de thi toan lop 3 hoc ki 1 nam 2015

Đề đánh giá học tập kì 1 lớp 3 môn Toán

Để thầy cô đem thiệt nhiều đề thi đua lớp 3 xem thêm Khi rời khỏi đề thi đua đầu tiên, những em đem thiệt nhiều mối cung cấp tư liệu hữu ích nhằm rèn luyện giải Toán 3. Sở 62 đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 bên dưới đó là những đề thi đua được thuế tầm kể từ những ngôi trường đái học tập bên trên toàn quốc. Những đề thi đua học tập kì 1 lớp 3 môn Toán này được xem là tư liệu xem thêm hoặc dành riêng cho thầy cô và những bậc cha mẹ. Sở đề thi đua học tập kì 1 môn Toán nhằm mục tiêu chung những bé nhỏ gia tăng kiến thức và kỹ năng và ôn tập dượt học tập kì 1 lớp 3 một cơ hội hiệu suất cao nhất.

Bạn đang xem: de thi toan lop 3 hoc ki 1 nam 2015

Xem giàn giụa đủ:

 • Bộ đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023
 • Bộ đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối trí thức năm 2022-2023
 • Bộ đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời tạo nên năm 2022-2023
 • Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023
 • Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 học tập kì 1 Kết nối trí thức năm 2022-2023
 • Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 học tập kì 1 Chân trời tạo nên năm 2022-2023

50 đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3

Nóng! Tải ngay lập tức 50 đề thi đua Toán học tập kì 1 lớp 3 đang rất được vận chuyển nhiều: Bộ 50 đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 Miễn phí

Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 - Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm: Khoanh trước câu vấn đáp đích thị

Câu 1:

a) \frac{1}{4} của 16 là:… Số cần thiết điền là: (M1-0,5đ)

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

b) Chữ số 6 vô số 461 có mức giá trị là: (M1-0,5đ)

c) Có 4 con cái trâu và đôi mươi con cái trườn. Số trâu bởi vì một trong những phần bao nhiêu số bò? (M3-0,5đ)

A. \frac{1}{4}

B. \frac{1}{20}

C. \frac{1}{16}

D. \frac{1}{5}

d) Hình mặt mũi đem bao nhiêu góc vuông? (M1-0,5đ)

Toán lớp 3 học tập kì 1

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 2: Chu vi hình vuông vắn đem cạnh 5cm là: (M2-0,5đ)

A. 20

B. 25

C. 20cm

D. 25cm

Câu 3. Điền số tương thích vô khu vực chấm (M2 – 1đ)

4m 3dm = …….........dm5hm 2dam = ……........m
4580g = …….......kg.............g2kg 6g = …...............g

Câu 4: Giá trị của biểu thức 65 - 12 × 3 là (M2-0,5đ)

A. 29

B. 159

C. 39

D. 19

Câu 5: Khoanh vô vần âm bịa trước câu vấn đáp đúng: (M1-1đ)

Đồng hồ nước mặt mũi chỉ:

A. 10 giờ 10 phút

B. 2 tiếng đồng hồ 10 phút

C. 10 giờ 2 phút

D. 2 tiếng đồng hồ kém cỏi 10

Toán lớp 3 kì 1

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 6. Đặt tính rồi tính: (M1- 2đ)

a. 492 + 359

b. 582 – 265

c. 114 x 8

d. 156 : 6

Câu 7. Tính độ quý hiếm biểu thức: (M2- 1đ)

468 + 32 x 7 = ...........................

..................................................

584 – 123 x 3 = ........................

.................................................

Câu 8: Giải câu hỏi (M3- 1đ)

Một cửa hàng gạo đem 127 kilogam gạo nếp. Số gạo tẻ cấp 3 lượt số gạo nếp. Hỏi cửa hàng đem toàn bộ từng nào ki - lô - gam cả gạo nếp và tẻ?

Câu 9: (M4- 1đ)

Tìm một trong những hiểu được nếu như lấy số cơ cùng theo với số nhỏ nhất đem 3 chữ số không giống nhau thì được 587.

Đáp án Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 - Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Mỗi ý khoanh đích thị được 0,5đ

a. B

b. B

c. D

d. C

Câu 2. C (0.5đ)

Câu 3. Điền đích thị từng ý được 0,25đ

Câu 4. A ( 0.5đ)

Câu 5. A ( 1đ)

Phần II. Tự luận

Câu 6. (2đ): Mỗi luật lệ tính đích thị 0,5 đ

Toán lớp 3 học tập kì 1

Câu 7: (1 điểm)

468 + 32 x 7 = 468 + 224

= 692 (0,25đ)

584 – 123 x 3 = 584 - 369

= 215 (0,25đ)

Câu 8: (1đ)

Một cửa hàng gạo đem 127 kilogam gạo nếp. Số gạo tẻ cấp 3 lượt số gạo nếp. Hỏi cửa hàng đem toàn bộ từng nào ki - lô - gam cả gạo nếp và tẻ?

Số gạo tẻ là:

127 x 3 = 381 kg

Tất cả số gạo nếp và gạo tẻ là:

127 + 381 = 508 kg

Câu 9. (1đ)

Số nhỏ nhất đem 3 chữ số không giống nhau là 102

Số cần thiết mò mẫm là: 587 - 102 = 485

Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 - Đề 2

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh vô vần âm bịa trước thành phẩm đích thị và hoàn thiện tiếp những bài xích tập dượt sau:

Câu 1: Số chín trăm chục nhị ghi chép là:

A. 92

B. 902

C. 912

Câu 2: Cho số bé nhỏ là 5, số rộng lớn là 35. Hỏi số rộng lớn cấp bao nhiêu lượt số bé?

A. 8 lần

B. 7 lần

C. 9 lần

Câu 3: Số bé nhỏ nhất đem 3 chữ số không giống nhau là:

A. 102

B. 101

C. 123

Câu 4: Giá trị của biểu thức 840 : (2 + 2) là::

A. 210

B. 220

C. 120

B. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1 : (2 điểm) Đặt tính rồi tính

533 + 128

728 – 245

172 x 4

798 : 7

Bài 2: (2 điểm) Tìm x:

90 : x = 6

x : 5 = 83

Bài 3: (2 điểm) Người tao xếp 100 dòng sản phẩm bánh vô những vỏ hộp, từng vỏ hộp đem 5 dòng sản phẩm. Sau cơ xếp những vỏ hộp vô thùng từng thùng 4 vỏ hộp. Hỏi đem từng nào thùng bánh?

............... ............... ............... ...............

............... ............... ............... ...............

............... ............... ............... ...............

............... ............... ............... ...............

Bài 4: (1 điểm) Xét mối liên hệ những số vô một hình tròn trụ sau rồi điền số tương thích vô khu vực lốt chấm hỏi?

Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3

Đáp án đề số 2

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đáp án C

Câu 2: Đáp án B

Câu 3: Đáp án A

Câu 4: Đáp án A

B. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1:

533 + 128 = 661

728 – 245 = 483

172 x 4 = 688

798 : 7 = 114

Bài 2: (2 điểm)

Bài 3:

Có số vỏ hộp là: 100 : 5 = đôi mươi (hộp)

Có số thùng bánh là: đôi mươi : 4 = 5 (thùng)

Đáp số: 5 thùng

Bài 4:

Số ở dù vĩ đại là hiệu của nhị số ở nhị dù nhỏ.

Như vậy ở dù loại 3 tao có: ? - 24 = 76 => Số cần thiết điền là 76 + 24= 100

Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 - Đề 3

Thời gian: 40 phút

Bài 1: Khoanh vô chữ bịa trước câu vấn đáp đúng:

a) Số ngay lập tức trước của 160 là:

A. 161

B. 150

C. 159

D. 170

b) Một dòng sản phẩm ao hình vuông vắn đem cạnh 6 m.Chu vi của hình vuông vắn cơ là:

A. 24m

B. 36 m

C. 10 m

D. 12 cm

c) 9m 8cm = .... centimet. Số tương thích cần thiết điền vô khu vực chấm là:

A. 98

B. 908

C. 980

D. 9080

d) Gấp 7 lít lên 8 lượt thì được:

A. 15 lít

B. 49 lít

C. 56 lít

D. 65 lít

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống:

* Giá trị của biểu thức

2 + 8 x 5 = 50

32 : 4 + 4 = 12

Bài 3: Tính nhẩm

7 x 6 = .......                  8 x 7 = ........

63 : 9 =.......                  64 : 8 =.......

Bài 4: Đặt tính rồi tính

487 + 302

660 – 251

124 x 3

845 : 7

Xem thêm: phim vkool

Bài 5: Tìm X:

a) X : 6 = 144

b) 5 x X = 375

Bài 6: Một quyển truyện dày 128 trang. An vẫn hiểu rõ \frac{1}{4} số trang cơ. Hỏi còn từng nào trang truyện nữa tuy nhiên An ko đọc?

Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 - Đề 4

(Thời lừa lọc 40 phút ko kể thời hạn phú đề)

Câu 1: Viết số tương thích vô khu vực chấm (1 điểm).

63 : 7 = ......

35 : 5 = ..........

42 : 6 = ........

56 : 7 =

Câu 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm):

a) 235 2 =

b) 630 : 7 =

Câu 3: Thực hiện nay tính (2 điểm).

a) 205 + 60 +3 = ...........

b) 462 + 7 – 40 = ................

Câu 4: (3 điểm)

Số trườn nhiều hơn nữa số trâu là 28 con cái. hiểu rằng số trâu là 7 con cái. Hỏi số trâu bởi vì một trong những phần bao nhiêu số bò?

Câu 5: (2 điểm)

Một hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 60m, chiều rộng lớn là 20m. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 - Đề 5

Thời gian: 40 phút (không kể thời hạn phú đề)

I/ Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Khoanh tròn trĩnh vô đáp án đúng

1. Giá trị biểu thức: 789 – 45 + 55 là:

A. 100

B. 799

C. 744

D. 689

2. Giá trị biểu thức: 930 – 18 : 3 là:

A. 924

B. 304

C.6

D. 912

3. 7m 3 centimet = ....... cm:

A. 73

B. 703

C. 10

D. 4

4. Có 750 cuốn sách sách xếp đều vô 5 tủ, từng tủ đem 2 ngăn. Hỏi từng ngăn đem từng nào cuốn sách, hiểu được từng ngăn đem số sách như nhau?

A. 75 quyển

B. 30 quyển

C. 60 quyển

D. 125 quyển

5. Có 7 con cái vịt, số gà nhiều hơn nữa số vịt 56 con cái. Hỏi số vịt bởi vì một trong những phần bao nhiêu số gà?

A. \frac{1}{6}

B. \frac{1}{7}

C. \frac{1}{8}

D. \frac{1}{9}

6. Một cái bìa hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 25 centimet, chiều rộng lớn 1dm. Chu vi miếng bìa này là từng nào đề – xi – mét?

A. 52dm

B. 70cm

C. 7dm

D. 70 dm

II/ Phần tự động luận (6 điểm)

Bài1: (2 điểm) Tính độ quý hiếm của biểu thức:

267 + 125 – 278

538 – 38 x 3

Bài 2. Tìm X: (2 điểm)

X : 7 = 100 + 8

X x 7 = 357

Bài 3: (2 điểm) Một cửa hàng đem 453 kilogam gạo, vẫn bán tốt \frac{1}{3} số gạo cơ. Hỏi cửa hàng sót lại từng nào ki- lô- gam gạo?

Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 - Đề 6

Thời gian: 40 phút

Bài 1: (4,0 điểm) Khoanh vô chữ bịa trước thành phẩm đúng.

1) 856: 4 đem thành phẩm là:

A. 214

B. 241

C. 225

2) 64 x 5 đem thành phẩm là:

A. 203

B. 320

C. 415

3) 75+ 15 x 2 đem thành phẩm là:

A. 180

B. 187

C. 105.

4) 7 cấp lên 8 lượt được:

A. 64

B. 56

C. 49

5) Một hình chữ nhật đem chiều nhiều năm là 15 m, chiều rộng lớn là 9 m. Chu vi hình chữ nhật cơ là:

A. 24 m

B. 48 m

C. 135 m

6) Một hình vuông vắn đem cạnh là 60cm. Chu vi hình vuông vắn cơ là:

A. 200

B. 140

C. 240.

7) Tìm x: X : 3 = 9 Vậy X = ?

A. X = 3

B. X = 27

C. X = 18

8) Một đàn gà đem 14 con cái, người tao nhốt từng lồng 4 con cái. Hỏi cần phải có tối thiểu từng nào dòng sản phẩm lồng nhằm nhốt gà?

A. 4

B. 3

C. 2

Bài 2 (2,0 điểm) Đặt tính rồi tính.

a) 526 + 147

b) 627- 459

c) 419 x 2

d) 475 : 5

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 3 (1,5 điểm) Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 55: 5 x 3

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

b) (12+ 11) x 3

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 4 (2,5 điểm): Một cửa hàng đem 96 kilogam đàng, vẫn cung cấp \frac{1}{4} số ki-lô gam đàng cơ. Hỏi cửa hàng sót lại từng nào ki-lô-gam đường?

Tóm tắt

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Giải:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 - Đề 7

I/ Khoanh vô chữ bịa trước thành phẩm đích thị (2 điểm).

1 . Kết ngược của luật lệ nhân: 117 x 8 là:

A. 936;

B. 639;

C. 963;

D. 886.

2. Kết ngược của luật lệ chia: 84 : 4 là;

A. 14;

B. 21;

C. 8;

D. 12

3. Giá trị của biểu thức: 765 – 84 là:

A. 781;

B. 681;

C. 921;

D. 671.

4. Giá trị của biểu thức: 81 : 9 + 10 là:

A. 39;

B. 19;

C. 91;

D. 20;

II/ Tự luận:

1. Đặt tính rồi tính; (2 điểm).

486 + 303;

670 – 261;

106 x 9;

872 : 4.

2. Tìm y: (2 điểm).

72 : nó = 8;

y + 158 = 261;

5 x nó = 375;

y : 5 = 141.

3. (1,5 điểm).

Năm ni ông 72 tuổi tác, con cháu 9 tuổi tác. Hỏi tuổi tác con cháu bởi vì một trong những phần bao nhiêu tuổi tác ông?

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

4. (2,5 điểm).

Tổ một trồng được 25 cây, tổ nhị trồng được cấp 3 lượt tổ một. Hỏi cả nhị tổ trồng được từng nào cây?

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Còn nữa

Xem thêm: conan zing

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 3 môn Toán đem đáp án khối hệ thống những kiến thức và kỹ năng vẫn học tập dành riêng cho những em học viên xem thêm chung những em học viên nâng lên kĩ năng giải Toán lớp 3, ôn tập dượt và tập luyện kiến thức và kỹ năng sẵn sàng mang lại đề thi đua cuối học tập kì 1 lớp 3 đạt thành phẩm cao. Mời chúng ta nằm trong vận chuyển những đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 này về!

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 3 Tải nhiều

 • Bộ đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì một năm 2022-2023
 • 25 đề thi đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2022-2023
 • Bộ 46 đề thi đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 Tải nhiều
 • 17 đề ôn thi đua học tập kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2022 - 2023
 • Bộ đề thi đua học tập kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 3 Tải nhiều
 • Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 1
 • Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 2
 • Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 3
 • Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời tạo nên năm 2022-2023 Số 1
 • Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời tạo nên năm 2022-2023 Số 2
 • Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời tạo nên năm 2022-2023 Số 3
 • Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối trí thức Số 1
 • Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối trí thức Số 2
 • Đề thi đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối trí thức Số 3

Trên trên đây là: 62 đề thi đua học tập kì 1 lớp 3 môn Toán Hay tinh lọc. Ngoài những đề thi đua bên trên, những em hãy nằm trong xem thêm thêm: Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 3, Đề đánh giá vào cuối tuần Tiếng Việt 3, Bài tập dượt vào cuối tuần lớp 3, Giải Cùng em học tập Toán lớp 3 hoặc Toán lớp 3 Nâng cao.

Để tiện trao thay đổi, share tay nghề về giảng dạy dỗ và học hành những môn học tập lớp 3, VnDoc mời mọc những thầy thầy giáo, những bậc cha mẹ và chúng ta học viên truy vấn group riêng biệt dành riêng cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học hành lớp 3. Rất ước có được sự cỗ vũ của những thầy cô và chúng ta.