đề thi giữa kì 1 toán lớp 5 nâng caoBạn đang xem: đề thi giữa kì 1 toán lớp 5 nâng caoĐể học tập đảm bảo chất lượng Toán lớp 5, phần tiếp sau đây liệt kê những Đề đánh giá, đề thi đua Toán lớp 5 Giữa học tập kì 1 cơ phiên bản, nâng lên đem điều giải. Hi vọng cỗ đề thi đua này tiếp tục khiến cho bạn ôn tập luyện & đạt điểm trên cao trong những bài xích thi đua, bài xích đánh giá môn Toán lớp 5.

Đề thi đua Toán lớp 5 Giữa kì 1 nâng lên năm 2023 đem đáp án (5 đề)

Xem thử

Chỉ kể từ 130k mua sắm hoàn toàn cỗ Đề thi đua Toán lớp 5 Giữa kì 1 phiên bản word đem điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề tham khảo quality Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn trặn vô vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đích :

Câu 1: (0,5 điểm) Kết trái khoáy của luật lệ tính Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 1) là :

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 1)

Câu 2: (0,5 điểm) Bốn và tía phần năm viết lách là

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 1)

Câu 3: (1điểm) Trong cuộc thi đua phun súng, số điểm của một sạ thủ là 134, 143, 144. ở phen phun loại tư sạ thủ cơ cần thiết đạt từng nào điểm nhằm qua quýt 4 phen phun điểm khoảng đạt được là 145.

A. 580 điểm     B. 303 điểm

C. 293 điểm     D. 159 điểm

Câu 4: ( 1điểm) Tìm một vài đem tía chữ số, hiểu được Khi viết lách tăng chữ số cửu vô phía bên trái số cơ tao được một vài rộng lớn hấp tấp 26 phen số cần mò mẫm.

A. 306     B. 360

C. 630     D. 603

Câu 5: (0,5 điểm) Tìm a: a x 11 + a x 9 = 400

Quảng cáo

A. a = đôi mươi     B. a = 200

C. a = 10     D. a = 100

Câu 6: (0,5 điểm) Tính độ quý hiếm biểu thức Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 1) :

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 1)

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính :

a) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 1)

b) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 1)

c) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 1)

d) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 1)

Câu 2: (2 điểm) Hiện ni khoảng nằm trong tuổi tác của u và con cái là 24 tuổi tác . sành 5 năm trước đó u rộng lớn con cái 26 tuổi tác. Hỏi lúc bấy giờ u từng nào tuổi tác, con cái từng nào tuổi?

Quảng cáo

Câu 3: (2 điểm) Tổng nhì số ngẫu nhiên bởi 535. Tìm nhì số cơ, biết thân thiện bọn chúng đem 12 số ngẫu nhiên khác

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu mang đến 0,5 điểm riêng biệt câu 3,4 cho một điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D C D B A B

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính (Mỗi luật lệ tính đích mang đến 0,5 điểm)

a) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 1)

b) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 1)

c) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 1)

d) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 1)

Câu 2: 2 điểm

Quảng cáo

Tổng số tuổi tác u và tuổi tác con cái lúc bấy giờ là: 24 x 2 = 48 (tuổi). ( 0,5 điểm)

Vì hàng năm từng người tăng 1 tuổi tác nên lúc bấy giờ u vẫn rộng lớn con cái 26tuổi. ( 0,25 điểm)

Tuổi u là: (48 + 26) : 2 = 37 (tuổi). ( 0,5 điểm)

Tuổi con cái là: 37 – 26 = 11 (tuổi). ( 0,5 điểm)

Đáp số: u 37 tuổi; con cái 11 tuổi tác ( 0,25 điểm)

Câu 3: (2 điểm)

Giữa nhì số ngẫu nhiên đem 12 số ngẫu nhiên, nên thân thiện bọn chúng đem 13 khoảng cách. Vậy hiệu nhì số là 13. ( 0,5 điểm)

Số rộng lớn là: (535 + 13) : 2 = 274 ( 0,5 điểm)

Số bé nhỏ là: 275 – 13 = 261. ( 0,5 điểm)

Đáp số: Số rộng lớn 274; số bé nhỏ 261 ( 0,5 điểm)

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề tham khảo quality Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy khoanh tròn trặn vô vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đích :

Câu 1: (0,5 điểm) Phép tính nào là đích :

A. 80 x 100 = 800 B. 300 : 10 x10 = 3

C. 132 x 1000 = 132 000 D. 35 x 100 : 100 = 3 500

Câu 2: (0,5 điểm) Cách viết lách nào là đích ?

A. 1ha = Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 2) hm2

B. 1ha = Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 2) km2

C. 1ha = 100m2

D. 1ha = 1hm2

Câu 3: 0,5điểm) Năm học viên nam giới câu được 5 loại cá vô 5 phút. Hỏi cùng theo với vận tốc câu vì vậy thì 100 học viên nam giới câu đ¬ược 100 loại cá vô bao lâu?

A. 5 phút B. 100 phút

C. 25 phút D. 1 phút

Câu 4: (0,5 điểm) Phải nhân 45 với số nào là sẽ được sản phẩm là một vài đem chín chữ số 5 ?

A. 12 345 678 B. 12 345 769

C. 12 345 679 D. 12 345 769

Câu 5: (0,5 điểm) Tìm x:

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 2) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 2)

Câu 6: ( 0,5 điểm) Tìm phân số nhỏ nhất trong những phân số sau:

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 2) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 2)

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính :

a) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 2)

b) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 2)

c) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 2)

d) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 2)

Câu 2: (2 điểm ) Để thực hiện một việc làm, nếu như người loại nhất thực hiện riêng biệt 1 mình thì cần thất lạc 7 giờ mới nhất đoạn. Nếu người loại nhì thực hiện riêng biệt 1 mình thì cần thất lạc 3h mới nhất đoạn. Hỏi nếu như cả nhì người nằm trong thực hiện việc làm cơ thì sau bao lâu tiếp tục đoạn ?

Câu 3: (3điểm) Bác An mua sắm 3 kiểu bàn và 7 kiểu ghế với tổng số chi phí cần trả là 1598000 đồng. Giá một chiếc bàn giá thành cao hơn một chiếc ghế là 226000đồng. Hỏi tổng giá bán chi phí một cái bàn ghế là bao nhiêu?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu mang đến 0,5 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C D A C B C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính( Mỗi luật lệ tính đích mang đến 0,5 điểm)

a) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 2)

b) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 2)

c) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 2)

d) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 2)

Câu 2: (2 điểm)

1 giờ người loại nhất thực hiện được số phần việc làm là :

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 2) (công việc) ( 0,5 điểm)

1 giờ người loại nhì thực hiện được số phần việc làm là :

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 2) (công việc) ( 0,25 điểm)

1 giờ cả nhì người thực hiện được số phần việc làm là :

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 2) (công việc) ( 0,5 điểm)

Nếu cả nhì người nằm trong thực hiện việc làm cơ thì nên cần số thời hạn nhằm hoàn thành xong là :

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 2) (giờ) = 2 tiếng đồng hồ 6 phút ( 0,5 điểm)

Đáp số : 2 tiếng đồng hồ 6 phút ( 0,25 điểm)

Câu 3: (2 điểm)

Theo bài xích đi ra tao đem : Mua 3 bàn + 7 ghế = 1 598 000 đồng ( 1)

Giá một bàn giá thành cao hơn 1 ghế là 226 000 đồng ( 0,25 điểm)

Thay mua sắm 3 bàn bởi mua sắm 3 ghế tao đem :

3 bàn = 3 ghế + 226 000 đồng x3 = 3 ghế +678 000 đồng(2) ( 0,25 điểm)

Thay (2) vô (1) tao có: 3 ghế + 678 000 đồng + 7 ghế = 1 598 000 đồng ( 0,25 điểm)

Hay: Mua 10 ghế = 1 598 000 đồng - 678 000 đồng = 920 000 đồng( 0,25 điểm)

Giá chi phí mua sắm 1 kiểu ghế là:

920 000 : 10 = 92 000( đồng) ( 0,25 điểm)

Giá chi phí mua sắm 7 kiểu ghế là:

92 000 x 7 = 644 000( đồng) ( 0,25 điểm)

Giá chi phí mua sắm 3 kiểu bàn là:

1 598 000-644 000 = 954 000(đồng) ( 0,25 điểm)

Giá chi phí mua sắm 1 kiểu bàn là:

954 000 : 3 = 318 000 (đồng) ( 0,5 điểm)

Giá chi phí mua sắm 1bộ bàn và ghế là:

92 000 + 318 000 = 410 000 (đồng) ( 0,5 điểm)

Đáp số: 410 000 đồng ( 0,25 điểm)

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề tham khảo quality Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn trặn vô vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đích :

Câu 1: (0,5 điểm) Số "Mười tám phẩy tư mươi hai" viết lách như sau:

A. 108,402     B. 18, 402

C. 18,42     D. 108, 42

Câu 2: (0,5 điểm) Viết Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 3) dưới dạng số thập phân được:

A. 1,0     B. 10.0

C. 0,01     D. 0,1

Câu 3: (1điểm) Để viết số trang một cuốn sách nên dùng toàn bộ 1995 chữ số. Hỏi cuốn sách đem từng nào trang?

A. 601 trang     B. 701 trang

C. 602 trang     D. 702 trang

Câu 4: ( 1điểm) Một khu đất nền hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 400m, chiều rộng lớn 250m. Diện tích của khu đất nền cơ là:

A. 10ha     B. 1km2

C. 1ha     D. 0,01km2

Câu 5: (0,5 điểm) Số bé nhỏ nhất trong những số cửu,09; 9,89; 8.99; 8,9 là:

A. 9,09     B. 9,89

C. 8,99     D. 8,9

Câu 6: ( 0,5 điểm) 9cm2 8 mm2 = ...mm2

Số tương thích nhằm viết lách vô vị trí chấm là:

A. 98     B. 908

C. 980     D. 9800

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính:

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 3) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 3)

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 3) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 3)

Câu 2: (2 điểm ) Cho phân số Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 3) . Hãy mò mẫm một vài nhằm Khi nằm trong tăng số cơ vô tử số và kiểu số của phân số vẫn mang đến thì được phân số mới nhất có mức giá trị bởi phân số Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 3) .

Câu 3: (2điểm) Trong trào lưu thi đua đua trồng cây làm cho rừng, mái ấm gia đình các bạn Lan vẫn trồng được một vài cây. Ngày loại nhất mái ấm gia đình Lan trồng được Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 3) số cây và 15 cây; ngày loại nhì trồng được Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 3) số cây sót lại và 30 cây; ngày loại tía trồng được Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 3) số cây sót lại sau cả nhì ngày và trồng nốt 52 cây thì vừa vặn không còn số kilomet. Hỏi số kilomet mái ấm gia đình Lan trồng vô tía ngày là bao nhiêu?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu mang đến 0,5 điểm riêng biệt câu 3, 4 cho một điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C C B A D B

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Xem thêm: tổng các bình phương của a và b

Câu 1: (2 điểm) Tính :( Mỗi luật lệ tính đích mang đến 0,5 điểm)

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 3) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 3) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 3) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 3) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 3) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 3) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 3)

Câu 2:

Hiệu số thân thiện kiểu số và tử số của phân số Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 3) là: 13 - 7 = 6 ( 0,25 điểm )

Khi nằm trong thêm vô tử số và kiểu số của một phân số với nằm trong một vài như nhau thì hiệu của tử số và kiểu số bất biến vẫn bởi 6. ( 0,25 điểm )

Ta đem sơ đồ:

Tử số mới:

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 3)

Mẫu số mới: (0,25 điểm )

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 3)

Tử số của phân số mới nhất là:

6 : (3 - 2 ) x 2 = 12 (0,5 điểm)

Số cần thiết mò mẫm là: 12 - 7 = 5 (0,5 điểm)

Đáp số : 5 (0,25 điểm)

Câu 3:

Vì ngày loại tía trồng được Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 3) số cây sót lại sau cả nhì ngày và trồng nốt 52 cây thì vừa vặn không còn số kilomet nên Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 3) số cây sót lại là 52 cây. ( 0,25 điểm )

Số cây cối được trong thời gian ngày loại tía là:

52 x 4 = 208 (cây) ( 0,5 điểm )

Số cây cối được trong thời gian ngày loại nhì và ngày loại tía là:

( 208 + 30) : 2 x 3 = 357 (cây) ( 0,5 điểm )

Tổng số cây cối được vô tía ngày là:

( 357 + 15) : 4 x 5 = 465( cây) ( 0,5 điểm )

Đáp số : 465 cây ( 0,25 điểm )

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề tham khảo quality Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 4)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn trặn vô vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đích :

Câu 1: (0,5 điểm) Trong những số 512,34 ; 432,15 ; 235,41 ; 423,51 số đem chữ số 5 ở sản phẩm Tỷ Lệ là:

A. 512,34    B. 432,15

C. 235,41    D. 423,51

Câu 2: (0,5 điểm) Viết số Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 4) dưới dạng số thập phân được:

A. 3,0    B. 0,03

C. 30,0    D. 0,3

Câu 3: (1điểm) Trong một buổi họp đem toàn bộ đôi mươi đại biểu tham gia. Tất cả những đại biểu đều hợp tác cho nhau. Hỏi đem toàn bộ từng nào kiểu bắt tay?

A. 190 kiểu     B. 109 cái

C. 200 kiểu     D. 380 cái

Câu 4: ( 1điểm) Một khu đất nền hình chữ nhật đem tỉ trọng bên trên phiên bản vật là Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 4) có chiều nhiều năm 4cm, chiều rộng lớn 2cm. Diện tích của khu đất nền cơ ngoài thực tiễn là:

A. 8 m2     B. 8 cm2

C. 80 m2     D. 800 m2

Câu 5: (0,5 điểm) Số bé nhỏ nhất trong những số : 5,25 ; 5,54 ; 4,99 ; 4,89 là:

A. 5,25     B. 5,54

C. 4,89     D. 4,99

Câu 6: ( 0,5 điểm) 5,05 ha = ... m2. Số tương thích nhằm điền vô vị trí chấm là:

A. 55000    B. 50500

C. 50050    D. 50005

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính :

a) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 4)

b) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 4)

c) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 4)

d) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 4)

Câu 2: (2 điểm ) Một con cái trâu ăn không còn một bó cỏ vô 16 phút. Nhưng trâu mới nhất ăn được 4 phút thì được thêm một con cái bê cho tới ăn với. Cả nhì ăn vô 10 phút nữa thì không còn cỏ. Hỏi nếu như con cái bê ăn 1 mình thì sau bao lâu ăn không còn bó cỏ?

Câu 3: (2điểm) Một hình vuông vắn đem diện tích S 196cm2 và đem chu vi bởi chu vi hình chữ nhật đem chiều rộng lớn bằng Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 4) chiều nhiều năm. Tính diện tích S hình chữ nhật ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu mang đến 0,5 điểm riêng biệt câu 3,4 cho một điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B D A D C B

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: ( Mỗi luật lệ tính đích mang đến 0,5 điểm)

a) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 4)

b) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 4)

c) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 4)

d) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 4)

Câu 2: (2 điểm)

Trong 1 phút con cái trâu ăn hết Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 4) bó cỏ nên vô 4 phút con cái trâu ăn được Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 4) bó cỏ hay Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 4) bó cỏ. (0,25 điểm )

Trong 10 phút nhì con cái ăn hết:

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 4) (bó cỏ) (0,25 điểm)

Trong 1 phút nhì con cái ăn hết:

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 4) (bó cỏ) ( 0,25 điểm )

Trong 1 phút con cái bê ăn hết:

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 4) (bó cỏ) ( 0,5 điểm )

Con bê ăn không còn bó cỏ trong:

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 4) (phút) ( 0,5 điểm )

Đáp số: 80 (phút) (0,25 điểm)

Câu 3: (2 điểm)

Vì: 14 x 14 = 196 nên cạnh hình vuông vắn là 14cm

Chu vi hình vuông vắn ( hoặc chu vi hình chữ nhật là )

14 x 4 = 56 ( cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

56 : 2 = 28 (cm)

Ta đem sơ vật :

Chiều rộng lớn : Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 4)

Chiều nhiều năm : Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 4)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 28: (1 + 3) = 7(cm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là: 28 – 7 = 21 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 21 x 7 = 147 (cm2)

Đáp số : 147 cm2

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề tham khảo quality Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 5)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn trặn vô vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đích :

Câu 1: (0,5 điểm) Chữ số 3 vô số 459,003 nằm trong hàng:

A. đơn vị chức năng     B. sản phẩm phần mười

C. sản phẩm Tỷ Lệ     D. sản phẩm phần nghìn

Câu 2: (0,5 điểm) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 5) thế kỉ = …. năm . Số tương thích nhằm viết lách vô vị trí chấm là :

A. 25 năm     B. 75 năm

C. 250 năm     D. 750 năm

Câu 3: (1điểm) Hiện ni phụ thân rộng lớn con cái 30 tuổi tác và hấp tấp 7 phen tuổi tác con cái. Hỏi sau từng nào năm nữa, tuổi tác phụ thân hấp tấp 3 phen tuổi tác con?

A. 3 năm     B. 4 năm

C. 15 năm     D. 10 năm

Câu 4: ( 1điểm) Một máy cất cánh cứ 15phút cất cánh được 240 km. Hỏi trong một giờ máy cất cánh cơ cất cánh đ¬ược từng nào ki-lô-met?

A. 960 km     B. 16km

C. 690km     D. 160km

Câu 5: (0,5 điểm) Tìm x, biết x là số ngẫu nhiên và 28,64 < x < 29,46

A. x = 28,65     B. x = 28

C. x = 29     D. x = 29,45

Câu 6: (0,5 điểm) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 5) ha = ... m2. Số tương thích nhằm điền vô vị trí chấm là:

A. 2000 m2     B. 4000 m2

C. 10000 m2     D. 25000 m2

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính:

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 5)

Câu 2: (2 điểm) Một người thợ thuyền mộc cưa một khúc mộc nhiều năm 12m trở nên những đoạn nhiều năm 15dm. Mỗi phen cưa không còn 6 phút. Hỏi người ấy cưa đoạn khúc mộc cơ không còn bao lâu ?

Câu 3: (2 điểm) Tất cả học viên của một ngôi trường Tiểu học tập chuồn tham ô quan tiền bởi xe hơi. Nếu từng xe cộ chở 45 người thì đem đôi mươi học viên ko được lên xe cộ. Nếu thay đổi những xe cộ cơ trở nên xe cộ 60 vị trí thì cố thể chở tăng được 55 học viên nữa. Hỏi ngôi trường cơ đem từng nào học tập sinh?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu mang đến 0,5 điểm riêng biệt câu 3,4 cho một điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D B D A C B

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính:( Mỗi luật lệ tính đích mang đến 0,5 điểm)

a) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 5)

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 5)

b) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 5)

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 5)

c) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 5)

d) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 5)

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (nâng cao - Đề 5)

Câu 2: (2 điểm)

Đổi: 12m = 120dm . ( 0,25 điểm )

Người tao hạn chế đi ra được số đoạn mộc là:

120 : 15 = 8 ( đoạn) (0,5 điểm )

Để hạn chế được 8 đoạn cần thiết cưa 7 nhát cưa, từng nhát cưa cần thiết 6 phút.(0,5 điểm )

Vậy người ấy cưa đoạn khúc mộc không còn số thời hạn là:

7 x 6 = 42 ( phút) (0,5 điểm )

Đáp số : 42 phút ( 0,25 điểm )

Câu 3: (2 điểm)

Số học viên ngồi bên trên toàn bộ những xe cộ 60 vị trí nhiều hơn thế số học viên ngồi bên trên toàn bộ những xe cộ 45 vị trí là:

20 + 55 = 75 ( học tập sinh) ( 0,25 điểm )

Một xe cộ 60 vị trí nhiều hơn thế một xe cộ 45 vị trí số ngồi là;

60 – 45 = 15 ( chỗ) ( 0,5 điểm )

Số xe cộ đem toàn bộ là:

75 : 15 = 5 ( xe) ( 0,5 điểm )

Trường cơ đem số học viên chuồn tham ô quan tiền là:

60 x 5 – 55 = 245 ( học tập sinh) ( 0,5 điểm )

Đáp số: 245 học viên ( 0,25 điểm )

Xem thử

Xem tăng cỗ Đề thi đua Toán lớp 5 đem đáp án hoặc khác:

 • Đề thi đua Toán lớp 5 Giữa kì một năm 2023 đem đáp án (15 đề)
 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2023 đem đáp án (15 đề)
 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 5 nâng lên năm 2023 đem đáp án (5 đề)
 • Đề thi đua Toán lớp 5 Giữa kì hai năm 2023 đem đáp án (15 đề)
 • Đề thi đua Toán lớp 5 Giữa kì 2 nâng lên năm 2023 đem đáp án (5 đề)
 • Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 5 năm 2023 đem đáp án (15 đề)
 • Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 5 nâng lên năm 2023 đem đáp án (5 đề)

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nghề giáo và bài xích tập luyện vào ngày cuối tuần, gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề thi đua Toán 5 đem đáp án của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung công tác sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.

Xem thêm: trắc nghiệm toán lớp 4 học kì 2