đề thi đại học môn sinh năm 2013

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Ngọc Cường
Ngày gửi: 12h:12' 11-07-2013
Dung lượng: 372.0 KB
Số lượt tải: 1923

ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2013
Môn đua : SINH HỌC – Mã đề 749
(Thời gian giảo thực hiện bài bác : 90 phút, ko kể thời hạn vạc đề)
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, kể từ câu 1 cho tới câu 40)
Câu 1: Tại một loại thực vật, tính trạng độ cao cây bởi phụ thân cặp gen ko alen là A,a; B,b và D,d nằm trong quy ấn định theo phong cách tương tác nằm trong gộp. Trong loại gen nếu như cứ với cùng một alen trội thì độ cao cây gia tăng 5cm. Khi cứng cáp, cây thấp nhất với độ cao 150cm. Theo lí thuyết, phép tắc lai cho tới con cái với số lượng kilomet cao 170cm rung rinh tỉ lệ
A. 5/16 B. 1/64 C. 3/32 D. 15/64
Cây thấp : aabbcc cao 150cm vì thế cứ 1 gen trội cao thêm thắt 5cm nên cây cao 170cm sẽ có được 4 gen trội
Tổng số lượng kilomet dẫn đến là: 8*8=64 cây. Số cây với 4 gen trội là C4,6 = 6!/4!2! = 15 => tỷ trọng 15/64
Câu 2: Có những loại loại vật bị nhân loại săn bắn bắt hoặc khai quật vượt mức, thực hiện tụt dốc mạnh con số thành viên thì sẽ có được nguy hại bị tuyệt diệt, cơ hội phân tích và lý giải nào là sau đó là hợp ý lí?
Khi con số thành viên của quần thể sót lại vượt lên không nhiều thì dễ dàng xẩy ra giao hợp ko tình cờ tiếp tục dẫn theo thực hiện tăng tần số alen có hại cho sức khỏe.
Khi con số thành viên của quần thể sót lại vượt lên không nhiều thì đột thay đổi nhập quần thể dễ dàng xẩy ra, thực hiện tăng tần số alen đột thay đổi có hại cho sức khỏe.
Khi con số thành viên của quần thể sót lại vượt lên không nhiều thì dễ dàng xẩy ra dịch chuyển DT, thực hiện bần hàn vốn liếng gen giống như thực hiện mất tích nhiều alen chất lượng của quần thể.
Khi con số thành viên của quần thể tụt dốc mạnh thì tiếp tục thực hiện hạn chế di - nhập gen, thực hiện hạn chế sự phong phú và đa dạng DT của quần thể.
Câu 3: Cho những phép tắc lai trong những cây tứ bội tại đây
(1) (2) (3)
(4) (5) (6)
Biết rằng những cây tứ bội hạn chế phân chỉ cho những loại uỷ thác tử lưỡng bội với kỹ năng thụ tinh anh thông thường. Theo lí thuyết, trong những phép tắc lại bên trên, những phép tắc lai cho tới đời con cái với loại gen phân li theo dõi tỉ trọng 8:4:4:2:2:1:1:1:1 là
A. (2) và (4). B. (3) và (6) C. (1) và (5) D. (2) và (5)
Số tổng hợp là 24 = 6*4 = (1:4:1)(1:2:1) chỉ mất 2 và 5 tương thích..
Câu 4: Các ví dụ nào là tại đây nằm trong cách thức cơ hội li sau hợp ý tử?
Ngựa cái giao hợp với lừa đực sinh đi ra con cái la không tồn tại kỹ năng sinh đẻ.
Cây nằm trong loại này thông thường ko thụ phấn được cho tới cây nằm trong loại khác
Trứng nhái thụ tinh anh với tinh dịch cóc dẫn đến hợp ý tử tuy nhiên hợp ý tử ko trở nên tân tiến.
Các loại con ruồi giấm không giống nhau với thói quen giao hợp không giống nhau.
Đáp án đích thị là
A. (1), (3) B. (1), (4) C. (2), (4) D. (2), (3)
Câu 5: Một loại thực vật, khi cho tới uỷ thác phấn thân thuộc cây trái khoáy dẹt với cây trái khoáy bầu dục (P), nhận được F1 bao gồm toàn cây trái khoáy dẹt. Cho cây F1 lai với cây đồng hợp ý lặn về những cặp gen, nhận được đời con cái với loại hình phân li theo dõi tỉ trọng 1 cây trái khoáy dẹt : 2 cây trái khoáy tròn xoe : 1 cây trái khoáy bầu dục. Cho cây F1 tự động thụ phấn nhận được F2. Cho toàn bộ những cây trái khoáy tròn xoe F2 uỷ thác phấn cùng nhau nhận được F3. Lấy tình cờ một cây F3 rước trồng, theo dõi lí thuyết, phần trăm nhằm cây này còn có loại hình trái khoáy bầu dục là
A. 1/9 B. 1/12 C. 1/36 D. 3/16
Ta với F1 x cây đồng hợp ý lặn cho tới đời con cái 1:2:1 = 4 tổng hợp =>F1 dị hợp ý 2 cặp gen.
Đây là tương tác hỗ trợ : trái khoáy dẹt A-B- trái khoáy tròn xoe A-bb hoặc aaB-, trái khoáy bầu dục aabb
F1x F1 =>F2 : 9A-B- dẹt: 6(2Aabb:1AAbb:2aaBb:1aaBB)tròn : 1aabb bầu dục
Trong số lượng kilomet trái khoáy tròn xoe uỷ thác phấn chỉ mất kgen Aabb x aaBb là dẫn đến cây trái khoáy bầu dục
Xác suất phép tắc lai cho tới cây trái khoáy bầu dục