de thi học kì 2 lớp 11 môn toán tự luận có đáp an

20 đề đua học tập kì 2 lớp 11 môn Toán Tự Luận với đáp án cụ thể. Tải tệp tin đề đua học tập kỳ II môn toán lớp 11 với đáp án, đề cương ôn tập luyện toán học tập kỳ 2 lớp 11 đặc biệt Hay. Tự học tập Online nài trình làng cho tới quý thầy cô và chúng ta tìm hiểu thêm đôi mươi đề đua học tập kì 2 lớp 11 môn Toán Tự Luận với đáp án chi tiết

Bạn đang xem: de thi học kì 2 lớp 11 môn toán tự luận có đáp an

  • Mục: Lớp 11

20 đề đua học tập kì 2 lớp 11 môn Toán Tự Luận với đáp án chi tiết

Tải Xuống 

Xem thêm: toán lớp 4 phép trừ phân số tiếp theo

Đề 1
I. Phần công cộng cho tất cả nhị ban
Bài 1. Tìm những số lượng giới hạn sau:
1)
x
x x
x
2
1
2
lim
 1
 

2)
x
x x
4
lim 2 3 12

 
3)
x
x
3 x
7 1 lim
3  


4)
x
x
x
2 3
1 2 lim
 9
 

Bài 2.
1) Xét tính liên tiếp của hàm số sau bên trên tập luyện xác lập của nó:
x x Lúc x f x x
x Lúc x
2
5 6 3 ( ) 3
2 1 3
       

  
2) Chứng minh rằng phương trình sau với tối thiểu nhị nghiệm :
x x x
3 2 2 5 1 0     .
Bài 3.
1) Tìm đạo hàm của những hàm số sau:
a)
y x x
2
 1
b)
y
x
2
3
(2 5)


2) Cho hàm số
x
y
x
1
1.
a) Viết phương trình tiếp tuyến của trang bị thị hàm số bên trên điểm với hoành phỏng x = – 2.
b) Viết phương trình tiếp tuyến của trang bị thị hàm số biết tiếp tuyến tuy vậy song với d:
x
y
2
2

 .
Bài 4. Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình vuông vắn cạnh a, SA vuông góc với lòng, SA =
a 2 .
1) Chứng minh rằng những mặt mày mặt hình chóp là những tam giác vuông.
2) Chứng minh rằng: (SAC)

(SBD) .
3) Tính góc thân thuộc SC và mp (SAB) .
4) Tính góc thân thuộc nhị mặt mày bằng phẳng (SBD) và (ABCD)
II . Phần tự động lựa chọn.
1 . Theo công tác chuẩn chỉnh.
Bài 5a. Tính
x
x
x x
3
2 2
8
lim
  11 18

 
.
Bài 6a. Cho
y x x x
1 3 2 2 6 8
3
   
. Giải bất phương trình
y
/
0 .
2. Theo công tác nâng lên.
Bài 5b. Tính
x
x x
x x
2 1
2 1 lim
 12 11
 
 
.
Bài 6b. Cho
x x
y
x
2
3 3
1
 


. Giải bất phương trình
y
/
 0 .
Đề 2
I . Phần công cộng cho tất cả nhị ban.
Bài 1. Tìm những số lượng giới hạn sau:
1)
x
x x x
x
2
1 3 lim
 2 7
  

2)
x
x x
3
lim ( 2 5 1)

  
3)
x
x
5 x
2 11 lim
5  


4)
x
x
x x
3
2 0
1 1 lim

 

.
Bài 2 .
1) Cho hàm số f(x) =
x
khi x f x x
m Lúc x
3
1
1 ( ) 1
2 1 1
 
    

  
. Xác quyết định m nhằm hàm số liên tiếp bên trên R..
2) Chứng minh rằng phương trình:
m x x
2 5 (1 ) 3 1 0    
luôn với nghiệm với từng m.
Bài 3.
1) Tìm đạo hàm của những hàm số:
a) x x
y
x
2
2
2 2
1
 


b)
y x  1 2tan .
Lớp toán thầy Đạt – Chuyên luyện đua ĐH Toán Địa chỉ
: Số 8 ngõ 17 Tạ Quang Bửu, Hà Nội
Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn
2
2) Cho hàm số
y x x
4 2   3
(C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C):
a) Tại điểm với tung phỏng vì như thế 3 .
b) Vuông góc với d:
x nó    2 3 0.
Bài 4. Cho tứ diện OABC với OA, OB, OC, song một vuông góc và OA = OB = OC = a, I là trung điểm BC 1) Chứng minh rằng: (OAI)

(ABC).
2) Chứng minh rằng: BC

(AOI).
3) Tính góc thân thuộc AB và mặt mày bằng phẳng (AOI).
4) Tính góc trong số những đường thẳng liền mạch AI và OB .
II . Phần tự động lựa chọn.
1 . Theo công tác chuẩn chỉnh .
Bài 5a. Tính
n
n n n
2 2 2
1 2 1
lim( …. )
1 1 1

  
  
.
Bài 6a. Cho
y x x   sin2 2cos
. Giải phương trình
y
/
= 0 .
2 . Theo công tác nâng lên .
Bài 5b. Cho
y x x
2
  2
. Chứng minh rằng:
y y
3 // . 1 0   .
Bài 6b . Cho f( x ) =
f x x
x x
3
64 60 ( ) 3 16    
. Giải phương trình
f x ( ) 0  .
Đề 3
Bài 1. Tính những số lượng giới hạn sau:
1)
x
x x x
3 2 lim ( 1)

   
2)
x
x
1 x
3 2 lim
1  


3)
x
x
2 x
2 2 lim
 7 3
 
 
4)
x
x x x
x x x
3 2
3 2 3
2 5 2 3 lim
 4 13 4 3
  
  
5) lim
n n
n n
4 5
2 3.5


Bài 2. Cho hàm số:
x
khi x >2
f x x
ax Lúc x 2
3
3 2 2
( ) 2
1
4
   
  
   
. Xác quyết định a nhằm hàm số liên tiếp bên trên điểm x = 2.
Bài 3. Chứng minh rằng phương trình
x x x
5 4     3 5 2 0
có tối thiểu phụ thân nghiệm phân biệt trong tầm (–2; 5).
Bài 4. Tìm đạo hàm những hàm số sau:
1)
x
y
x x
2
5 3
1


 
2)
y x x x
2
    ( 1) 1
3)
y x  1 2tan
4)
y x  sin(sin )
Bài 5. Cho hình chóp S.ABC với ABC vuông bên trên A, góc
B
= 600
, AB = a; nhị mặt mày mặt (SAB) và (SBC) vuông góc với đáy; SB = a.
Hạ BH  SA (H  SA); BK  SC (K  SC).
1) Chứng minh: SB  (ABC)
2) Chứng minh: mp(BHK)  SC.
3) Chứng minh: BHK vuông .
4) Tính cosin của góc tạo ra vì như thế SA và (BHK).
Bài 6. Cho hàm số
x x f x
x
2
3 2 ( )
1
 


(1). Viết phương trình tiếp tuyến của trang bị thị hàm số (1), biết tiếp tuyến bại tuy vậy song với
đường trực tiếp d:
y x    5 2 .
Bài 7. Cho hàm số
y x
2
 cos 2 .
1) Tính
y nó ,
 
.
2) Tính độ quý hiếm của biểu thức:
A nó y nó    
  16 16 8

Xem thêm: công thức tính khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng

About The Author