đề kiểm tra trắc nghiệm toán 12 chương 1 violet

Tìm dò xét Đề ganh đua, Kiểm tra

BAI TAP TRAC NGHIEM CHUONG I GIAI TICH 12 HAY

Bạn đang xem: đề kiểm tra trắc nghiệm toán 12 chương 1 violet

Wait

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn: THUVIENHOCLIEU
Người gửi: Nguyễn Văn Thành Đức
Ngày gửi: 14h:35' 12-08-2020
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 705

Xem thêm: điều kiện xác định của căn bậc 3

Số lượt thích: 0 người

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ
Câu 1: Cho hàm số: đem bảng biến hóa thiên như hình vẽ bên
/
Hàm số bên trên nghịch ngợm biến hóa bên trên khoảng tầm nào là bên dưới đây?
A. /. B. /. C. /. D. /.
Câu 2: Cho hàm số nó = f(x) xác lập, liên tiếp bên trên R và đem bảng biến hóa thiên như hình vẽ
/
Khẳng ấn định nào là sau đấy là đúng?
A. Hàm số đem đích thị 1 đặc biệt trị. B. Hàm số đạt cực to bên trên x = 0.
C. Hàm số có mức giá trị đặc biệt đái vày 0 D. Hàm số có mức giá trị đặc biệt đái vày 1
Câu 3: Cho hàm số: đem đồ gia dụng thị như hình vẽ .
/
Khi cơ phương trình: đem từng nào nghiệm?
A. 0. B. 3. C. 1. D. 2.
Câu 4: Cho hàm số: /với/có bảng biến hóa thiên như sau:
/
-1
0
2
5

/
+
0 -
0 +Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Hàm số đang được mang lại ko tồn taị GTNN bên trên đoạn [-1;5] .
B. Hàm số đang được mang lại đạt GTNN bên trên /và /trên đoạn /.
C. Hàm số đang được mang lại luôn luôn tồn bên trên GTLN và GTNN bên trên đoạn /.
D. Hàm số đang được mang lại đạt GTLN vày 4 bên trên trên đoạn /.
Câu 5: Cho hàm số đem bảng biến hóa thiên như sau
/
Tổng số lối tiệm cận ngang và lối tiệm cận đứng của đồ gia dụng thị hàm số đang được mang lại là
A. B. C. D.
Câu 6: Đồ thị được mang lại ở hình mặt mũi là đồ gia dụng thị của hàm số nào là vô 4 hàm số bên dưới đây?
/
A. /. B. /. C. . D. /.
Câu 7: Tìm những khoảng tầm đồng biến hóa của hàm số .
A. . B. .
C. và . D. và .
Câu 8: Cho hàm số nó = f(x) = x3 + ax2 + bx + c. Mệnh đề nào là tại đây sai ?
A. Hàm số luôn luôn đem đặc biệt trị B. Đồ thị của hàm số luôn luôn đem tâm đối xứng
C. D. Đồ thị hàm số luôn luôn hạn chế trục hoành.
Câu 9: Số điểm đặc biệt trị của hàm số là
A. 18 B. 1 C. 19 D. 0
Câu 10: Cho hàm số xác lập, liên tiếp bên trên R và đem bảng biến hóa thiên như sau:
/.
Khẳng ấn định nào là tại đây đúng?
A. Hàm số đem đích thị một điểm đặc biệt trị.
B. Giá trị cực to của hàm số vày 5.
C. Hàm số đạt đặc biệt đái bên trên x = 2 và x = 8
D. Hàm số có mức giá trị nhỏ nhất vày 0 và độ quý hiếm lớn số 1 vày 2
Câu 11: Cho hàm số . Tìm phương trình lối tiệm cận đứng của đồ gia dụng thị của hàm số bên trên.
A. x = 1 . B. nó = 1 C. x = -1 . D. nó =-1
Câu 12: Hàm số đồng biến hóa bên trên. Chọn câu vấn đáp đích thị.
A. B. . C. D.
Câu 13: Đồ thị đem hình vẽ mặt mũi là của hàm số
/
A. B. C. D.
Câu 14: Cho hàm số liên tiếp bên trên và đem bảng biến hóa thiên sau:
Mệnh đề nào là sau đấy là đúng?
A. Hàm số mang trong mình một điểm cực to, không tồn tại điểm đặc biệt đái.
B. Hàm số mang trong mình một điểm cực to, nhị điểm đặc biệt đái.
C. Hàm số đem nhị điểm cực to, một điểm đặc biệt đái.
D. Hàm số mang trong mình một điểm cực to, một điểm đặc biệt đái.
Câu 15: Cho hàm số, lựa chọn phương án đích thị trong những phương án sau.
A. .B. .C..D..
Câu 16: Cho hàm số liên tiếp bên trên và đem bảng xét vệt như sau:
/
Hàm số đem từng nào điểm đặc biệt trị?
A. B. C. D.
Câu 17: Cho hàm số đem bảng biến hóa thiên như sau
/
Hàm số đang được mang lại đồng biến hóa bên trên khoảng tầm nào là bên dưới đây?
A. B. (0;1) C. D. (-1;0)
Câu 18: Cho hàm số

Xem thêm: giao an day them toan 9 ca nam


Hãy test nhiều lựa lựa chọn khác