de thi dai hoc khoi a nam 2014

Đề đua & Đáp án tuyển chọn sinh Đại học tập – Cao đẳng năm 2014

Để phát âm được, máy chúng ta nên sở hữu Acrobat Reader. Nhấn vào đây để tải về nếu như ko có

Bạn đang xem: de thi dai hoc khoi a nam 2014

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Khối A, A1

  *Đề đua môn Toán

  *Đề đua môn Lý

  *Đề đua môn Hóa

  *Đáp án môn Toán

  *Đáp án môn Lý

  *Đáp án môn Hóa

  *Đề đua môn Tiếng Anh

  *Đáp án môn Tiếng Anh

Khối B

  *Đề đua môn Toán

  *Đề đua môn Hóa

  *Đề đua môn Sinh

  *Đáp án môn Toán

  *Đáp án môn Hóa

  *Đáp án môn Sinh

Khối C

  *Đề đua môn Văn

  *Đề đua môn Sử

  *Đề đua môn Địa

  *Đáp án môn Văn

  *Đáp án môn Sử

  *Đáp án môn Địa

Khối D

  *Đề đua môn Toán

  *Đề đua môn Văn

  *Đề đua giờ Anh

  *Đáp án môn Toán

  *Đáp án môn Văn

  *Đáp án giờ Anh

  *Đề đua giờ Pháp

Xem thêm: sơ đồ tư duy công thức lượng giác lớp 10

  *Đề đua giờ Nga

  *Đề đua giờ Trung

  *Đáp án giờ Pháp

  *Đáp án giờ Nga

  *Đáp án giờ Trung

  *Đề đua giờ Đức

  *Đề đua giờ Nhật

  *Đáp án giờ Đức

  *Đáp án giờ Nhật

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG

  *Đề đua môn Toán (Khối A, A1, B, D)

  *Đề đua môn Lý (Khối A, A1)

  *Đáp án môn Toán (Khối A, A1, B, D)

  *Đáp án môn Lý (Khối A, A1)

  *Đề đua môn Hóa (Khối A, B)

  *Đề đua môn Sinh (Khối B)

  *Đáp án môn Hóa (Khối A, B)

  *Đáp án môn Sinh (Khối B)

  *Đề đua môn Sử (Khối C)

  *Đề đua môn Địa (Khối C)

  *Đáp án môn Sử (Khối C)

  *Đáp án môn Địa (Khối C)

  *Đề đua môn Văn (Khối C, D)

  *Đề đua môn Tiếng Anh (Khối A1, D1)

  *Đáp án môn Văn (Khối C, D)

  *Đáp án môn Tiếng Anh (Khối A1, D1)

  *Đề đua giờ Nga (Khối D)

  *Đề đua giờ Trung (Khối D)

  *Đáp án giờ Nga (Khối D)

  *Đáp án giờ Trung (Khối D)

  *Đề đua giờ Pháp (Khối D)

  *Đáp án giờ Pháp (Khối D)

Xem thêm: trắc nghiệm hóa 11 giữa học kì 1