de thi toan lop 1 hoc ki 1 nam 2018

Đề đánh giá học tập kì 1 môn Toán lớp 1

Bạn đang xem: de thi toan lop 1 hoc ki 1 nam 2018

Bộ đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2018 - 2019 được VnDoc thuế tầm, tổ hợp. Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 này là tư liệu ôn luyện hữu ích giành cho những em học viên lớp 1, giúp những em gia tăng và khối hệ thống lại kiến thức và kỹ năng đang được học tập nhập học tập kì 1 lớp 1 môn Toán.

1. Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 1

Tr­ường TH…………….

Phòng ĐT:

Bài đánh giá học tập kì 1 2018 -2019

Môn Toán 1

Thời gian lận thực hiện bài bác 40 phút

Điểm

Họ thương hiệu học tập sinh: ...................................................... Lớp 1.......

Giáo viên coi: ........................ Giáo viên chấm: ........................

Nhận xét: ... ..........................................................................

Bài 1. Khoanh tròn trĩnh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp đúng

a) Trong những số kể từ 0 cho tới 10 số bé bỏng nhất là:

A. 3 B .9 C. 8

b) Cho quy tắc tính: 5 - 2 = ..... sản phẩm của quy tắc tính là:

A. 2 B .3 C. 4

c) Số sáu viết lách là

A. 60 B .16 C. 6

d) Số ngay lập tức sau của số 8 là

A. 7 B. 9 C. 6

e) Cho những số: 9 ; 7 ; 5 số bé bỏng nhất trong số số tê liệt là:

A. 5 B. 9 C. 7

g) Số to hơn 8 là:

A. 6 B. 7 C. 9

Bài 2: Đúng ghi Đ; sai ghi S

Đề đánh giá học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2018 - 2019 bám theo Thông tư 22

Bài 3: Viết những số: 3 , 5, 2, 4, 7

Đề đánh giá học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2018 - 2019 bám theo Thông tư 22

Bài 4: Tính

a) 8 - 6 = ..... 6 + 4 = .....

b) 9 - 3 - 2 = .... 3 + 7 - 5 = .....

Bài 5: Viết quy tắc tính phù hợp nhập dù trống:

Đề đánh giá học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2018 - 2019 bám theo Thông tư 22

b) Ghi lốt phù hợp nhập dù trống:

=

10

Bài 6: Điền số phù hợp nhập dù trống;

Hình bên dưới có:

Đề đánh giá học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2018 - 2019 bám theo Thông tư 22

........ Hình vuông

........ Hình tam giác

2. Đáp án Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 1

Bài 1: 3 điểm

Khoanh đích thị từng phần cho tới 0,5 điểm

Bài 2: 2 điểm

Điềm đích thị từng phần cho một,0 điểm

Bài 3: 1 điểm

Viết đích thị số bám theo trật tự bám theo từng phần cho tới 0,5 điểm

Bài 4: 1 điểm

a) Tính đích thị sản phẩm từng quy tắc tính cho tới 0,25 điểm.

b)Tính đích thị sản phẩm từng quy tắc tính cho tới 0,5 điểm.

Bài 5: 2 điểm

Viết đích thị quy tắc tính từng phần cho một,0 điểm

Bài 6: 1 điểm

Điền đúng: 1 Hình vuông; 4 hình tam giác

3. Ma trận Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 1

Mạch kiến thức và kỹ năng, kĩ năng

Số câu,

số

điểm

Mức 1

( 4)

Mức2

( 3)

Mức 3

( 2)

Mức 4 (1)

Tổng

1.Số học

Đọc, viêt bố trí loại thư tự động những số nhập p/vi 10

Số câu

9

9

Số điểm

5

5

-Công, trừ ko ghi nhớ nhập p/vi 10

Số câu

3

3

Số điểm

2

2

2.Đại lượng

Đo,vẽ đoạn trực tiếp có tính lâu năm cho tới trước

Số câu

Số điểm

3.Hình học

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

4. giải toán với tiếng văn

Giải toán với tiếng văn vày 1 quy tắc tính

Số câu

2

2

Số điểm

2

2

Xem thêm: tổng hợp kiến thức toán 10 kì 2

Tổng

Số câu

10

3

2

15

Số điểm

5

3

2

10

4. Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 2

HÒNG GD&ĐT ………………

TRƯỜNG TIỂU HỌC………….

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Năm học tập 2018- 2019

MÔN: TOÁN LỚP 1

(THỜI GIAN: 40 phút)

Họ và thương hiệu học tập sinh: ……………………………………….. Lớp: …………………......

Điểm vày số: …………… Điểm vày chữ: ………………………………………….

Giáo viên chấm: …………………………………... Chữ kí:…………………………..

A. TRẮC NGHIỆM (5đ)

KHOANH VÀO ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 1 (0,5đ): Trong những số kể từ 0 cho tới 10, số lớn số 1 với cùng một chữ số là:

A. 10 B. 9 C. 8 D. 7

Câu 2 (0,5đ): Dấu điền nhập địa điểm chấm của: 5 + 4….. 4 + 5 là:

A. > B. < C. =

Câu 3 (0,5đ): 9 – 4 + 3 =?

A. 8 B. 5 C. 6 D. 7

Câu 4 (1đ): Cho sản phẩm số: 1, 3, ……, 7, 9. Số điền nhập địa điểm chấm là:

A. 2 B. 4 C. 6 D. 5

Câu 5 (1đ): 9 -.... = 1

A. 10 B. 9 C. 8 D. 7

Câu 6 (1đ): Xếp những số: 9, 2, 8, 1, 5, 7, 4

a) Theo trật tự kể từ bé bỏng cho tới lớn: ………………………………………………

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:………………………………………………

Câu 7 (0,5đ):

Có: 7 cái kẹo

Ăn: 3 cái kẹo

Còn lại: …. cái kẹo?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

B. TỰ LUẬN (5Đ)

Câu 1: (1đ)

a. Tính:

6 + 4 – 5 =

…………………

…………………

…………………

4 + 3 + 2 =

…………………

…………………

…………………

b. Đặt tính rồi tính

10 - 6

…………………

…………………

…………………

3 + 6

…………………

…………………

…………………

Câu 2: (2đ)

Có: 10 xe cộ máy

Đã bán: 7 xe cộ máy

Còn lại: ? xe cộ máy

Câu 3 (1đ):

Đề ganh đua Toán lớp 1 cuối kì 1

Hình vẽ mặt mũi có:

- Có………hình vuông

- Có………hình tam giác là: ………….

………………………………………………

……………………………………………….

……………………………………………..

Câu 4 (1đ): Số?

Đề ganh đua Toán lớp 1 cuối kì 1

5. Đáp án Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 2

A, TRẮC NGHIỆM (5Đ)

Câu số

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

B

C

A

D

C

C

Điểm

0,5

0,5

0,5

1

1

1

0,5

Câu 6: Mỗi phần a,b đích thị cho tới 0,5 đ

B. TỰ LUẬN (5Đ)

Câu 1 (1 điểm): Mỗi quy tắc tính đích thị cho tới 0,25đ

Câu 2 (2 điểm): HS ghi được quy tắc tính đúng

Câu 3 (1điểm):

 • Nêu đầy đủ những điểm 3 hình vuông vắn (0,25đ)
 • Đánh số và nêu đầy đủ 6 hình tam giác, (0,5đ)
 • Nêu 5 hình tam giác (0,25đ)
 • Nêu 4 hình ko cho tới điểm

Câu 4: 1 điểm: Mỗi dù điền đích thị cho tới 0,25 đ

a, 6 0 b) 10 2

Bộ đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán khác:

 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán - Số 1
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán - Số 2
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán - Số 3
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán - Số 4
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán - Số 5

Bộ đề ôn tập dượt học tập kì 1 môn Toán lớp 1:

 • Bộ đề ôn tập dượt học tập kì 1 môn Toán lớp 1 - Số 1
 • Bộ đề ôn tập dượt học tập kì 1 môn Toán lớp 1 - Số 2
 • Bộ đề ôn tập dượt học tập kì 1 môn Toán lớp 1 - Số 3

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp một năm 2018 - 2019 được chuyên chở nhiều nhất:

 • 16 đề ganh đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1
 • 13 đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 bám theo Thông tư 22
 • 50 đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ dạy dỗ năm học tập 2018 - 2019
 • Tuyển tập dượt 30 đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2018 - 2019
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2018 - 2019
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp một năm 2018 - 2019
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 lớp một năm 2018 - 2019 không hề thiếu những môn

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp một năm 2019 - 2020 được chuyên chở nhiều nhất:

 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2019 - 2020
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2019 - 2020 với đáp án
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp một năm 2019 - 2020
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp một năm 2019 - 2020 với đáp án
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 lớp một năm 2019 - 2020 (24 đề)
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 1 lớp một năm 2019 - 2020 với đáp án

Trên đấy là đề ganh đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán với tiếng giải cụ thể, đề ganh đua được biên soạn thực hiện đề đánh giá cần thiết địa thế căn cứ nhập đòi hỏi của việc đánh giá, địa thế căn cứ chuẩn chỉnh kiến thức và kỹ năng kĩ năng của lịch trình và thực tiễn tiếp thu kiến thức của học viên bên trên lớp nhằm biên soạn trở thành một cỗ đề chuẩn chỉnh. Các bạn cũng có thể chuyên chở về và xem thêm không tính phí những dạng đề tuy nhiên VnDoc vẫn đăng lên.

Trên phía trên VnDoc.com vẫn reviews cho tới độc giả tài liệu: Sở đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2018 - 2019. Để với sản phẩm cao hơn nữa nhập tiếp thu kiến thức, VnDoc xin xỏ reviews tăng cho tới chúng ta học viên tư liệu về Học vần lớp 1 và Giải bài bác tập dượt Toán lớp 1 tuy nhiên VnDoc tổ hợp và đăng lên với mọi thể loại lớp 1 không giống cần thiết như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề đánh giá vào ngày cuối tuần Toán 1, Đề đánh giá vào ngày cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập dượt vào ngày cuối tuần lớp 1, Đề ganh đua tham khảo unique đầu xuân năm mới lớp 1,....

Xem thêm: muốn tính chu vi hình thang ta làm thế nào