đề thi toán giữa kì 1 lớp 3Bộ Đề đua Toán lớp 3 Giữa kì một năm 2023 của tất cả phụ vương cuốn sách Kết nối trí thức, Chân trời tạo ra, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong những bài xích đua Toán lớp 3 Giữa học tập kì 1.

Bạn đang xem: đề thi toán giữa kì 1 lớp 3

Đề đua Toán lớp 3 Giữa kì một năm 2023 (có đáp án)

Xem test Đề đua GK1 Toán 3 KNTT Xem test Đề đua GK1 Toán 3 CD

Chỉ kể từ 80k mua sắm hoàn hảo cỗ Đề đua Toán lớp 3 Giữa kì 1 (mỗi cỗ sách) phiên bản word sở hữu điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tưởng cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề đua Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

 • Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

Bộ đề đua Toán lớp 3 - Cánh diều

 • Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

Bộ đề đua Toán lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

Quảng cáo

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 3

(Bộ sách: Kết nối trí thức với cuộc sống)

Thời gian trá thực hiện bài: .... phút

Câu 1: Số ngay lập tức trước của 234 là

A. 233

B. 234

C. 235

D. 236

Câu 2: Tính phỏng nhiều năm quãng đàng ốc sên trườn kể từ ngôi trường học tập về nhà:

Đề đua Giữa học tập kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức năm 2023

A. 453 m

B. 716 m

C. 718 m

D. 398 m

Quảng cáo

Câu 3: Biết số trừ là 275, hiệu là 389. Số bị trừ là:

A. 114

B. 664

C. 372

D. 275

Câu 4: Đồng hồ nước sau chỉ bao nhiêu giờ:

Đề đua Giữa học tập kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức năm 2023

A. 6 giờ

B. 12 giờ 30 phút

C. 1 giờ 30 phút

D. 6 giờ 5 phút

Câu 5: Đã khoanh vào trong 1 phần bao nhiêu số ngược táo:

Đề đua Giữa học tập kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức năm 2023

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

Quảng cáo

Câu 6: Hoa thực hiện một cái vỏ hộp sở hữu dạng khối vỏ hộp chữ nhật; Mỗi mặt mũi người sử dụng 1 tờ giấy má màu sắc. Hỏi nhằm thực hiện 5 cái vỏ hộp như vậy Hoa cần thiết từng nào tờ giấy má màu sắc vớ cả?

A. trăng tròn tờ

C. 30 tờ

B. 25 tờ

D. 35 tờ

II. Phần tự động luận (7 điểm)

Câu 7 (1 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 321 + 299

b) 530 - 210

Câu 8 (2 điểm): Tìm x biết

a) x + 274 = 854

b) 110 - x = 100

c) x - 233 = 100

d) 72 : x = 8

Câu 9 (1,5 điểm): Hình bên dưới sở hữu từng nào tứ giác

Đề đua Giữa học tập kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức năm 2023

Câu 10 (1,5 điểm): Mẹ mua sắm trăng tròn ngược táo. Mẹ phân chia mang lại Linh 14 số táo cơ. Hỏi Linh sở hữu từng nào ngược táo?

Câu 11 (1 điểm): Hiệu của nhì số là 55, nếu như thêm nữa số trừ 17 và không thay đổi số bị trừ thì hiệu mới mẻ là?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 3

(Bộ sách: Cánh diều)

Thời gian trá thực hiện bài: .... phút

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Điền số phù hợp nhập dù trống

Đề đua Giữa học tập kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều năm 2023

A. 11

B. 1

C. 30

D. 35

Câu 2: Mỗi luống cô Dung trồng 8 cây. Hỏi 8 luống như vậy sở hữu toàn bộ từng nào cây?

A. 16 cây

B. 64 cây

C. 36 cây

D. 42 cây

Câu 3: Một giờ sở hữu 60 phút thì 14 giờ có:

A. 10 phút

B. 14 phút

C. 15 phút

D. 16 phút

Câu 4: Tính 530g - 325g = .....g

A. 205g

B. 210g

Xem thêm: truong thpt ham nghi huong khe ha tinh

C. 215g

D. 220g

Câu 5: Một cửa hàng sở hữu 36 ngược dưa đỏ, sau khoản thời gian đem buôn bán thì số dưa đỏ giảm xuống 6 chuyến. Hỏi cửa hàng còn sót lại từng nào ngược dưa hấu?

A. 30 quả

B. 5 quả

C. 6 quả

D. 5 ngược.

Câu 6: Bác Minh tiếp tục thao tác được 7 giờ, từng giờ bác bỏ thực hiện được 7 thành phầm. Hỏi bác bỏ Minh thực hiện được toàn bộ từng nào sản phẩm?

A. 49 sản phẩm

B. 50 sản phẩm

C. 51 sản phẩm

D. 52 sản phẩm

II. Phần tự động luận (7 điểm)

Câu 7 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a. 45 x 8

b. 128 : 8

Câu 8 (1 điểm): Điền số phù hợp nhập vị trí chấm:

a) 34mm + 16mm = ....cm c) 12g x 3 = .....g
b) 2dm = ...mm d) 72g : 8 = .....g

Câu 9 (1 điểm): Hình mặt mũi sở hữu từng nào hình tam giác?

Đề đua Giữa học tập kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều năm 2023

Câu 10 (2 điểm): Cửa sản phẩm sở hữu 27 kilogam gạo. Hôm sau nhập về số gạo bộp chộp 6 chuyến số gạo sở hữu bên trên cửa hàng. Hỏi cửa hàng tiếp tục nhập về từng nào kilogam gạo?

Câu 11 (1 điểm): Một luật lệ phân chia sở hữu số phân chia là số nhỏ nhất sở hữu nhì chữ số tương đương nhau, thương bởi vì 3 và số dư là số dư lớn số 1 hoàn toàn có thể. Tìm số bị chia?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 3

(Bộ sách: Chân trời sáng sủa tạo)

Thời gian trá thực hiện bài: .... phút

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Chọn câu vấn đáp đích trong những câu sau:

A. 329 bao gồm 3 trăm, 2 chục và 9 đơn vị

B. 623 bao gồm 3 trăm, 2 chục và 6 đơn vị

C. Các số 817, 818, 829, 809 được bố trí theo gót trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn

D. 206 + 518 = 624

Câu 2: Dựa nhập tóm lược sau, mò mẫm số lượng kilomet của tổ 2.

Đề đua Giữa học tập kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo ra năm 2023

A. 40 cây

C. 24 cây

B. 16 cây

D. 18 cây

Câu 3: Mẹ sinh con cái năm 32 tuổi tác. Năm ni con cái 9 tuổi tác, căn vặn nhì năm trước đó u từng nào tuổi?

A. 41 tuổi

C. 40 tuổi

B. 52 tuổi

D. 39 tuổi

Câu 4: Tìm x biết: x + 312 = 681

A. 429

C. 399

B. 369

D. 419

Câu 5: 16mm + .... milimet = 4cm

A. 34mm

C. 20mm

B. 24mm

D. 30mm

Câu 6: Lớp 3A tổ chức triển khai sinh hoạt lớp kể từ 8 giờ 25 phút sáng sủa cho tới 10 giờ 50 phút sáng sủa. Hỏi lớp 3A tiếp tục tổ chức triển khai sinh hoạt phần trong bao lâu?

A. 2 tiếng 25 phút

C. 2 tiếng 50 phút

B. 1 giờ 75 phút

D. 1 giờ 55 phút

II. Phần tự động luận (7 điểm)

Câu 7 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 572 + 254

b) 917 - 165

c) 128 x 5

d) 432 : 4

Câu 8 (1 điểm): Điền số phù hợp nhập vị trí chấm

Đề đua Giữa học tập kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo ra năm 2023

Đề đua Giữa học tập kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo ra năm 2023

Câu 9 (1 điểm): Tìm x biết

a) x × 4 = 492

b) x : 5 = 103

c) 842 - x = 294

d) x × 2 + 196 = 304

Câu 10 (2 điểm): Một cửa hàng buổi sáng sớm bán tốt 218m vải vóc. Số vải vóc bán tốt nhập buổi sáng sớm bằng 13 số vải vóc bán tốt nhập chiều tối. Hỏi chiều tối cửa hàng bán tốt từng nào mét vải?

Câu 11 (1 điểm): Tìm số bị phân chia biết thương là số chẵn lớn số 1 sở hữu nhì chữ số không giống nhau, số phân chia bởi vì 4 và số dư là số nhỏ nhất hoàn toàn có thể sở hữu.

Xem test Đề đua GK1 Toán 3 KNTT Xem test Đề đua GK1 Toán 3 CD

Xem tăng những đề đua Toán lớp 3 sở hữu đáp án hoặc khác:

 • Top 30 Đề đua Toán 3 Học kì một năm 2023 sở hữu đáp án

 • Top 30 Đề đua Toán lớp 3 Giữa kì hai năm 2023 sở hữu đáp án

 • Top 30 Đề đua Toán lớp 3 Học kì hai năm 2023 sở hữu đáp án

 • Đề đua Học kì 2 Toán 3 năm 2023 sở hữu đáp án (30 đề)

Đã sở hữu điều giải bài xích tập luyện lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 3 Cánh diều

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề đua Tiếng Việt 3 sở hữu đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích tập luyện lớp 3 những môn học

Xem thêm: hình nón hình nón cụt diện tích xung quanh và thể tích của hình nón hình nón cụt