de thi toan lop 5 cuoi hoc ki 1 nam 2014

Đề thi đua học tập kì I môn Toán lớp 5 đem đáp án

Bạn đang xem: de thi toan lop 5 cuoi hoc ki 1 nam 2014

Đề đánh giá cuối học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Đề đánh giá cuối học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm học tập năm trước - năm ngoái ngôi trường Tiểu học tập Kim An, Hà Thành đem đáp án tất nhiên, gom những em học viên ôn luyện và sẵn sàng bài bác hiệu suất cao, sẵn sàng cho tới bài bác thi đua học tập kỳ tiếp đây. Đây cũng chính là tư liệu tìm hiểu thêm hữu ích giành cho quý cha mẹ và quý nhà giáo dùng nhằm biên soạn bài bác luyện cho những em. Mời quý cha mẹ và quý nhà giáo tìm hiểu thêm.

Đề thi đua học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 ngôi trường tè học tập Kim An, Hà Thành năm năm trước - 2015

Đề thi đua cuối học tập kì 1 môn Toán lớp 5 ngôi trường tè học tập C Nhơn Mỹ năm năm trước -2015

Tuyển luyện 32 đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5

PHÒNG GD-ĐT THANH OAI

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM AN

ĐỀ-BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I

NĂM HỌC 2014-2015

MÔN TOÁN - LỚP 5

Thời gian dối thực hiện bài: 40 phút

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh nhập vần âm đứng trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: Chữ số 3 nhập số thập phân 24,135 có mức giá trị là:

Câu 2: Hỗn số thông qua số thập phân này trong những số sau:

A. 8,05 B. 8,5 C. 8,005

Câu 3: 35m2 7dm2 = ...........m2. Số phù hợp ghi chép nhập khu vực chấm là:

A. 3,57 B. 35,07 C. 35,7

Câu 4: Số lớn số 1 trong những số 5,798; 5,897; 5,978; 5,879 là:

A. 5,978 B. 5,798 C. 5,897

Câu 5: Phép nhân nhẩm 34,245 x 100 đem sản phẩm là:

A 3,4245 B. 34245 C. 3424,5

Câu 6: 20% của 520 là:

A. 401 B. 104 C. 140

Xem thêm: đồ thị hàm số nào sau đây có 3 điểm cực trị

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 36,75 + 89,46 b) 351 – 138,9

c) 60,83 x 47,2 d) 109,44 : 6,08

Bài 2: (2 điểm) Tìm X:

a/ X x 100 = 41,87 b/ 0,48 : X = 1,2

Bài 3: (2 điểm) Một miếng vườn đem nửa chu vi là 15,4 m, chiều rộng lớn bởi vì 2/3 chiều nhiều năm. Tính chiều nhiều năm, chiều rộng lớn của miếng vườn đó?

Bài 4: (1 điểm) Tính tỉ số Tỷ Lệ của nhì số 60 và 24.

Đáp án đề đánh giá cuối học tập kì 1 môn Toán lớp 5

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Thực hiện nay đích từng phần cho tới 0,5 điểm

Đ/a: 1 – B; 2 – A; 3 – C; 4 – A; 5 – D; 6 - C

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1: 2 điểm - Đúng từng luật lệ tính cho tới 0,5 điểm

Đ/a: a/ 126,61; b/ 212,1; c/ 2871,176; d/ 18

Bài 2: 2 điểm - Đúng từng luật lệ tính cho một điểm

Đ/a: a/ X = 1,1148; b/ X = 0,4

Bài 3: 2 điểm

Tổng số phần đều bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Chiều rộng lớn là:

15,4 : 7 x 2 = 4,4 (m)

Chiều nhiều năm là:

15,4 – 4,4 = 11 (m)

Đáp số: Chiều dài: 11 m

Chiều rộng: 4,4 m

Bài 4: một điểm – Tìm đích tỉ số % đạt 1 điểm: 60 : 24 x100 = 250%

Đ/s: 250 %

Xem thêm: bài 67 trang 36 sgk toán 9 tập 1