de thi toan lop 4 hoc ki 2 nam 2014

Đề đua học tập kỳ 2 lớp 4 môn Toán đem đáp án

Bạn đang xem: de thi toan lop 4 hoc ki 2 nam 2014

Thư viện đề đua lớp 4 xin xỏ ra mắt đề đánh giá cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 4 năm học tập 2014-2015 ngôi trường Tiểu học tập Sông Nhạn, Đồng Nai đem đáp án tất nhiên. Mời những em nằm trong vận chuyển đề đua học tập kì 2 lớp 4 môn Toán này về và luyện đua học tập kì 2 hiệu suất cao rộng lớn.

Đề đua cuối học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

PHÒNG GD - ĐT CẨM MỸ

TRƯỜNG TH SÔNG NHẠN

LỚP 4/3

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC năm trước – 2015

Môn: Toán - lớp 4 (Thời gian: 60 phút)

Họ và tên:................................................................................. Lớp:

Phần I: Trắc nghiệm: 6 điểm

Chọn sản phẩm đích thị (Hoặc điền sản phẩm vô khu vực chấm)

Câu 1: (1,5 điểm)

a) 5/8 của 40 là:

A. 5 B. 25 C. trăng tròn D. 25

b) Bản đồ dùng Sảnh hoạt động Thạch Thất vẽ theo đòi tỉ trọng 1: 100 000. Hỏi chừng lâu năm 1cm bên trên bạn dạng đồ dùng này ứng với chừng lâu năm thiệt là từng nào ki-lô-mét?

A. 1km B. 100km C. 300km D. 300dm

c) Kết trái ngược của phép tắc tính 4/5 + 3/7 là....

Câu 2: (1 điểm) Một hình vuông vắn đem diện tích S 64cm2.

Cạnh hình vuông vắn là này là ……………… centimet.

Chu vi hình vuông vắn này là ……………..cm.

Câu 3: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 7m2 9dm2 = 709dm2

b) 12dm2 50cm2 = 12500cm2

c) 50% phút = 5 giây

d) 1/5 thế kỉ = 25 năm

Câu 4: (1,5 điểm) Trong nhị ngày cửa hàng bán tốt 60m vải vóc, ngày loại nhất bán tốt số mét vải vóc vì như thế 2/3 số mét vải vóc của ngày loại nhị. Ngày loại nhất cửa hàng bán tốt là.............m vải vóc. Ngày loại nhị cửa hàng bán tốt là............m vải vóc.

Xem thêm: điểm cực trị của đồ thị hàm số

Câu 5: (1 điểm)

a. X + 5/7 = 12/14

A. X = 1/7 B. X = 2/7 C. X = 5/7

b. 2/9 x X = 3/9

A. X = 5/2 B. X = 4/5 C. X = 2/3

Phần II: Tự luận (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Tính:

2004 x 21 12604 : 23 35/45 + 2/9 15/35 - 1/7

Bài 2: (2 điểm)

Hai kho chứa chấp 1560 tấn mì thô. Tìm số tấn mì của từng kho, hiểu được số mì của kho loại nhị vì như thế 5/7 số mì của kho loại nhất.

Đáp án đề đua cuối học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Phần I (6 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) Mỗi ý đích thị 0,5 điểm

a) ý B b) ý C c) 43/35

Câu 2: (1 điểm) Mỗi ý đích thị 0,5 điểm

Câu 3: (1 điểm) Mỗi ý đích thị 0,25 điểm

Thứ tự động điền đích thị là: Đ; S; Đ; S.

Câu 4: (1,5 điểm) Mỗi ý điền đích thị 0,75 điểm

Ngày loại nhất: 24 m Ngày loại hai: 36 m

Câu 5: (1 điểm) Mỗi ý đích thị 0,25 điểm.

a) ý A b) ý C

Phần II: (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Mỗi phép tắc tính đích thị 0,5 điểm.

Bài 2: (2 điểm)

 • Vẽ được sơ đồ dùng mang lại 0,25 điểm.
 • Tính tổng số mì từng kho cho một,5 điểm
 • Đáp số: 0,25 điểm.

Bộ đề đua học tập kì 2 lớp 4: 2018 - 2019

 • Bộ đề đua học tập kì 2 lớp 4 môn Toán năm học tập 2018 - 2019
 • Bộ đề đua học tập kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt năm học tập 2018 - 2019
 • Bộ đề đua học tập kì 2 lớp 4 môn Khoa học tập năm học tập 2018 - 2019
 • Bộ đề đua học tập kì 2 lớp 4 môn Lịch sử - Địa lý năm học tập 2018 - 2019
 • Bộ đề đua học tập kì 2 lớp 4 môn Tin học tập năm học tập 2018 - 2019

Tham khảo những đề đua học tập kì 2 lớp 4 khác:

Xem thêm: chọn công thức đúng trong các đáp án sau

 • Đề đua thân thiện học tập kì 2 môn Toán lớp 4 ngôi trường tè học tập Cư Kty, Đắk Lắk năm 2017 - 2018
 • Đề đánh giá cuối học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học tập 2014-2015 ngôi trường Tiểu học tập Sông Nhạn, Đồng Nai
 • Đề đánh giá cuối học tập kì 2 môn Lịch sử và Địa lý lớp 4 năm học tập 2014-2015 ngôi trường Tiểu học tập Sông Nhạn, Đồng Nai