de thi toan lop 3 hoc ki 1 nam 2016

Đề đánh giá học tập kì 1 môn Toán lớp 3 đem bảng yêu tinh trận theo gót TT 22

Bạn đang xem: de thi toan lop 3 hoc ki 1 nam 2016

Bộ đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 đem đáp án

Bộ đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 năm học tập năm 2016 - 2017 là cỗ đề ganh đua ấn định kì cuối học tập kì 1 môn Toán được VnDoc tổ hợp bao hàm đáp án và bảng yêu tinh trận đề ganh đua theo gót TT 22 tất nhiên gom những em học viên ôn tập dượt, gia tăng những dạng bài bác tập dượt, sẵn sàng mang lại bài bác ganh đua cuối học tập kì 1 đạt sản phẩm cao. Đồng thời đó là tư liệu tìm hiểu thêm cho những thầy cô Lúc đi ra đề ganh đua học tập kì 1 cho những em học viên. Sau phía trên mời mọc thầy cô với những em học viên tìm hiểu thêm và chuyển vận về hoàn toàn cỗ đề ganh đua nằm trong đáp án.

Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 ngôi trường tè học tập Vĩnh Bình năm năm 2016 - 2017

Bộ đề ganh đua học tập kì 1 lớp 3 năm năm 2016 - 2017 theo gót Thông tư 22

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 3 môn Toán, Tiếng Việt ngôi trường tè học tập Bắc Hải, TP. Sài Gòn năm năm 2016 - 2017

Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 số 1

PHẦN I: Khoanh tròn trặn nhập vần âm trước đáp án đúng:

Câu 1. Gấp 32 lên 4 phen, tao được:

a. 128 b. 156 c. 182

Câu 2. 5 hm4 dam ....... 500 m

a. > b. < c. =

Câu 3. Số rộng lớn là 45, số nhỏ xíu là 5. Số nhỏ xíu vì chưng .... Số lớn:

a. 9 phen b. 1/9 c. 40cm

Câu 4. Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ:

Bộ đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3

a. 2 tiếng 10 phút
b. 10 giờ 10 phút
c. 10 giờ 2 phút

PHẦN 2:

Câu 1. Tính nhẩm:

8g x 6 =

72m : 9 =

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

a) 232 + 158

b/ 704 - 353

c/ 207 × 4

d/ 345 : 5

Câu 3. Tính:

45 : 5 × 3

X : 8 = 104

Câu 4. Một quyển truyện dày 328 trang. quý khách Lan vẫn phát âm được ¼ số trang. Hỏi Lan còn nên phát âm từng nào trang nữa mới nhất không còn quyển truyện?

Câu 5:

Hình mặt mày có:

Bộ đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3

.........hình tam giác

.........hình tứ giác

>> Tham khảo đề ganh đua mới nhất nhất: Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 năm học tập 2017 - 2018 theo gót Thông tư 22

Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 học tập kì 1 số ít 2

Bài 1. Các bài bác tập dượt sau đây đem tất nhiên 4 câu vấn đáp A, B, C, D. Hãy khoanh nhập chữ bịa đặt trước câu vấn đáp đích thị. (3 điểm)

Câu 1: Số lớn số 1 trong số số 978, 789, 987, 897 là:

A. 987 B. 897 C. 789 D. 978

Câu 2: Kết ngược của quy tắc tính 567 – 367 là:

A. 204 B. 200 C. 300 D. 304

Câu 3: Kết ngược của quy tắc phân chia 35 : 4 là:

A. 9 B. 9 (dư 2) C. 9 (dư 3) D. 8 (dư 3)

Xem thêm: bài tập về sự đồng biến nghịch biến của hàm số

Câu 4: Tính: 153 × 5 = ?

A. 565 B. 555 C. 765 D. 768

Câu 5: 2m 9cm = ? cm

A. 209 B. 290 centimet C. 209 m D. 209 cm

Câu 6: Năm ni con cái 8 tuổi tác, tuổi tác u cấp 3 phen tuổi tác con cái. Hỏi u từng nào tuổi?

A. 11 tuổi tác B. 21 tuổi tác C. 22 tuổi tác D. 24 tuổi

Bài 2. Tính độ quý hiếm biểu thức: (2 điểm)

a. 90 + 28 : 2 b. 123 × (82 – 80)
.................... ......................
.................... ......................

Bài 3. Giải toán: (3 điểm)

Một cửa hàng bán tốt 200 mét vải vóc xanh rờn, số mét vải vóc đỏ ối bán tốt vì chưng 50% số mét vải vóc xanh rờn. Hỏi cửa hàng này đã bán tốt toàn bộ từng nào mét vải vóc xanh rờn và đỏ?

Bài giải

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 4. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a) 189 : 6 =.................

b) 250 : 5 =..................

>> Đề ganh đua mới nhất nhất: Sở đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 năm học tập 2017 - 2018

Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 số 3

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Bài 1. Chữ số 6 nhập số 461 có mức giá trị là:

A. 6 B. 60 C. 600

Bài 2. Giá trị của biểu thức: 27 : 3 + 45 là:

A. 54 B. 55 C. 56

Bài 3. Điền số tương thích điền nhập vị trí chấm: 3m 8cm = .... centimet.

A. 38 B. 380 C. 308

Bài 4. Hình ABCD đem số góc vuông là:

Bộ đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3
A. 2
B. 3
C. 4
C. D

Bài 5. 124 x 3 = .... Số tương thích điền nhập vị trí chấm là:

A. 362 B. 372 C. 374

Bài 6. Gấp số 5 lên 4 phen tao được số......?

A. đôi mươi B. 25 C. 30

II: Phần tự động luận (6 điểm)

Bài 7. Đặt tính rồi tính

a) 125 + 238

b) 424 - 81

c) 106 x 8

d) 486 : 6

Bài 8. Một cuốn sách truyện dày 128 trang. An vẫn phát âm được 1/4 số trang cơ. Hỏi còn từng nào trang nữa nhưng mà An ko đọc?

Bài 9. Tính nhanh:

a) 4 x 126 x 25

b) (9 x 8 – 12 – 5 x 12) x (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

Bảng yêu tinh trận đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3

Bộ đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3

Ngoài đề ganh đua môn Tiếng Việt bên trên, những em học viên hoặc quý cha mẹ còn rất có thể tìm hiểu thêm tăng đề ganh đua học tập kì 1 lớp 3 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo gót thông tư 22 qua chuyện thể loại đề ganh đua học tập kì 1 của công ty chúng tôi. Những đề ganh đua này được VnDoc.com thuế tầm và tinh lọc kể từ những ngôi trường tè học tập bên trên toàn nước nhằm mục tiêu đưa đến mang lại học viên lớp 3 những đề ôn ganh đua học tập kì 1 quality nhất. Mời những em nằm trong quý cha mẹ chuyển vận không lấy phí đề ganh đua về và ôn luyện.

Xem thêm: hình bát diện đều có bao nhiêu đỉnh