đề kiểm tra hình học 9 chương 3 có đáp ánĐề đánh giá Toán 9 Chương 3 Hình học tập với đáp án (8 đề)

Để học tập chất lượng tốt Toán lớp 9, phần sau đây liệt kê Đề đánh giá Toán 9 Chương 3 Hình học tập với đáp án (8 đề), vô cùng sát đề thi đua đầu tiên. Hi vọng cỗ đề thi đua này tiếp tục giúp cho bạn ôn luyện & đạt điểm trên cao trong những bài xích thi đua, bài xích thi đua Toán lớp 9.

Bạn đang xem: đề kiểm tra hình học 9 chương 3 có đáp án

  • Top 6 Đề đánh giá 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học tập với đáp án
  • Top 2 Đề đánh giá 1 tiết Toán 9 Chương 3 Hình học tập với đáp án

Quảng cáo

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đánh giá 15 phút chương 3 hình học tập Học kì 1

Môn: Toán lớp 9

Thời gian ngoan thực hiện bài: 15 phút

(Đề 1)

Đề bài xích

Cho tam giác ABC, hai tuyến đường cao BE và CF hạn chế nhau bên trên H. Gọi D là vấn đề đối xứng của H qua chuyện trung điểm M của BC

a) Chứng minh tứ giác BFEC nội tiếp được đàng tròn xoe

b) Chứng minh AB.AF = AC.AE

c) Chứng minh tứ giác ABDC nội tiếp được đàng tròn xoe

Hướng dẫn giải

Đề đánh giá Toán 9 | Đề thi đua Toán 9

a) Xét tứ giác BFEC có:

∠(BFC) = ∠(BEC) = 90o (gt)

Mà 2 góc này nằm trong nhìn cạnh BC

⇒ Tứ giác BFEC nội tiếp được đàng tròn

b) Xét ΔABF và ΔACE có:

∠(BEA) = ∠(CFA) = 90o (gt)

∠(BAC ) cộng đồng

⇒ ΔABF ∼ ΔACE (g.g)

Đề đánh giá Toán 9 | Đề thi đua Toán 9

c) Xét tứ giác BHCD có:

M là trung điểm của 2 đàng chéo cánh HD và BC

⇒ Tứ giác BHCD là hình bình hành

Đề đánh giá Toán 9 | Đề thi đua Toán 9

Mà BE ⊥ AC ; FC ⊥ AB

⇒ CD ⊥ AC ; DB ⊥ AB

Xét tứ giác ABDC có:

∠(ABD) = ∠(ACD) = 90o

∠(ABD ) + ∠(ACD) = 180o

⇒ Tứ giác ABDC nội tiếp được đàng tròn xoe

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đánh giá 15 phút chương 3 hình học tập Học kì 1

Môn: Toán lớp 9

Thời gian ngoan thực hiện bài: 15 phút

(Đề 2)

Đề bài xích

Cho tam giác ABC với 3 góc nhọn nội tiếp đàng tròn xoe (O). Hai đàng cao AD và CE hạn chế nhau bên trên H. Tia BO hạn chế (O) bên trên điểm loại nhì M. I là gửi gắm điểm của BM và DE

a) Chứng minh tứ giác AEDC là tứ giác nội tiếp

b) Chứng minh BA.BE = BD.BD

c) Chứng minh tứ giác CMID là tứ giác nội tiếp

Hướng dẫn giải

Đề đánh giá Toán 9 | Đề thi đua Toán 9

a) Xét tứ giác AEDC có:

∠(AEC) = ∠(ADC) = 90o

Mà 2 góc này nằm trong nhìn cạnh AC

⇒ Tứ giác AEDC là tứ giác nội tiếp

b) Xét ΔABD và Δ CEB có:

∠(ABC) chung

∠(ADB) = ∠(CEB) = 90o

⇒ ΔABD ∼ Δ CBE (g.g)

Đề đánh giá Toán 9 | Đề thi đua Toán 9

c) Do tứ giác AEDC là tứ giác nội tiếp nên ∠(CAB) = ∠(IDB) (cùng bù ∠(CDE) )

Mặt không giống ∠(CAB) = ∠(CMB) (2 góc nội tiếp nằm trong chắn cung BC)

⇒ ∠(CMB) = ∠(IDB)

⇒ Tứ giác CMID là tứ giác nội tiếp ( Góc ngoài bên trên một đỉnh bởi góc nhập bên trên đỉnh đối của đỉnh đó)

Đề đánh giá 15 phút (Trắc nghiệm - Tự luận)

Quảng cáo

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đánh giá 15 phút chương 3 hình học tập Học kì 1

Môn: Toán lớp 9

Thời gian ngoan thực hiện bài: 15 phút

(Đề 3)

Đề bài xích

Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Góc nội tiếp là góc:

A. Có đỉnh phía trên đàng tròn xoe và nhì cạnh chứa chấp 2 chạc cung của đàng tròn xoe bại

B. Có đỉnh trực thuộc đàng tròn xoe và nhì cạnh chứa chấp 2 chạc cung của đàng tròn xoe đó

C. Có đỉnh ở ngoài đàng tròn xoe và nhì cạnh chứa chấp 2 chạc cung của đàng tròn xoe đó

D. Có đỉnh phía trên đàng tròn xoe và một cạnh là chạc cung, một cạnh là tiếp tuyến của đàng tròn

Câu 2: Cho tứ giác ABCD nội tiếp đàng tròn xoe tâm (O). tường ∠(ABC) = 80o; ∠(BCD) = 100o. Tính hiệu ∠(ADC) - ∠(BAC)

A. 10o       B. 20o       C. 25o       D. 45o

Câu 3: Chọn xác minh chính trong những xác minh sau: Góc ∠(ABx) nhập hình vẽ

Đề đánh giá Toán 9 | Đề thi đua Toán 9

A. Là góc nội tiếp

B. Là góc với đỉnh ở ngoài đàng tròn xoe

C. Là góc với đỉnh trực thuộc đàng tròn xoe

D. Là góc tạo nên bởi tiếp tuyến và chạc cung.

Câu 4: Trong những tứ giác sau, tứ giác này nội tiếp được đàng tròn:

A. Hình thoi

B. Hình bình hành

C. Hình chữ nhật

D. Hình thang vuông

Phần tự động luận (6 điểm)

Cho tam giác ABC nhọn, đàng cao BD và CE hạn chế nhau bên trên H. Chứng minh rằng:

a) Tứ giác ADHE nội tiếp

b) Tứ giác BEDC nội tiếp

Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 2: Chọn đáp án B

Do tứ giác ABCD nội tiếp đàng tròn xoe nên tổng 2 góc đối bởi 1800

∠A + ∠C = 180o ⇒ ∠A = 80o

∠B + ∠D = 180o ⇒ ∠D = 100o

Do đó: ∠D - ∠A = 20o

Câu 4: Chọn đáp án C

Vì 2 góc đối của hình chữ nhật với tổng số đo là 180o

Phần tự động luận (6 điểm)

Đề đánh giá Toán 9 | Đề thi đua Toán 9

a) Xét tứ giác AEHD có:

∠(AEH) = 90o

∠(ADH) = 90o

⇒∠(AEH) + ∠(ADH) = 180o

⇒ Tứ giác AEHD là tứ giác nội tiếp.

b) Xét tứ giác BDEC có:

∠(BEC) = ∠(BDC) = 90o

Mà 2 góc này nằm trong nhìn cạnh BC

⇒ Tứ giác BDEC là tứ giác nội tiếp

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đánh giá 15 phút chương 3 hình học tập Học kì 1

Môn: Toán lớp 9

Thời gian ngoan thực hiện bài: 15 phút

(Đề 4)

Đề bài xích

Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Trong những xác minh sau, xác minh này là sai?

A. Trong một đàng tròn xoe, những góc nội tiếp cân nhau thì chắn những cung cân nhau.

B. Số đo của góc nội tiếp thông qua số đo cung bị khuất

C. Số đo góc nội tiếp bởi nửa số đo của góc ở tâm nằm trong chắn một cung

D. Góc nội tiếp chắn nửa đàng tròn xoe là góc vuông.

Câu 2: Cho 3 điểm A, B, C phía trên đàng tròn xoe (O), biết góc (ABC) ̂=100o. Khi bại số đo góc (AOC) ̂ là:

A. 100o       B. 260o       C. 200o       D. 80o

Câu 3: Chu vi hình trụ tiếp tục thay cho thay đổi ra sao nếu như nửa đường kính đàng tròn xoe tăng cấp đôi

A. Chu vi ko tăng

B. Chu vi tăng 8 thứ tự

C. Chu vi tăng 4 thứ tự

D. Chu vi tăng gấp đôi

Câu 4: Cho hình vẽ, số đo góc ∠(DKB) bằng

Đề đánh giá Toán 9 | Đề thi đua Toán 9 Đề đánh giá Toán 9 | Đề thi đua Toán 9

Phần tự động luận (6 điểm)

Cho nửa đàng tròn xoe 2 lần bán kính COD = 2R. Kẻ Cx, Dy ⊥ CD. Từ điểm E bất kì bên trên nửa đàng tròn xoe, kẻ tiếp tuyến với đàng tròn xoe hạn chế Cx, Dy thứu tự bên trên Phường và Q

Chứng minh tứ giác CPEO; OEQD nội tiếp

Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Phần tự động luận (6 điểm)

Đề đánh giá Toán 9 | Đề thi đua Toán 9

Xét tứ giác CPEO có:

Xem thêm: công thức tính cạnh tam giác thường khi biết 2 cạnh

∠(PCO) = ∠(PEO) = 90o (gt)

⇒ ∠(PCO) + ∠(PEO) = 180o

⇒ Tứ giác CPEO là tứ giác nội tiếp

Xét tứ giác OEQD có:

∠(OEQ) = ∠(ODQ) = 90o (gt)

⇒ ∠(OEQ) + ∠(ODQ) = 180o

⇒ Tứ giác OEQD là tứ giác nội tiếp

Đề đánh giá 15 phút (Trắc nghiệm)

Quảng cáo

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đánh giá 15 phút chương 3 hình học tập Học kì 1

Môn: Toán lớp 9

Thời gian ngoan thực hiện bài: 15 phút

(Đề 5)

Đề bài xích

Câu 1: Góc ở tâm là góc:

A. Có đỉnh phía trên đàng tròn

B. Có đỉnh trực thuộc đàng tròn xoe

C. Có đỉnh ở ngoài đàng tròn

D. Có đỉnh trùng với tâm đàng tròn xoe

Câu 2: AB là một trong những chạc cung của (O; R), cung AB = 60o. N là vấn đề bên trên cung rộng lớn AB. Góc ANB với số đo là?

A. 120o       B. 30o       C. 60o       D. 240o

Câu 3: Trong những tứ giác sau, tứ giác này nội tiếp được đàng tròn

A. Hình bình hành       B. Hình thoi

C. Hình thang cân nặng       D. Hình thang

Câu 4: Hai điểm A, B nằm trong phụ thuộc đàng tròn xoe (O; R) sao mang đến ∠(OAB) = 40o. Tính số đo cung rộng lớn cung (AB) là:

A. 200o       B. 100o       C. 80o       D. 260o

Câu 5: Chọn xác minh sai trong những xác minh sau:

A. Trong một đàng tròn xoe nhì cung cân nhau căng nhì chạc cân nhau

B. Trong một đàng tròn xoe nhì chạc căng nhì cung thì cân nhau.

C. Trong một đàng tròn xoe nhì chạc cân nhau thì cơ hội đều tâm

D. Trong một đàng tròn xoe nhì góc nội tiếp nằm trong chắn một cung thì cân nhau.

Câu 6: Cho đàng tròn xoe (O, R) và một chạc cung AB = R. Khi bại số đo cung nhỏ AB là :

A. 60o      B. 120o       C. 150o       D. 100o

Câu 7: Cho hình vẽ. tường cung BnD = 40o; cung CmE = 120o. Tính số đo ∠(ECA)

Đề đánh giá Toán 9 | Đề thi đua Toán 9

A. 80o B. 160o C. 40o D. 20o

Câu 8: Cho đàng tròn xoe tâm O, 2 lần bán kính AB, C là vấn đề địa hình bên trên đàng tròn xoe tâm O. I là tâm đàng tròn xoe nội tiếp tam giác ABC. Ta có:

A. I nằm trong cung chứa chấp góc dựng bên trên đoạn AB

B. I nằm trong cung chứa chấp góc 45o dựng bên trên đoạn AB

C. I nằm trong cung chứa chấp góc 135o dựng bên trên đoạn AB

D. I phía trên đoạn AB

Câu 9: Góc nội tiếp chắn nửa đàng tròn xoe là góc

A. Nhọn       B. Tù       C. Vuông       D. Không xác định

Câu 10: Tính phỏng lâu năm cung 60o của đàng tròn xoe với nửa đường kính 3cm

A.π centimet       B.2π centimet       C. 3π/5 centimet       D. π/2 centimet

Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (4 điểm)

1.D 2.B 3.C 4.D 5.B
6.A 7.C 8.B 9.C 10.A

Câu 2: Chọn đáp án B

Góc ANB là góc nội tiếp

⇒ ∠(ANB) = 50% cung AB = 30o

Đề đánh giá Toán 9 | Đề thi đua Toán 9

Câu 4: Chọn đáp án D

Đề đánh giá Toán 9 | Đề thi đua Toán 9

Ta với ΔOAB cân nặng bên trên O ⇒ ∠(OAB) = ∠(OBA) = 40o

⇒ ∠(AOB) = 100o ⇒ Số đo cung nhỏ AB là 100o

⇒ Số đo cung rộng lớn AB là 260o

Câu 6: Chọn đáp án A

Dây cung AB = R ⇒ ΔOAB là tam giác đều ⇒ ∠(AOB) = 60o

⇒ số đo cung nhỏ AB là 60o

Câu 7: Chọn đáp án C

∠(ECA) là góc với đỉnh ở ngoài đàng tròn

Đề đánh giá Toán 9 | Đề thi đua Toán 9

Câu 8: Chọn đáp án B

Do AB là 2 lần bán kính đàng tròn xoe (O); C phía trên đàng tròn xoe nên ΔCAB vuông bên trên C

Mặt không giống tâm đàng tròn xoe nội tiếp là gửi gắm điểm 3 đàng phân giác nhập

⇒ I nằm trong cung chứa chấp góc 45o dựng bên trên đoạn AB.

Câu 10: Chọn đáp án A

Đề đánh giá Toán 9 | Đề thi đua Toán 9

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đánh giá 15 phút chương 3 hình học tập Học kì 1

Môn: Toán lớp 9

Thời gian ngoan thực hiện bài: 15 phút

(Đề 6)

Đề bài xích

Câu 1: Góc nội tiếp là góc:

A. Có đỉnh phía trên đàng tròn xoe và nhì cạnh chứa chấp nhì chạc cung của đàng tròn xoe đó

B. Có đỉnh trực thuộc đàng tròn xoe và nhì cạnh chứa chấp nhì chạc cung của đàng tròn xoe đó

C. Có đỉnh ở ngoài đàng tròn xoe và nhì cạnh chứa chấp nhì chạc cung của đàng tròn xoe đó

D. Có đỉnh phía trên đàng tròn xoe, một cạnh là tiếp tuyến, cạnh còn sót lại cạnh chứa chấp chạc cung của đàng tròn xoe bại.

Câu 2: Tổng 2 góc đối lập của tứ giác nội tiếp bằng:

A. 90o       B. 180o       C. 270o       D. 360o

Câu 3: Trong hình vẽ mặt mũi, mang đến AB là 2 lần bán kính vuông góc với chạc cung MN bên trên I. Chọn đáp án đúng:

Đề đánh giá Toán 9 | Đề thi đua Toán 9

A. IM = IN       C. cung AM = cung AN

B. AM = AN       D. Cả 3 đáp án bên trên đều chính

Câu 4: Hai điểm A, B nằm trong đàng tròn xoe (O) và góc ∠(AOB) = 60o . Tính số đo cung nhỏ AB

A. 60o       B. 120o       C.120o       D. 300o

Câu 5: Cho hình vẽ, biết EC là tiếp tuyến của đàng tròn xoe, cung ACE = 35o ; ∠(BAC) = 80o . Số đo góc BEC bằng:

Đề đánh giá Toán 9 | Đề thi đua Toán 9

A. 75o       B. 45o       C. 115o       D. 65o

Câu 6: Chọn câu đúng

A. Hai cung cân nhau thì với số đo cân nhau

B. Hai cung với số đo cân nhau thì bởi nhau

C. Cả a và b đều chính

D. Cả a và b đều sai

Câu 7: Cho hình vẽ, biết cung AnD= 150o ; cung BmC= 60o . Tính số đo góc BEC?

Đề đánh giá Toán 9 | Đề thi đua Toán 9

A. 75o       B. 30o       C. 105o       D. 45o

Câu 8: Hai tiếp tuyến bên trên A và B của đàng tròn xoe (O; R) hạn chế nhau bên trên M. Nếu MA = R√3 thì góc ở tâm AOB bằng:

A. 60o       B. 90o       C. 120o       D. 45o

Câu 9: Tính diện tích S hình quạt với nửa đường kính 6cm, số đo cung là 36o

Đề đánh giá Toán 9 | Đề thi đua Toán 9

Câu 10: Cho tứ giác ABCD nội tiếp đàng tròn xoe tâm (O). tường ∠(ABC) = 80o ; ∠(BCD) = 100o . Tính hiệu ∠(ADC) - ∠(BAC)

A. 10o      B. 45o       C. 25o       D. 20o

Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (4 điểm)

1.A 2.B 3.D 4.A 5.B
6.A 7.C 8.C 9.B 10.D

Câu 5: Chọn đáp án B

Đề đánh giá Toán 9 | Đề thi đua Toán 9

Ta có: ∠(CAB) + ∠(CEA) = 180o ⇒ ∠(CEA) = 100o

Xét tam giác CAE có: ∠(CEA) + ∠(CAE) + ∠(CEB) = 180o

⇒ ∠(CEB) = 180o - 100o - 35o = 45o

Câu 6: Chọn đáp án A

Độ lâu năm cung tùy theo nửa đường kính đàng tròn xoe và số đo của cung

Câu 7: Chọn đáp án C

∠(BEC) là góc với đỉnh trực thuộc đàng tròn xoe

Đề đánh giá Toán 9 | Đề thi đua Toán 9

Câu 8: Chọn đáp án C

Đề đánh giá Toán 9 | Đề thi đua Toán 9

Xét tam giác MAO vuông bên trên A với AO = R; MA = R√3

Đề đánh giá Toán 9 | Đề thi đua Toán 9

Câu 9: Chọn đáp án B

Diện tích hình quạt tròn xoe nửa đường kính R, cung no

Đề đánh giá Toán 9 | Đề thi đua Toán 9

Câu 10: Chọn đáp án D

Do tứ giác ABCD nội tiếp nên :

∠A + ∠C = 180o ⇒ ∠A = 80o

∠B + ∠D = 180o ⇒ ∠D = 100o

⇒ ∠D - ∠A = 20o

Xem tăng những đề đánh giá, đề thi đua Toán lớp 9 tinh lọc, với đáp án hoặc khác:

  • Đề đánh giá Toán 9 Chương 1 Đại số với đáp án (9 đề)
  • Đề đánh giá Toán 9 Chương 2 Đại số với đáp án (9 đề)
  • Đề đánh giá Toán 9 Chương 1 Hình học tập với đáp án (9 đề)
  • Đề đánh giá Toán 9 Chương 2 Hình học tập với đáp án (9 đề)
  • Đề đánh giá Toán 9 Chương 3 Đại số với đáp án (10 đề)
  • Đề đánh giá Toán 9 Chương 4 Đại số với đáp án (9 đề)
  • Đề đánh giá Toán 9 Chương 4 Hình học tập với đáp án (4 đề)

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nghề giáo và khóa đào tạo dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Loạt bài xích Đề thi đua Toán lớp 9 năm học tập 2022 - 2023 học tập kì 1 và học tập kì 2 được biên soạn bám sát cấu tạo đi ra đề thi đua mới mẻ Tự luận và Trắc nghiệm giúp cho bạn giành được điểm trên cao trong những bài xích thi đua Toán lớp 9.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.

Xem thêm: giải bài tập vật lý 11 sgk cơ bản chương 1