đề thi học kì 1 môn hóa lớp 12 co dap an violet

Tìm tìm hiểu Đề thi đua, Kiểm tra

đề thi đua học tập kỳ I môn hóa 12 với đáp án

Bạn đang xem: đề thi học kì 1 môn hóa lớp 12 co dap an violet

Wait

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Huyền
Ngày gửi: 16h:03' 26-11-2015
Dung lượng: 83.5 KB
Số lượt tải: 2043

Xem thêm: danh sách trúng tuyển đại học y dược tphcm 2020

Số lượt thích: 0 người

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG trung học phổ thông ĐOÀN THỊ ĐIỂM

KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học tập năm ngoái – 2016
Môn: Hóa học tập - Lớp 12
( Thời gian giảo thực hiện bài: 45 phút, ko kể thời hạn vạc đề)

Cho biết lượng vẹn toàn tử (theo đvC) của những vẹn toàn tố: H = 1; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.
I. Trắc nghiệm (5 điểm)
Câu 1: Một hóa học khi thuỷ phân vô môi trường thiên nhiên axit, đun giá buốt ko dẫn đến glucozơ. Chất cơ là:
A. saccarozơ. B. lipit. C. tinh ma bột. D. xenlulozơ.
Câu 2: Metyl axetat là tên thường gọi của ăn ý hóa học với công thức cấu tạo:
A. CH3COOCH3 B. CH3COOH C. C2H5COOH D. HCOOCH3.
Câu 3: Cho những dung dịch: glucozơ, glixerol, fomandehit, etanol. cũng có thể uống thuốc test nào là tại đây nhằm phân biệt được cả 4 hỗn hợp trên?
A. Cu(OH)2 B. Nước brom C. Na kim loại D. Dd AgNO3/NH3
Câu 4: Khi thuỷ phân lipit vô môi trường thiên nhiên kiềm thì nhận được muối bột của axit rộng lớn và:
A. phenol. B. este đơn chức. C. glixerol. D. ancol đơn chức.
Câu 5: Thủy phân este với công thức phân tử là C4H8O2 vô hỗn hợp NaOH nhận được 2 hóa học cơ học Y và Z, vô cơ Z với tỷ khối khá đối với H2 bởi vì 23. Tên của X là:
A. Propyl fomat B. Metyl axetat C. etyl axetat D. Metyl propionat
Câu 6: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều phải sở hữu kỹ năng nhập cuộc phản ứng:
A. tráng gương. B. trùng dừng. C. hoà tan Cu(OH)2. D. thủy phân.
Câu 7: Chất nào là tại đây vừa vặn thuộc tính được với H2NCH2COOH, vừa vặn thuộc tính được với CH3NH2?
A. HCl. B. NaCl. C. NaOH D. CH3OH.
Câu 8: Dung dịch nào là tại đây thực hiện quỳ tím hóa xanh?
A. HOOC - CH2 - CH2 - CH(NH2) - COOH B. CH3CH2CH2NH2
C. C6H5NH2 D. H2N – CH2 – COOH
Câu 9: Chất nhập cuộc phản xạ trùng dừng là:
A. CH2 = CHCOOH B. CH3COOH. C. C2H5OH. D. H2NCH2COOH.
Câu 10: Tên gọi của polime với công thức (-CH2-CH2-)n là:
A. polistiren B. polivinyl clorua. C. polimetyl metacrylat. D. polietilen.
II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Ngâm một lá sắt kẽm kim loại Ni trong mỗi hỗn hợp muối bột sau: MgSO4, NaCl, CuSO4, AgNO3, AlCl3, ZnCl2, Pb(NO3)2. Hãy cho thấy thêm muối bột nào là với phản xạ với Ni. Giải quí và viết lách phương trình chất hóa học.
Câu 2 (3 điểm): Hòa tan trọn vẹn 5 gam láo lếu ăn ý bao gồm Fe và một sắt kẽm kim loại hóa trị II hỗn hợp HCl nhận được 11,2 lít khí H2 (đktc). Xác toan sắt kẽm kim loại hóa trị II cơ.
------ Hết ------

Họ và tên:……………………………..…
Lớp:………….SBD:
…………………….

Xem thêm: đề minh họa sinh 2022 có đáp án


Hãy test nhiều lựa lựa chọn khác