đề thi toán cuối kì 1 lớp 1

42 Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán khối hệ thống những kỹ năng tiếp tục học tập giành riêng cho những em học viên xem thêm gom những em học viên nâng lên tài năng giải Toán 1, ôn tập luyện và tập luyện kỹ năng sẵn sàng cho những kì đua đạt sản phẩm cao, mặt khác sẽ hỗ trợ những em tự động học tập, tự động nâng lên kỹ năng môn Toán lớp 1.

1. Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán Cánh Diều

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TOÁN CUỐI HỌC KÌ I
Năm học: 2022 - 2023

Bạn đang xem: đề thi toán cuối kì 1 lớp 1

Thời gian: 40 phút (không kể thời hạn trừng trị đề )

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Câu 1: Số? (1 điểm) (M1)

Câu 1

Câu 2: Viết số không đủ vô dù trống: (1 điểm) (M1)

47

Câu 3: Khoanh vô vần âm bịa đặt trước sản phẩm đúng: (1,5 điểm) (M1)

a. 2 + 6 =

A. 6

B. 4

C. 8

b. 4 … 8

A. >

B. <

C. =

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống trải. (1 điểm) (M2)

4 + 2 + 3 = 9 ☐

9 - 2 - 3 = 4 ☐

3 + 6 - 3 = 6 ☐

8 - 5 + 0 = 3 ☐

Câu 5: Hình bên dưới là khối? (1 điểm) (M2)

Câu 5

A. Khối vỏ hộp chữ nhật

B. Khối lập phương

Câu 6: Khoanh vô vần âm bịa đặt trước sản phẩm đúng: (0.5 điểm) (M2)

4 + 5 – 2 = ?

A. 7

B. 5

C. 6

II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 7: Nối với hình tương thích (1 điểm) (M1)

Câu 7

Câu 8. Nối thương hiệu những dụng cụ sau phù phù hợp với khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương. (1 điểm) (M3)

Câu 8

Câu 9. Số (1 điểm (M1)

Câu 9

3+1=

Câu 9

5-2=

Câu 10. Xem giành rồi viết lách quy tắc tính quí hợp: (1 điểm) (M3)

Câu 10

Đáp án đề đánh giá học tập kì 1 môn Toán lớp 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Câu 1: Số? (1 điểm) (M1)

Câu 1

Câu 2: Viết số không đủ vô dù trống: (1 điểm) (M1)

456789

Câu 3: Khoanh vô vần âm bịa đặt trước sản phẩm đúng: (1,5 điểm) (M1)

a. 2 + 6 =

C. 8

b. 4 … 8

B. <

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống trải. (1 điểm) (M2)

4 + 2 + 3 = 9 Đ

9 - 2 - 3 = 4 S

3 + 6 - 3 = 6 S

8 - 5 + 0 = 3 Đ

Câu 5: Hình bên dưới là khối? (1 điểm) (M2)

Câu 5

A. Khối vỏ hộp chữ nhật

Câu 6: Khoanh vô vần âm bịa đặt trước sản phẩm đúng: (0.5 điểm) (M2)

4 + 5 – 2 = ?

A. 7

II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 7: Nối với hình tương thích (1 điểm) (M1)

Câu 7

Câu 8. Nối thương hiệu những dụng cụ sau phù phù hợp với khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương. (1 điểm) (M3)

Câu 8

Câu 9. Số (1 điểm (M1)

Câu 9

3+1=4

Câu 9

5-2=3

Câu 10. Xem giành rồi viết lách quy tắc tính quí hợp: (1 điểm) (M3)

Câu 10

Ma trận đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1

Mạch kỹ năng, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số học tập

Số câu

3

1

2

1

5

2

Câu số

1,2,3

9

4, 6

10

Số điểm

3,0

1,0

2,0

1,0

5,0

2,0

Hình học tập

Số câu

1

1

1

1

2

Câu số

7

5

8

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

Tổng

Số câu

3

2

3

2

6

4

Số điểm

3,0

2,0

3,0

2,0

6,0

4,0

  • Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm 2022 - 2023 - Đề 1
  • Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm 2022 - 2023 - Đề 2
  • Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm 2022 - 2023 - Đề 3
  • Bộ đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm 2022 - 2023

2. Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán Kết nối tri thức

Ma trận Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán

Mạch kỹ năng, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số học:Đọc, viết lách, đối chiếu những số vô phạm vi 10

Số câu

1

2

1

2

2

Số điểm

1,0

2,0

1,0

2,0

2,0


Cộng, trừ vô phạm vi 10

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

1,0

1,0

Xem thêm: Bongdaso - Nơi cập nhật tin tức bóng đá nhanh nhất, chính xác nhất

1,0

2,0

1,0


Viết quy tắc tính quí phù hợp với hình vẽ.

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

2. Hình học:Nhận dạng những hình, khối hình tiếp tục học tập.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0


Tổng

Số câu

1

2

3

1

1

2

5

5

Số điểm

1,0

2,0

3,0

1,0

1,0

2,0

5,0

5,0

Đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1

I/ TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Em hãy khoanh tròn xoe vô vần âm bịa đặt trước sản phẩm đúng:

Câu 1: Các số nhỏ hơn 8: (1 điểm) - M1

A. 4, 9, 6

B. 0, 4, 7

C. 8, 6, 7

Câu 2: Kết trái khoáy quy tắc tính: 9 – 3 = ? (1 điểm) – M2

A. 2

B. 4

C. 6

Câu 3: Sắp xếp những số 3, 7, 2, 10 theo dõi trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới rộng lớn (1 điểm) – M2

A. 2, 3, 7, 10

B. 7, 10, 2, 3

C. 10, 7, 3, 2

Câu 4: Số cần thiết điền vô quy tắc tính 8 + 0 = 0 + …. là: (1 điểm) – M3

A. 7

B. 8

C. 9

Câu 5: Hình này là khối lập phương? (1 điểm) – M2

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 6: Khoanh vô số quí hợp? (1 điểm) - M1

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Câu 7: Số (theo mẫu) (1 điểm) - M1

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Câu 8: Tính (1 điểm) – M2

8 + 1 = ……….. 10 + 0 - 5 = ……………

Câu 9: Viết quy tắc tính tương thích vô dù trống: (1 điểm) – M3

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Câu 10: Số? (1 điểm) – M3

Có ……khối lập phương?

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Đáp án Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu hỏi

1

2

3

4

5

Đáp án

B

C

A

B

C

Điểm

1

1

1

1

1

II/ TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 6: Khoanh vô số quí hợp? (1 điểm)

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Câu 7: (1 điểm): Điền trúng từng số ghi 0,25 điểm

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Câu 8: (1 điểm) Tính trúng sản phẩm từng quy tắc tính ghi 0,5 điểm

8 + 1 = 9 10 + 0 - 5 = 5

Câu 9: Viết quy tắc tính tương thích vô dù trống: (1 điểm)

Viết trúng quy tắc tính tương thích 4 + 3 = 7 (3 + 4 =7)

Viết trúng quy tắc tính, tính sai sản phẩm (0,5 điểm)

Câu 10: Số? (1 điểm)

Có 8 khối lập phương

Xem thêm:

  • Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối trí thức - Đề 1
  • Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối trí thức - Đề 2
  • Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối trí thức - Đề 3
  • Bộ đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức

3. Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán Chân trời sáng sủa tạo

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp trúng nhất.

Câu 1: (1 điểm) Số lớn số 1 trong những số sau: 5, 3, 9, 2:

A. 3

B. 5

C. 9

Câu 2: (1 điểm) Nối

Đề đua Toán lớp 1 học tập kì 1

Câu 3: (1 điểm) Tính nhẩm:

2 + 3 = …..

1 + 8 = ….

9 + 0 = …..

8 – 4 = ….

5 – 2 = ….

7 – 6 = …..

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Tính nhẩm:

1 + 1 + 1 + 7 =

10 – 2 – 5 – 3 =

Câu 2 (1 điểm): Tính

10 – 3 =.......

4 + 2 =.......

Câu 3 (1 điểm): Số?

...... + 2 = 2 + 0

6 – ....... = 6

Câu 4 (1 điểm): Viết những số theo dõi loại tự: 8, 1, 7, 3

a. Viết những số theo dõi trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới rộng lớn.

b. Viết những số theo dõi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé

Câu 5 (1 điểm): Viết quy tắc tính tương thích vô dù trống?

Đề Toán lớp 1

Câu 6 (1 điểm): Điền số tương thích vô khu vực chấm:

+ Số 33 bao gồm … chục và ….đơn vị.

+ Số ….bao gồm 7 chục và 2 đơn vị chức năng.

+ Số …là số ngay tắp lự trước của số 21.

Câu 7 (1 điểm): Hình vẽ tiếp sau đây sở hữu từng nào hình trụ, hình vuông vắn và hình chữ nhật?

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời

Đáp án Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1: (1 điểm)

C. 9

Câu 2: (1 điểm) Nối

HS tự động nối

Câu 3: (1 điểm) Tính nhẩm:

2 + 3 = 5

1 + 8 = 9

9 + 0 = 9

8 – 4 = 4

5 – 2 = 3

7 – 6 = 1

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Tính nhẩm:

1 + 1 + 1 + 7 = 10

10 – 2 – 5 – 3 = 0

Câu 2 (1 điểm): Tính

10 – 3 = 7

4 + 2 = 6

Câu 3 (1 điểm): Số?

0 + 2 = 2 + 0

6 – 0 = 6

Câu 4 (1 điểm): Viết những số theo dõi loại tự: 8, 1, 7, 3

a. 1, 3. 7, 8

b. 8, 7, 3, 1

Câu 5 (1 điểm):

3 + 4 = 7 hoặc 4 + 3 = 7

Câu 6 (1 điểm): Điền số tương thích vô khu vực chấm:

+ Số 33 bao gồm 3 chục và 3 đơn vị chức năng.

+ Số 72 bao gồm 7 chục và 2 đơn vị chức năng.

Xem thêm: lưỡi hái tử thần

+ Số đôi mươi là số ngay tắp lự trước của số 21.

Câu 7:

Hình vẽ sở hữu 4 hình trụ, 5 hình vuông vắn và 2 hình chữ nhật.