de thi toan lop 3 hoc ki 1 nam 2018

Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Bộ đề đua học tập kì 1 môn Toán 3 bám theo Thông tư 22 được VnDoc thuế tầm, tinh lọc tổ hợp những dạng toán trọng tâm, chung những em học viên ôn luyện, gia tăng, tập luyện tài năng giải những dạng Toán, sẵn sàng chất lượng tốt mang đến kì đua học tập kì 1 lớp 3, mặt khác sẽ hỗ trợ những em tự động học tập, tự động nâng lên kiến thức và kỹ năng môn Toán 3.

Bạn đang xem: de thi toan lop 3 hoc ki 1 nam 2018

1. Đề đua học tập kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2021 - 2022 - Đề 1

Câu 1 (1 điểm) Khoanh vô vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đúng

1. Số “Chín trăm mươi lăm” ghi chép là:

2. Các số 432; 342; 423; 324 bám theo trật tự nhỏ bé dần dần là:

A. 432; 342; 423; 324

B. 432; 423; 342; 324

C. 324; 342; 423; 432

D. 324; 423; 342; 432

Câu 2 (1 điểm): Số?

a. Trong thực tiễn giao thương mua bán, 1 lượng vì thế từng nào........................ gam.

b. 2hm3m = ...................m

Câu 3 (1 điểm). Cho quy tắc phân tách 43 : 5 = 8 (dư 3). Phải thêm nữa số bị phân tách tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng nhằm quy tắc phân tách bên trên trở nên quy tắc phân tách hết?

Trả lời: Phải thêm nữa số bị phân tách tối thiểu :.........................đơn vị.

Câu 4 (1 điểm) Số?

a. Phép phân tách với số phân tách là 7 thì số dư lớn số 1 rất có thể là ..........................................

b. x: 5 = 12 (dư 3), Giá trị của x là........................................................................

Câu 5 (1 điểm) Điền số tương thích vô địa điểm chấm. Hình vẽ sau có:

Toán lớp 3

...... hình tam giác.

........ hình tứ giác.

...... góc vuông.

Câu 6: (1 điểm)

Con hái được 7 trái khoáy cam. Mẹ hái được 42 trái khoáy cam. Vậy con cái hái được vì thế một trong những phần bao nhiêu số cam của mẹ?

Trả lời: Con hái được vì thế ............. số cam của u.

Câu 7: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

276 + 114

654 – 129

215 x 4

426 : 2

Câu 8: (1 điểm) Tính độ quý hiếm của biểu thức:

a. 135 : 3 x 4 = ..................

=........................................

b. 136 x 5 + 208 =...............

=........................................

Câu 9 (1 điểm). Trong tủ sách với 123 quyển truyện thiếu hụt nhi, cô tủ sách mang đến khối Ba mượn số \frac{1}{3} truyện bại. Hỏi vô tủ sách còn sót lại từng nào quyển truyện ...?

Bài giải

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Câu 10 (1 điểm). Để đặt số trang một cuốn truyện thiếu hụt nhi dày 25 trang nhớ dùng từng nào chữ số?

Bài giải

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Đáp án Đề đua học tập kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2021 - 2022

Câu

Đáp án

Điểm

1

a. C ;b. B

1 điểm

(đúng từng phần được 0,5 điểm)

2

a. 100 ;b. 203

1 điểm

(đúng từng phần được 0,5 điểm)

3

2

1 điểm

4

a. 6

b. x = 63

1 điểm

(đúng từng phần được 0,5 điểm)

5

a. 3 tam giác; b. 5 tứ giác; c. 4 góc vuông.

1 điểm

(phần a,b trúng từng phần 0,25 điểm; phần c trúng 0,5 điểm)

6

\frac{1}{6}

1 điểm

7

A. 390 C. 860

B. 525 D. 213

1 điểm

(mỗi quy tắc tính trúng 0.25 điểm)

8

a. 135 : 3 x 4 = 45 x 4

= 180

b. 136 x 5 + 208 = 680 + 208

= 888

1 điểm

(mỗi quy tắc tính trúng 0.5 điểm)

9

Bài giải

Số quyển truyện cô tủ sách mang đến khối Ba mượn là:

123 : 3 = 41 (quyển)

Số quyển truyện còn sót lại vô tủ sách là:

123 – 41 = 82 (quyển)

Đáp số: 82 quyển

1 điểm

(0.2 điểm

0.2 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.1 điểm)

10

Từ trang 1 cho tới trang 9 với 9 trang. Cần sử dụng số chữ số nhằm đặt số trang là: 1 x 9 = 9 (chữ số)

Từ trang 10 cho tới trang 25 với số trang là:

(25 – 10 ) : 1 + 1 = 16 (trang)

Cần số chữ số nhằm đặt số trang kể từ trang 10 cho tới trang 25 là: 2 x 16 = 32 (chữ số)

Cần toàn bộ số chữ số nhằm đặt số trang cuốn truyện bại là:

9 + 32 = 41 (chữ số)

Đáp số: 41 chữ số

1 điểm

(0.2 điểm

0.2 điểm

0.5 điểm

0.1 điểm)

BẢNG MA TRẬN ĐỀ + NỘI DUNG KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC:

Môn: Toán Lớp 3

Mạch kiến thức và kỹ năng, kĩ năng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và quy tắc tính: Đọc, ghi chép, đối chiếu số; nằm trong, trừ, nhân, phân tách những số với 3 chữ số; tìm hiểu bộ phận ko biết: số bị phân tách, số phân tách, số hạng, tính độ quý hiếm của biểu thức,…

Số câu

1

1

2

1

05

Câu số

1

7

3;4

8

Số điểm

1,0

1,0

2,0

1,0

5,0

Đại lượng và đo đại lượng: Đổi những đơn vị chức năng đo chừng lâu năm, đo lượng, …….

Số câu

1

01

Câu số

2

Số điểm

1,0

1

Yếu tố hình học: nhận dạng và đếm: hình tam giác, hình tứ giác, góc vuông.

Số câu

1

01

Câu số

5

Số điểm

1,0

1,0

Giải toán với tiếng văn: dạng toán giải vì thế nhị quy tắc tính: tìm hiểu một trong những phần đều bằng nhau của một số trong những, đối chiếu số nhỏ bé vì thế một trong những phần bao nhiêu số rộng lớn, đối chiếu số rộng lớn cuống quýt bao nhiêu lượt số nhỏ bé, dạng toán tương quan cho tới sản phẩm số…

Số câu

1

1

1

03

Câu số

6

9

10

Số điểm

1,0

1,0

1,0

3,0

Tổng

Số câu

01

04

02

02

01

10

Số điểm

1,0

4,0

4,0

1,0

10

I/Ma trận đề đánh giá môn Toán:

1. Mục đích

- Đánh giá bán quality học hành môn Toán của học viên lớp 3 ở HK I.

2. Thời lượng: 40 phút

3. Nội dung:

a) Kiến thức:

+ Kiến thức số học tập (70 %): Các số ngẫu nhiên cho tới 10000 và những quy tắc tính nằm trong , trừ vô phạm vi 10000.

+ Đại lượng và đo đại lượng (10%): đại lượng.

+ Yếu tố hình học tập (20 %): chu vi của hình chữ nhật, hình vuông

b) Mức chừng nhận thức:

Mức 1: 20%; Mức 2: 40%; Mức 3: 30%; Mức 4: 10%.

Mạch KT, KN

Số lượng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

TỔNG

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số học: Các quy tắc tính nằm trong , trừ, nhân, phân tách vô phạm vi 1000

Số câu

3

3

1

Số điểm

1,5

4

2

Đại lượng và Đo đại lượng: chừng lâu năm, thời gian

Số câu

1

Số điểm

0,5

Yếu tố hình học: góc vuông, góc ko vuông; chu vi của hình chữ nhật, hình vuông vắn.

Số câu

1

1

1

Số điểm

0,5

0,5

1

Tổng

Số câu

6

3

1

1

1

Số điểm

2,5

4

0,5

2

1

2. Đề đua học tập kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2021 - 2022 - Đề 2

Mạch kiến thức và kỹ năng, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

T N

KQ

T L

TN

KQ

T L

TN

KQ

T L

TN

KQ

T L

TN

KQ

T L

Số học

Số câu

1

2

1

1

3

2

Số điểm

1,0

2,0

Xem thêm: phim siêu nhân

1,0

1,0

Câu số

1

4, 5

6

9

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

2

1

2

1

Số điểm

2,0

2,0

Câu số

2,3

8

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

Câu số

6

Tổng

Số câu

3

2

1

1

1

1

6

3

Số điểm

3,0

2,0

1,0

1,0

2,0

1,0

6,0

4,0

MÔN TOÁN (Thời gian tham làm bài: 40 phút)

A. Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh vô vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: (1,0 điểm) Kết trái khoáy của quy tắc tính 540 – 40 là:

A. 400

B. 500

C. 600

Câu 2: (1,0 điểm) Kết trái khoáy của quy tắc tính 50g x 2 là:

A. 100

B. 200

C. 100g

Câu 3: (1 điểm) Bao gạo 45 kilogam trọng lượng cuống quýt số lượt bao gạo 5kg là:

A. 9 lần

B. 9

C. 8 lần

Câu 4: (1 điểm) Tìm x, biết: 56 : x = 8

A. x = 5

B. x = 6

C. x = 7

Câu 5: (1 điểm) 30 + 60: 6 = ... Kết trái khoáy của quy tắc tính là:

A. 15

B. 40

C. 65

Câu 6: (1 điểm) Hình mặt mũi với số góc vuông là:

Đề đua học tập kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020

A. 2

B. 3

C. 4

B. Tự luận: (4 điểm)

Câu 7: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 203 x 4

b) 684: 6

Câu 8. (2 điểm) Một cửa hàng buổi sáng sớm bán tốt 412 m vải vóc, chiều tối bán tốt thấp hơn buổi sáng sớm 282 m vải vóc. Hỏi cả nhị buổi cửa hàng bán tốt từng nào mét vải?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Câu 9. (1 điểm) Lớp 3A với 34 học viên, cần thiết tạo thành những group, từng group với không thực sự 6 học viên. Hỏi với tối thiểu từng nào nhóm?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Đáp án Đề đua học tập kì 1 lớp 3 môn Toán

A. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Mỗi câu khoanh trúng được một,0 điểm

Câu 1: B

Câu 2: C

Câu 3: A

Câu 4: C

Câu 5: B

Câu 6: A

B. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm):

Câu 7. (1,0 điểm): Đặt tính và tính trúng từng quy tắc tính được 0,5 điểm:

a) 812

b) 114

Câu 8. (2,0 điểm):

Giải:

Buổi chiều cửa hàng bán tốt số mét vải vóc là: (0,25 điểm)

412 – 282 = 130 (m) (0,75 điểm)

Cả nhị buổi cửa hàng bán tốt số mét vải vóc là: (0,25 điểm)

412 + 130 = 542 (m) (0,5 điểm)

Đáp số: 542 mét vải vóc (0,25 điểm)

Câu 9. HS nêu đúng: cũng có thể phân tách được tối thiểu 6 group học viên (1,0 điểm)

3. Đề đua học tập kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2021 - 2022 - Đề 3

UBND HUYỆN ….

TRƯỜNG …..

ĐỀ KIỂM TRA KSCL CUỐI HỌC KÌ I

Năm học tập ...

Môn Toán 3

Họ và tên: .................

Lớp: 3

Trường: TH&THCS Gia Luận

Số báo danh

Giám thị (kí ghi rõ rệt chúng ta và tên)

......................................

Số mã tự quản trị Hợp Đồng chấm ghi

.........................

Thời gian: 40 phút (không kể kí thác đề)

Khoanh vô đáp án em cho rằng đúng

Bài 1 (1 điểm).

a) Số 130km hiểu là:

A. Một trăm phụ vương mươi

B. Một trăm phụ vương ki-lô-mét

C. Một trăm ba

D. Một trăm phụ vương mươi ki-lô-mét

b) 6 x 5 = ...

Bài 2 (1 điểm). .

a) 1/5 của trăng tròn kilogam là:

A. 10

B. 100 kg

C . 10 kg

D. 4 kg

b) 9 cuống quýt lên 4 lần

A. 32 B. 34 C.36 D. 38

Bài 3 (1 điểm).

a) 12dm x 4 =....

b) 5km = …. m.

A. 50 m

B. 500 m

C. 5000 m

D. 5m

Bài 4 (1 điểm). Chu vi hình chữ nhật thứu tự với những cạnh là 3 centimet, 2 centimet là:

A. 10 B. 11 C. 12

Bài 5: Đặt tính rồi tính: (2 điểm).

467 + 319

916 - 24

22 x 4

936 : 3

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

Bài 6: Tính giá trị của biểu thức. (1 điểm).

a) 32 + 12 - 9 = ......................

b) 6 x 7 : 6 = ......................

Bài 7: (2 điểm).

Một team đồng biểu diễn thể thao với 120 học viên, vô bại số học viên nam giới là 1/3 tổng số học viên. Hỏi team bại với từng nào học viên nữ?

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

Bài 8: (1 điểm).

Tìm thương của số chẵn lớn số 1 với phụ vương chữ số với số chẵn nhỏ bé nhất với cùng 1 chữ số.

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

Đáp án Đề đua học tập kì 1 lớp 3 môn Toán

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Số bài

Bài 1(1điểm)

Bài 2(1điểm)

Bài 3(1điểm)

Bài 4(1điểm)

Đáp án đúng

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

D

B

D

C

A

C

A

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 5: 2 điểm

- Mỗi quy tắc tính đặt điều tính và tính trúng thành quả được 0,5 điểm.

Nếu thành quả trúng tuy nhiên đặt điều tính ko trực tiếp cột trừ 0,25 điểm.

Bài 6: 1điểm

- Mỗi biểu thức trúng thành quả được 0,5 điểm.

- Đáp án đúng: a) 35; b) 7

Bài 7: 2 điểm

 • Viết trúng từng câu tiếng giải: 0,5 điểm
 • Viết trúng từng quy tắc tính loại nhất: 0,5 điểm
 • Viết trúng từng quy tắc tính loại hai: 0,25 điểm
 • Viết trúng đáp số: 0,25 điểm

Bài giải:

Số học viên nam giới với là:

120 : 3 = 40 (học sinh)

Số học viên phái nữ với là:

120 – 40 = 80 (học sinh)

Đáp số: 80 học tập sinh

Bài 8: 1 điểm

Số chẵn lớn số 1 với 3 chữ số là 998

Số chẵn nhỏ bé nhất có một chữ số là 2

Vậy thương là: 998 : 2 = 499

* Lưu ý: Toàn bài bác thực hiện trúng, chữ ghi chép xấu xí hoặc trình diễn không sạch trừ một điểm.

Ma trận Đề đua học tập kì 1 lớp 3 môn Toán

Mạch KT, KN

Số bài bác, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

Số và quy tắc tính:

- Đọc số, nằm trong, trừ những số với phụ vương chữ số, nhân số với nhị chữ số với số với cùng 1 chữ số, phân tách số với phụ vương chữ số mang đến số với cùng 1 chữ số (chia hết).

- Tính độ quý hiếm của biểu thức với cho tới nhị vệt quy tắc tính.

Số bài

2

2

1

2

3

Số điểm

2,0

3,0

1,0

2,0

4,0

Đại lượng và đo đại lượng: đề-ca-mét; mét; ki-lô-mét.

Số bài

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Yếu tố hình học: hình chữ nhật.

Số bài

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Giải vấn đề vì thế nhị quy tắc tính.

Số bài

1

1

Số điểm

2,0

2,0

TỔNG

Số bài

3

2

1

1

1

4

4

Số điểm

3,0

3,0

1,0

2,0

1,0

4,0

6,0

Xem thêm: ma ca rong

Nội dung chủ yếu của đề đánh giá học tập kì 1 lớp 3 năm 20021 bao hàm những dạng Toán về số lượng, quy tắc tính bao gồm 2 phần thi: Trắc nghiệm nằm trong Tự luận, chung học tập và ôn luyện đua thời điểm cuối kỳ 1 đạt thành quả tối đa.

Như vậy, VnDoc.com đang được gửi cho tới chúng ta Sở đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 theo Thông tư 22. Ngoài Sở đề đua học tập kì 1 môn Toán 3 trên, những em học viên rất có thể xem thêm môn Toán lớp 3 nâng lên và bài bác luyện môn Toán lớp 3 vừa đủ không giống, nhằm học tập chất lượng tốt môn Toán rộng lớn và sẵn sàng cho những bài bác đua đạt thành quả cao.

Đề đua học tập kì 1 lớp 3 Tải nhiều

 • Đề cương ôn luyện môn Toán lớp 3 học tập kì một năm 2021 - 2022
 • 60 đề đua Toán lớp 3 học tập kì một năm 2021 - 2022 Tải nhiều
 • Bộ 37 đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 Tải nhiều
 • Bộ 42 đề đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 Tải nhiều
 • Bộ 22 đề đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 bám theo Thông tư 22 Tải Nhiều
 • Bộ đề đua học tập kì 1 lớp 3 môn Toán bám theo Thông tư 22
 • 15 đề ôn đua học tập kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2021 - 2022
 • Bộ đề đua học tập kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 3 năm 2020 - 2021

Ngoài những đề đua bên trên, những em hãy nằm trong xem thêm thêm: Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán 3, Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt 3, Bài luyện vào buổi tối cuối tuần lớp 3, Giải Cùng em học tập Toán lớp 3 hoặc Toán lớp 3 Nâng cao.

 • Đề đua Toán lớp 3 học tập kì một năm học tập 2021-2022 - Đề 3
 • Đề đua Toán lớp 3 học tập kì một năm học tập 2021-2022 - Đề 2
 • Đề đua Toán lớp 3 học tập kì một năm học tập 2021-2022 - Đề 1