đề thi môn sử khối c năm 2012

Đang vận chuyển.... (xem toàn văn)

Thông tin yêu tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2015, 04:28

Bạn đang xem: đề thi môn sử khối c năm 2012

Câu 1: Cuộc khai quật nằm trong địa phiên loại nhị của thực dân pháp vẫn hiệu quả ra sao cho tới nền kinh tế tài chính Việt nam giới Câu 2: Từ năm 1919 cho tới năm 2000, lịch sử dân tộc VN vẫn trải qua loa những thời kỳ nào? Khái quát lác nội dung chủ yếu của thời kỳ lịch sử dân tộc ra mắt sự khiếu nại quân và dân tớ đập tan tập đoàn lớn cứ điểm ..... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn: LỊCH SỬ; Khối: C Thời gian lận thực hiện bài: 180 phút, ko kể thời hạn trừng trị đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu 1 (2,0 điểm) Trình bày sự gửi trở nên về giai cấp cho nhập xã hội VN sau Chiến tranh giành trái đất loại nhất. Câu 2 (2,0 điểm) Khi phi vào đông đúc – xuân 1953 – 1954, Pháp – Mĩ với thủ đoạn và plan gì ở Đông Dương? Trước tình hình tê liệt, Sở Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động VN đưa ra phương phía chiến lượ c như vậy nào? Câu 3 (3,0 điểm) Âm tiếp và thủ đoạn của Mĩ trong những việc tiến hành kế hoạch “Chiến tranh giành đặc biệt” (1961 – 1965) ở miền Nam VN là gì? Nêu những thắng lợi bên trên mặt mày trận quân sự chiến lược của quân dân tớ ở miền Nam nhập đại chiến chống kế hoạch “Chiến tranh giành đặc biệt”. II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được sản xuất 1 trong các nhị câu (câu 4.a hoặc câu 4.b) Câu 4.a. Theo công tác Chuẩn (3,0 điểm) Nêu thực chất của toàn thế giới hoá và những bộc lộ đa số của xu thế toàn thế giới hoá. Vì sao toàn thế giới hoá vừa vặn là thời cơ, vừa vặn là thử thách so với những nước đang được trừng trị triển? Câu 4.b. Theo công tác Nâng cao (3,0 điểm) Nêu những sự khiếu nại chủ yếu nhập mươi năm đầu sau Chiế n tranh giành trái đất loại nhị nhằm thực hiện rõ rệt quy trình xác lập viên diện nhị vô cùng, nhị phe – tư phiên bản căn nhà nghĩa và xã hội căn nhà nghĩa. lý do đa số kéo đến viên diện này là gì? Hết Thí sinh ko được dùng tư liệu. Cán cỗ coi đua ko phân tích và lý giải gì thêm thắt. Họ và thương hiệu thí sinh: ; Số báo danh: . . lư c “Chiến tranh giành đ c biệt”. II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ đư c thực hiện 1 trong các nhị c u (c u 4.a ho c câu 4.b) C u 4.a. Theo công tác Chuẩn (3,0 điểm) Nêu thực chất c a toàn c u. đa số c a xu thế toàn c u hoá. Vì sao toàn c u hoá vừa vặn là thời c , vừa vặn là thách th c so với c c nư c đang được trừng trị triển? C u 4.b. Theo công tác Nâng cao (3,0 điểm) Nêu những sự khiếu nại chủ yếu. vi c th c hiện nay chiến lư c “Chiến tranh giành đ c biệt” (1961 – 1965) ở miền Nam VN là gì? Nêu những thắng lợi bên trên mặt mày trận quân sự chiến lược c a quân dân tớ ở miền Nam nhập đại chiến chống kế hoạch

Xem thêm: doraemon và nobita

- Xem thêm thắt -

Xem thêm: Đề Thi ĐH môn Lịch sử khối C thời điểm năm 2012, Đề Thi ĐH môn Lịch sử khối C thời điểm năm 2012,