de thi giữa học kì 1 lớp 12 môn sử trắc nghiệm có đáp an

Câu 1: Từ trong những năm 70 của thế kỉ XX, cách mệnh technology đang trở thành cốt lõi của cuộc

A. cách mệnh khoa học tập - kỹ năng tiến bộ.

Bạn đang xem: de thi giữa học kì 1 lớp 12 môn sử trắc nghiệm có đáp an

B. cách mệnh công nghiệp.

C. cách mệnh vấn đề.

D. cách mệnh khoa học tập - kỹ năng lượt loại nhất.

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2: Quân group nước nào là tiếp tục rung rinh đóng góp phía Nam vĩ tuyến 38 của Triều Tiên?

A. Quân group Mĩ. 

B. Quân group Liên Xô.

C. Quân group Pháp.

D. Quân group Anh.

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3: Lãnh đạo cuộc đấu giành giật ngăn chặn chính sách độc tài thân thuộc Mĩ của quần chúng Cu-ba là

A. A-gien-đê.

B. Nen-xơn Man-đê-la.

C. Phi-đen Cát-xtơ-rô.

D. Tút-xanh Lu-véc-tuy-a.

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4: Trong quy trình tiến hành kế hoạch toàn thị trường quốc tế kể từ sau Chiến giành giật toàn cầu loại nhị cho tới năm 2000, Mĩ đạt được thành phẩm nào là bên dưới đây?

A. Duy trì sự tồn bên trên và hoạt động và sinh hoạt của toàn bộ những tổ chức triển khai quân sự chiến lược.

B. Chi phối được rất nhiều nước tư phiên bản liên minh tùy theo Mĩ.

C. Trực tiếp xóa khỏi trọn vẹn chính sách phân biệt chủng tộc.

D. Duy trì địa điểm cường quốc số một toàn cầu bên trên từng nghành.

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5: Từ năm 1945 cho tới năm 1950, với việc viện trợ của Mĩ, nền kinh tế tài chính những nước Tây Âu

A. cải cách và phát triển nhanh gọn lẹ.

B. cơ phiên bản đem sự phát triển.

C. cải cách và phát triển đủng đỉnh.

D. cơ phiên bản được hồi phục.

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 6: Một trong mỗi cách thức hoạt động và sinh hoạt của Liên ăn ý quốc là

A. liên minh cải cách và phát triển đem hiệu suất cao về kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống và xã hội.

B. công cộng sinh sống độc lập, vừa vặn liên minh vừa vặn đấu giành giật.

C. tổ chức liên minh quốc tế Một trong những nước member.

D. giải quyết và xử lý những giành giật chấp quốc tế vị phương án độc lập.

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 7: Khi Chiến giành giật toàn cầu loại nhị kết giục, trào lưu giải hòa dân tộc bản địa ra mắt nhanh nhất ở chống nào?

A. Bắc Phi.

B. Đông Phi.

C. Đông Bắc Á.

D. Khu vực Đông Nam Á.

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 8: Tổng thống trước tiên và cũng chính là Tổng thống sau cuối của Liên Xô là

A. Góoc-ba-chốp. 

B. Khơ-rút-sốp.

C. Pu-tin.

D. En-xin.

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 9: Từ trong những năm 70 của thế kỉ XX, đè Độ vẫn tự động túc được thực phẩm là nhờ tổ chức cuộc cách mệnh nào là bên dưới đây?

A. Cách mạng công nghiệp. 

B. Cách mạng lao động trí óc.

C. Cách mạng technology. 

D. Cách mạng xanh rờn.

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 10: Những vương quốc Khu vực Đông Nam Á tuyên phụ vương song lập vô năm 1945 là

A. Inđônêxia, VN, Lào.  

B. Campuchia, Malaixia, Brunây.

C. Inđônêxia, Xingapo, Malaixia. 

D. Miến Điện, VN, Philippin.

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 11: Từ sau Chiến giành giật toàn cầu loại nhị cho tới nửa đầu trong thời hạn 70 của thế kỉ XX, mối liên hệ thân thuộc Mĩ và Liên Xô là

A. đối đầu.

B. liên minh.

C. đối tác chiến lược.

D. liên minh.

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 12: Cuộc Chiến giành giật rét mướt vì thế Mĩ phân phát động chống Liên Xô là cuộc chiến

A. ko giờ đồng hồ súng tuy nhiên bịa toàn cầu vô hiện tượng căng thẳng mệt mỏi.

B. giành thị ngôi trường khốc liệt thân thuộc Mĩ và Liên Xô.

C. với những xung đột thẳng thân thuộc Mĩ và Liên Xô.

D. ko kết quả cuối cùng về quân sự chiến lược và ý thức hệ thân thuộc Mĩ và Liên Xô.

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 13: Năm 1945, quần chúng một trong những nước Khu vực Đông Nam Á vẫn giành giật thủ nhân tố tiện lợi nào là nhằm nổi dậy giành độc lập?

A. Quân Đồng minh giải giáp quân group Nhật Bản.

B. Phát xít Đức đầu mặt hàng lực lượng Đồng minh.

C. Quân phiệt Nhật Bản đầu mặt hàng Đồng minh.

D. Liên Xô tấn công thắng quân phiệt Nhật Bản.

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 14: Xu thế toàn thị trường quốc tế hóa bên trên toàn cầu là hệ ngược của

A. sự cải cách và phát triển mối liên hệ thương nghiệp quốc tế.

B. cuộc cách mệnh khoa học tập – technology.

C. sự thành lập và hoạt động của những doanh nghiệp lớn xuyên vương quốc.

D. quy trình thống nhất thị ngôi trường toàn cầu.

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 15: Một trong mỗi tiềm năng cần thiết của tổ chức triển khai ASEAN là

A. xóa khỏi áp bức tách lột và nghèo khổ nàn lỗi thời.

B. xây cất khối liên minh chủ yếu trị và quân sự chiến lược.

C. xây cất khối liên minh kinh tế tài chính và quân sự chiến lược.

D. tăng mạnh liên minh cải cách và phát triển kinh tế tài chính và văn hóa truyền thống.

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 16: Trật tự động nhị rất rất Ianta được xác lập sau Chiến giành giật toàn cầu loại nhị khẳng xác định thế tiên phong hàng đầu của nhị cường quốc nào?

A. Liên Xô và Mĩ.

B. Mĩ và Anh.

C. Liên Xô và Anh. 

D. Liên Xô và Pháp.

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 17: Một trong mỗi chân thành và ý nghĩa quốc tế của sự việc xây dựng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949) là

A. động viên mạnh mẽ và uy lực trào lưu giải hòa dân tộc bản địa ở Đông Bắc Á.

B. thực hiện mang đến công ty nghĩa xã hội trở nên một khối hệ thống bên trên toàn cầu.

C. tạo nên ĐK thông liền công ty nghĩa xã hội kể từ châu Âu thanh lịch châu Á.

D. thực hiện hạn chế hiện tượng căng thẳng mệt mỏi của viên diện Chiến giành giật rét mướt.

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 18: Quốc gia được ca tụng là “Lá cờ vô trào lưu giải hòa dân tộc bản địa Mĩ Latinh” là

A. Cu-ba.

B. Ác-hen-ti-na.

C. Braxin.

D. Mê-hi-cô.

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 19: Đặc điểm lớn số 1 của cuộc cách mệnh khoa học- kỹ năng sau Chiến giành giật toàn cầu loại nhị là

A. kỹ năng trở nên lực lượng phát hành thẳng.

B. khoa học tập trở nên lực lượng phát hành thẳng.

C. sự nở rộ của những nghành khoa học tập - technology.

D. từng sáng tạo kỹ năng đều bắt mối cung cấp kể từ phát hành.

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 20: Xét về thực chất, toàn thị trường quốc tế hóa là

A. sự cải cách và phát triển nhanh gọn lẹ của mối liên hệ thương nghiệp Một trong những vương quốc bên trên toàn cầu.

B. sự tăng mạnh sáp nhập và thống nhất những công ti trở nên những tập đoàn lớn rộng lớn bên trên toàn thị trường quốc tế.

C. sự tạo thêm mạnh mẽ và uy lực những ông tơ tương tác, hiệu quả, dựa vào cho nhau Một trong những nước.

D. sự thành lập và hoạt động của những tổ chức triển khai link kinh tế tài chính, thương nghiệp, tài chủ yếu quốc tế và chống.


Câu 21: Sự sụp sụp của chính sách xã hội công ty nghĩa ở Liên Xô được ghi lại vị sự khiếu nại nào?

A. Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va tuyên phụ vương giải thể.

B. Lá cờ Liên bang Xô viết lách bên trên nóc năng lượng điện Crem-li bị hạ xuống.

C. Các nước Cộng hòa đề nghị tách ngoài Liên bang Xô viết lách.

D. Hội đồng tương hỗ kinh tế tài chính (SEV) tuyên phụ vương ngừng hoạt động và sinh hoạt.

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 22: Từ năm 1973 cho tới năm 1991, điểm mới mẻ vô quyết sách đối nước ngoài của Nhật Bản là

A. tăng mạnh mối liên hệ với những nước Khu vực Đông Nam Á, tổ chức triển khai ASEAN.

B. không thể chú ý liên minh với Mĩ và những nước Tây Âu.

C. chỉ quý trọng mối liên hệ với những nước Tây Âu và Nước Hàn.

D. chú ý cải cách và phát triển mối liên hệ với những nước ở chống Đông Bắc Á.

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 23: Sau năm 1945, nhiều nước Khu vực Đông Nam Á vẫn nên kế tiếp cuộc đấu giành giật nhằm giành và bảo đảm song lập vì

A. thực dân Pháp và Mĩ xâm lăng quay về.

B. Mĩ cỗ vũ thực dân phương Tây xâm lăng quay về.

C. thực dân Âu - Mĩ con quay quay về tái ngắt rung rinh Khu vực Đông Nam Á.

D. thực dân Mĩ và Hà Lan xâm lăng quay về.

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 24: Tổ chức liên minh chống lớn số 1 ở châu Phi là

A. Liên minh châu Phi (AU).

B. Cộng đồng kinh tế tài chính châu Phi (AEC).

C. Cộng đồng cải cách và phát triển Nam Phi (SADC).

D. Khối thị ngôi trường công cộng Đông và Nam Phi (EACCAS).

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 25: Sự thành lập và hoạt động của tổ chức triển khai Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (1949) và tổ chức triển khai Hiệp ước Vácsava (1955) vẫn hiệu quả ra làm sao cho tới mối liên hệ quốc tế?

A. Đánh lốt cuộc Chiến giành giật rét mướt đầu tiên chính thức.

B. Tạo nên sự phân loại trái lập thân thuộc Đông Âu và Tây Âu.

C. Xác lập viên diện nhị rất rất, nhị phe, Chiến giành giật rét mướt bao quấn toàn cầu.

D. Đặt thế giới đứng trước nguy hại của trận đánh giành giật toàn cầu mới mẻ.

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 26: Nền tảng vô quyết sách đối nước ngoài của Nhật Bản quá trình 1952-1973 là

A. mối liên hệ nghiêm ngặt với những nước Khu vực Đông Nam Á.

B. liên minh nghiêm ngặt với nước Mĩ.

C. liên minh nghiêm ngặt với Trung Quốc.

D. liên minh nghiêm ngặt với những nước Tây Âu.

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 27: Một trong mỗi vẹn toàn nhân kéo đến việc Liên Xô và Mĩ nằm trong tuyên phụ vương ngừng Chiến giành giật rét mướt (tháng 12/1989) là

A. nền kinh tế tài chính nhị nước đều rơi vào tình thế rủi ro nguy hiểm.

B. sự suy hạn chế thể mạnh mẽ của cả nhị nước trên rất nhiều mặt mũi.C. phạm vi tác động của Mĩ bị rơi rụng, của Liên Xô bị thu hẹp.

C. phạm vi tác động của Mĩ bị rơi rụng, của Liên Xô bị thu hẹp.

D. trật tự động ngại rất rất Ianta bị xói hao mòn và sụp sụp trọn vẹn.

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 28: Nội dung nào là bên dưới đây không phải là xu thế cải cách và phát triển của toàn cầu sau thời điểm Chiến giành giật rét mướt chấm dứt?

A. Sự cải cách và phát triển và hiệu quả to tướng rộng lớn của những doanh nghiệp lớn độc quyền xuyên vương quốc.

B. Trật tự động toàn cầu mới mẻ đang được vô quy trình tạo hình theo dõi Xu thế nhiều rất rất.

C. Hòa bình toàn cầu được gia tăng tuy nhiên ở nhiều chống lại tạm thời.

D. Các vương quốc kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch, triệu tập vô cải cách và phát triển kinh tế tài chính.

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 29: Điểm khác lạ tăng thêm ý nghĩa cần thiết nhất của những nước Khu vực Đông Nam Á trước và sau Chiến giành giật toàn cầu loại nhị là

A. kể từ chưa xuất hiện vị thế quốc tế trở nên chống được quốc tế quý trọng.

B. kể từ mối liên hệ khác biệt vẫn tăng mạnh liên minh vô phạm vi ASEAN.

C. kể từ những nước nghèo khổ nàn trở nên những nước đem nền kinh tế tài chính tầm hoặc cải cách và phát triển.

D. kể từ những nước nằm trong địa trở nên những vương quốc song lập.

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 30: Tình hình toàn cầu và nội địa trong thời hạn 80 của thế kỉ XX đề ra đòi hỏi cấp cho bách nào là so với Liên Xô?

A. Hoàn trở nên tập luyện thể hóa nông nghiệp.

B. Tập trung cải cách và phát triển công nghiệp nặng nề.

C. Hoàn thành công xuất sắc nghiệp hóa, tiến bộ hóa.

D. Tiến hành việc làm cách tân tổ quốc.

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 31: Một trong mỗi hiệu quả của trào lưu giải hòa dân tộc bản địa so với mối liên hệ quốc tế sau Chiến giành giật toàn cầu loại nhị là

A. thực hiện xuất hiện nay xu thế hòa đình Đông - Tây ở châu Âu.

B. buộc Mĩ nên ngừng Chiến giành giật rét mướt với Liên Xô.

C. góp thêm phần thực hiện hòn đảo lộn kế hoạch toàn thị trường quốc tế của Mĩ.

D. tạo nên hạ tầng tạo hình những liên minh kinh tế tài chính - quân sự chiến lược.

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 32: Việc Liên Xô trở nên 1 trong các năm nước Ủy viên túc trực Hội đồng chỉ bảo an Liên ăn ý quốc tăng thêm ý nghĩa ra làm sao vô mối liên hệ quốc tế?

A. Khẳng quyết định đó là tổ chức triển khai quốc tế lớn số 1 được xây dựng sau Chiến giành giật toàn cầu loại nhị.

B. Thể hiện nay đó là một đội chức đem tầm quan trọng trong công việc giữ lại độc lập, bình an toàn cầu.

C. Khẳng xác định thế của Liên Xô vô tổ chức triển khai Liên ăn ý quốc.

D. Góp phần giới hạn sự thao túng của công ty nghĩa tư phiên bản so với Liên ăn ý quốc.

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 33: Một trong mỗi hệ ngược tích rất rất của toàn thị trường quốc tế hóa là

A. giải quyết và xử lý triệt nhằm những bất công xã hội.

B. xúc tiến sự cải cách và phát triển của lực lượng phát hành.

C. giải quyết và xử lý căn phiên bản sự phân hóa nhiều nghèo khổ.

D. chung những nước không thay đổi tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính.

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 34: Sự sụp sụp của chính sách phân biệt chủng tộc (Apácthai) ở Nam Phi (1993) triệu chứng tỏ

A. một phương án cai trị của công ty nghĩa thực dân bị xóa khỏi.

B. khối hệ thống nằm trong địa của công ty nghĩa thực dân cơ phiên bản bị tan chảy.

C. cuộc đấu giành giật vì như thế tiến thủ cỗ xã hội vẫn hoàn thành xong ở châu Phi.

D. công ty nghĩa thực dân mới mẻ chính thức rủi ro và giảm sút.

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 35: Nguyên nhân đa số kéo đến nền kinh tế tài chính những nước tư phiên bản đem sự phát triển khá liên tiếp sau Chiến giành giật toàn cầu loại nhị là

A. vì thế tách lột khối hệ thống nằm trong địa.

B. nhờ đem sự tự động kiểm soát và điều chỉnh kịp lúc.

C. vì thế hạn chế ngân sách mang đến quốc chống.

D. nhờ giá bán vẹn toàn, nhiên liệu hạn chế.

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 36: Một trong mỗi điểm khác lạ của việc làm cải tổ ở Liên Xô (1985 – 1991) đối với việc làm cách tân – xuất hiện ở Trung Quốc (từ 1978) là gì?

A. Tiến hành cải tổ khi tổ quốc rơi vào tình thế hiện tượng rủi ro trầm trọng.

B. Duy trì, gia tăng và nâng lên tầm quan trọng chỉ huy của Đảng Cộng sản.

C. Xóa vứt chính sách một đảng, tiến hành nhiều vẹn toàn chủ yếu trị, nhiều đảng trái lập.

D. Lấy cải cách và phát triển kinh tế tài chính thực hiện trọng tâm, không ngừng mở rộng hội nhập quốc tế.

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 37: So với cuộc đấu giành giật của quần chúng châu Phi, trào lưu đấu giành giật cách mệnh của quần chúng Mĩ Latinh kể từ sau cuộc chiến tranh toàn cầu loại nhị đem điểm gì không giống biệt

A. Nhân dân Mĩ La-tinh đấu giành giật chống công ty nghĩa thực dân mới mẻ.

B. Lãnh đạo trào lưu đấu giành giật thuộc sở hữu giai cấp cho vô sản.

C. Nhân dân Mĩ La-tinh đấu giành giật chống công ty nghĩa thực dân cũ.

D. Diễn rời khỏi bên dưới sự chỉ huy của tổ chức triển khai liên minh chống.

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 38: Việt Nam rất có thể rút rời khỏi tay nghề gì kể từ sự cải cách và phát triển kinh tế tài chính của những nước tư phiên bản sau Chiến giành giật toàn cầu loại nhị nhằm tăng mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, tiến bộ hóa khu đất nước?

A. Ứng dụng những trở nên tựu khoa học tập - kỹ năng.

B. Sử dụng phải chăng mối cung cấp khoáng sản.

C. Tăng cường xuất khẩu technology ứng dụng.

D. Nâng cao chuyên môn triệu tập vốn liếng.

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 39: Một trong mỗi điểm khác lạ thân thuộc trào lưu giải hòa dân tộc bản địa ở châu Phi với châu Á sau Chiến giành giật toàn cầu loại nhị là về

A. trọng trách đấu giành giật đa số.

B. kết viên của cuộc đấu giành giật.

C. tiềm năng đấu giành giật đa số.

D. tổ chức triển khai chỉ huy thống nhất của lục địa.

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 40: Việt Nam tham gia ASEAN (1995) vẫn đem đến nhiều thời cơ rộng lớn nhằm VN tiến hành tiềm năng thay đổi tổ quốc là 1 nhận định và đánh giá chính, ngoại trừ việc

A. hội nhập, giao lưu và học hỏi và thu nhận được rất nhiều trở nên tựu khoa học tập - kỹ năng kể từ phía bên ngoài.

B. lôi cuốn nguồn ngân sách góp vốn đầu tư của quốc tế nhằm cải cách và phát triển kinh tế tài chính.

C. không ngừng mở rộng, trao thay đổi và gặp mặt văn hóa truyền thống với phía bên ngoài.

D. nền kinh tế tài chính bị tuyên chiến và cạnh tranh quyết liệt, phiên bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc bản địa đem nguy hại bị xói hao mòn.

Xem thêm: nanh trắng

Xem đáp án

Đáp án D