 4,27

B. 1,73

C. 173

D. 1,37

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 7. (2 điểm) Đặt tính rồi tính

a) 146,34 + 521,85

b) 745,5 - 14,92

c)25,04 x 3,5

d) 66,15: 63

Câu 8: (1 điểm) Tìm X

X+ 1,25 = 13,5 : 4,5

X x 4,25 = 1,7 x 3

Câu 9: (1,5 đ) Người tớ trồng lúa bên trên một thửa ruộng hình chữ nhật với chiều rộng lớn là 35m, chiều nhiều năm vị 7/5 chiều rộng lớn. Cứ tầm m2 thửa ruộng bại thu hoạch được 20kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng bên trên thu hoạch được từng nào tấn thóc?

Câu 10 ( 2 điểm) M3

Một cửa hàng buổi sáng sớm bán tốt 75kg gạo và vị 60% lượng gạo phân phối chiều tối. Hỏi cả nhị buổi cửa hàng bán tốt từng nào tạ gạo?

Câu 11 (0,5 điểm) M4

Tính nhanh:

Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5

>> Tham khảo: Đề cương ôn luyện học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2018 - 2019

Đáp án: Đề đánh giá học tập kì 1 Môn Toán lớp 5

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: (0,5đ) Đáp án. D

Câu 2: (0,5đ) Đáp án C

Câu 3: (0,5đ) Đáp án D

Câu 4: (0,5đ) Đúng từng đáp án (0,25đ)

Câu a. A

Câu b. C

Câu 5: (0,5đ) Đáp án C

Câu 6: (0,5đ) Đáp án A

II. TỰ LUẬN: 6 điểm

Câu 7 (2 điểm – từng luật lệ tính đích 0,5 đ)

a) 668,19

b)730,58

c) 87,64

d)1,05

Câu 8. (1 điểm – từng luật lệ tính đích 0,5 đ)

X+ 1,25 = 13,5 : 4,5

X + 1,25 = 3

X = 3 -1,25

X = 1,75

X x 4,25 = 1,7 x 3

X x 4,25 = 5,1

X = 5,1 : 4,25

X = 1,2

Câu 9: (1,5 điểm)

Chiều nhiều năm của thửa ruộng hình chữ nhật bại là:

35 x = 49 (m) 0,5 điểm

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật bại là:

49 x 35 = 1715 (m2) 0,5 điểm

Số tấn thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng bại là:

1715 x đôi mươi = 34300 (kg) = 34,3 ( tấn thóc) 0,5 điểm

Đáp số: 34,4 tấn thóc

Câu 10: (2 điểm)

Số gạo cửa hàng bán tốt vô chiều tối là: (0,5 điểm)

75 : 60 x 100 = 125 (kg) (0,5 điểm)

Hai buổi cửa hàng bán tốt số gạo là: (0,25 điểm)

125 + 75 = 200( kg) = 2 (tạ) (0,5 điểm)

Đáp số: 2 tạ (0,25 điểm)

Câu 11: (0,5 điểm)

Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Bảng ma mãnh trận đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5:

Mạch kỹ năng và kĩ năng

Số câu và

số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số thập phân và những luật lệ tính với số thập phân

Số câu

2

1

1

2

3

3

Số điểm

0,75

2,0

0,5

1,5

1,25

3,5

Đại lượng và đo đại lượng: Các đơn vị chức năng đo diện tích

Số câu

1

1

Số điểm

0,25

0,25

Yếu tố hình học: diện tích S những hình đang được học

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1,5

0,5

1,5

Giải toán về tỉ số phần trăm

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

0.5

0,5

2.0

1,0

2,0

Tổng

Số câu

3

2

1

2

2

2

7

5

Số điểm

1,25

0,75

2,0

1,0

3,5

Xem thêm: sơ đồ tư duy hàm số lượng giác

1,5

3,0

7,0

Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2017 - 2018

Câu 1: Khoanh vô trước câu vấn đáp đích (1 điểm)

a. Giá trị chữ số cửu vô số 45,795 có mức giá trị là:

A. 90 B. 95 C. 9/100 D. 9/10

b. Số bé xíu nhất trong số số: 3,445; 3,454; 3,455; 3,444 là:

A. 3,445; B. 3,454; C. 3,455 D. 3,444

Câu 2: Khoanh vô trước câu vấn đáp đích (1 điểm)

a). 4\frac{3}{100} viết lách bên dưới dạng số thập phân là?

A. 3,445 B. 4,03 C. 4,3 D. 4,003

b). Viết trở nên tỉ số phần trăm: 0,58 = …….. %

A. 5,8% B. 0,58% C. 58% D. 580%

Câu 3: Đặt tính rồi tính: (1 điểm)

a/. 369,4 + 284,2

b/. 516,40 - 350,28

Câu 4: Đặt tính rồi tính: (1 điểm)

c/. 45,54 : 18

d/. 25,04 x 3,5

Câu 5: Tìm x (1 điểm) x + 18,7 = 50,5 : 2,5

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

Câu 6: Khoanh vô trước câu vấn đáp đúng: (1 điểm)

a. Số tương thích nhằm viết lách vô điểm chấm của 6 cm2 8 mm2 = …… cm2

A. 68 B. 6,8 C. 6,08 D. 6,008

b. Số tương thích nhằm viết lách vô điểm chấm của 2 tạ 50 kilogam = …… tạ

A. 2,50 B. 2,05 C. 250 D. 25

Câu 7: Khoanh vô trước câu vấn đáp đúng: (1 điểm )

Tam giác ABC với diện tích S 40 cm2. Chiều cao AH có tính nhiều năm 8 centimet. Độ nhiều năm lòng BC của tam giác ABC là:

A. 5cm B. 10 centimet C. 15 centimet D. đôi mươi cm

Câu 8: Bài toán (1 điểm)

Một mảnh đất nền hình chữ nhật với chiều nhiều năm 26 m, chiều rộng lớn vị 1/4 chiều nhiều năm, vô bại diện tích S khu đất thực hiện mái ấm lắc 62,5%. Tính diện tích S khu đất thực hiện mái ấm.

Bài giải

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

Câu 9: Bài toán (1 điểm)

Lớp 5A với 32 học viên, vô bại số học viên 10 tuổi hạc lắc 75%, sót lại là học viên 11 tuổi hạc. Tính số học viên 11 tuổi hạc của lớp học tập bại.

Bài giải

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

Câu 10: Bài toán (1 điểm)

Hai mảnh đất nền với diện tích S cân nhau. Mảnh loại nhất là hình vuông vắn với chu vi là 240 m. Mảnh loại nhị là hình tam giác có tính nhiều năm cạnh lòng là 90m. Tính độ cao của mảnh đất nền hình tam giác.

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

Đáp án và chỉ dẫn giải môn Toán lớp 5 học tập kì 1

Câu 1, 2, 6: lựa chọn đích từng ý của câu được 0,5 điểm. rõ ràng như sau:

1a. C

1b. D

2a. B

2b. C

6a. C

6b. A

Câu 3, 4: (2 điểm) Đặt tính và tính đích từng luật lệ tính được 0,5 điểm, bịa tính tuy nhiên tính sai ko được điểm.

Câu 5: (1 điểm ) x + 18,7 = 50,5 : 2,5

X + 18,7 = đôi mươi,2

X = đôi mươi,2 - 18,7

X = 1,5

Câu 7: Chọn đích câu B được một điểm.

Câu 8, 9, 10: Học sinh tiến hành được những đòi hỏi sau: Lời giải và luật lệ tính đích từng phần được điểm rõ ràng phía dưới; điều giải sai, luật lệ tính đúng không nào tính điểm câu bại chỉ bảo lưu thành phẩm nhằm tính điểm câu sau. Đơn vị sai ko được điểm cả câu. Học sinh với cơ hội giải không giống tương thích địa thế căn cứ Theo phong cách giải khiến cho điểm tương thích.

Câu 8: Giải

Chiều rộng lớn mảnh đất nền hình chữ nhật là:

26 : 4 = 6,5 (m) (0,25 đ)

Diện tích mảnh đất nền hình chữ nhật là:

26 x 6,5 = 169 (m2) (0,25 đ)

Diện tích khu đất thực hiện mái ấm là:

169 : 100 x 62,5 = 105,625 ( m2) (0,5 đ)

Đáp số: 105,625 m2

Câu 9:

Tỉ số Tỷ Lệ của số học viên 11 tuổi hạc là:

100 % - 75 % = 25 % (0,5 đ)

Số học viên 11 tuổi hạc là:

32 : 100 x 25 = 8 (học sinh) (0,5 đ)

Đáp số: 8 học tập sinh

Câu 10:

Cạnh mảnh đất nền hình vuông vắn là:

240 : 4 = 60 (m) (0,25 đ)

Diện tích mảnh đất nền hình vuông vắn là:

60 x 60 = 3600 (m2) (0,25 đ)

Chiều cao mảnh đất nền hình tam giác:

3600 x 2 : 90 = 80 (m) (0,5 đ)

Đáp số: 80 mét

Câu 8, 9, 10 Học sinh với cơ hội giải không giống phù phù hợp với đề bài xích, đích được xem đầy đủ điểm theo đòi đòi hỏi.

Phụ ghi: Làm tròn trặn điểm VD: 5,25 = 5 ; 5,5= 6; 5,75= 6

Bảng ma mãnh trận đề thi đua học tập kì 1 môn Toán theo đòi TT 22

Mạch kỹ năng, kỹ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Đọc, viết lách, đối chiếu phân số, số thập phân.

Số câu

2

2

Số điểm

2,0

2,0

Thực hiện tại những luật lệ tính nằm trong, trừ, nhân, phân tách số thập phân.

Số câu

1

1

2

Số điểm

1,0

1,0

2,0

Tính độ quý hiếm của biểu thức, thám thính bộ phận không biết.

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Đo chừng nhiều năm, lượng và diện tích S.

Số câu

1

1

2

Số điểm

1,0

1,0

2,0

Giải Việc tương quan cho tới tỉ số Tỷ Lệ .

Số câu

2

2

Số điểm

2,0

2,0

Giải Việc với nội dung hình học tập (hình tam giác)

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Tổng

Số câu

3

1

1

1

3

1

4

6

Số điểm

3,0

1,0

1,0

1,0

3,0

1,0

4,0

6,0

Tham khảo cụ thể những đề ôn luyện học tập kì 1 môn Toán lớp 5

 • Đề ôn luyện học tập kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 1
 • Đề ôn luyện học tập kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 2
 • Đề ôn luyện học tập kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 3
 • Đề ôn luyện học tập kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 4
 • Đề ôn luyện học tập kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 5
 • Đề ôn luyện học tập kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 6
 • Đề ôn luyện học tập kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 7
 • Đề ôn luyện học tập kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 8
 • Đề ôn luyện học tập kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 9

Ngoài rèn luyện đề thi đua bên trên, những em học viên xem thêm đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 cụ thể những môn theo đòi Thông tư 22 và những bài xích ôn luyện SGK Toán 5 hoặc SGK Tiếng Việt 5 sẵn sàng cho những bài xích thi đua, ôn luyện hiệu suất cao và cực tốt.

Ngoài đi ra, những em học viên hoặc quý bố mẹ còn hoàn toàn có thể xem thêm góp thêm phần Tập thực hiện văn 5 , Giải SGK và Giải VBT Tiếng Việt lớp 5 . Đồng thời, nhằm gia tăng kỹ năng, mời mọc những em xem thêm những phiếu bài xích luyện Đọc hiểu Tiếng Việt 5 , Bài luyện Luyện kể từ và câu 5 , Trắc nghiệm Tiếng Việt 5 .

Xem thêm: điều kiện để hàm số đồng biến trên r

 • Bạn với tiềm năng phát triển thành học viên xuất sắc môn nào?
 • Loài vật nào là ngủ quên vô linh hồn bạn?
 • Đoán nghề nghiệp và công việc sau này của chúng ta qua chuyện những bức ảnh
 • Bạn được xem là nữ giới sau này của người nào vô BTS
 • Thử tài với 10 thắc mắc thách thức mừng rỡ "siêu xoắn"