de kiem tra hinh hoc 11 chuong 3 violet

Tìm lần Đề thi đua, Kiểm tra

DE KIEM TRA 45 PHUT HINH HOC 11 CHUONG 3

Bạn đang xem: de kiem tra hinh hoc 11 chuong 3 violet

Wait

Xem thêm: khối 20 mặt đều là khối đa diện đều loại

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Hoài Phong
Ngày gửi: 15h:32' 23-03-2017
Dung lượng: 99.5 KB
Số lượt tải: 2837

Họ, thương hiệu thí sinh:..........................................................
Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình thoi, tâm O và SA = SC. Các xác minh sau, xác minh nào là đúng?
A. SO ( (ABCD) B. BD ( (SAC) C. AC ( (SBD) D. AB ( (SAD)
Câu 2: -----------------------------------------------
Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình bình hành tâm O. Hãy đã cho thấy đẳng thức sai trong số đẳng thức sau:
A. B.
C. D.
Câu 3: Cho tứ diện ABCD. Đặt Gọi G là trọng tâm của . Hệ thức contact thân mật và là:
A. B. C. D.
Câu 4: Trong những mệnh đề sau mệnh đề nào là đúng?
A. Góc thân mật hai tuyến đường trực tiếp a và b vị góc thân mật hai tuyến đường trực tiếp a và c Khi b tuy nhiên song với c (hoặc b trùng với c)
B. Góc thân mật hai tuyến đường trực tiếp a và b vị góc thân mật hai tuyến đường trực tiếp a và c thì b tuy nhiên song với c
C. Góc thân mật hai tuyến đường trực tiếp là góc nhọn
D. Góc thân mật hai tuyến đường trực tiếp vị góc thân mật nhì véctơ chỉ phương của hai tuyến đường trực tiếp đó
Câu 5: Cho hình lập phương ABCD.EFGH. Hãy xác lập góc thân mật cặp vectơ và?
A. 600 B. 900 C. 1200 D. 450
Câu 6: Trong không khí mang lại đường thẳng liền mạch ( và điểm O. Qua O với bao nhiêu đường thẳng liền mạch vuông góc với ( mang lại trước?
A. 2 B. 3 C. Vô số D. 1
Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình thoi tâm O. SA ( (ABCD). Các xác minh sau, xác minh nào là sai?
A. SA ( BD B. SO ( BD C. AD ( SC D. SC ( BD
Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD nhập bại ABCD là hình chữ nhật, . Trong những tam giác sau tam giác nào là ko cần là tam giác vuông.
A. (SBC B. (SCD C. (SAB D. (SBD
Câu 9: Cho hình chóp S.ABCD; SA vuông góc với lòng (ABCD); ABCD là hình vuông vắn. Đường trực tiếp SA vuông góc với đường thẳng liền mạch nào là tại đây ?
A. SC; B. BC; C. SD; D. SB.
Câu 10: Cho hình chóp S.ABCD; SA vuông góc với lòng (ABCD); ABCD là hình vuông vắn. Đường trực tiếp BD vuông góc với mặt mũi bằng phẳng nào là tại đây ?
A. (SAC). B. (SAB). C. (SAD). D. (ABC).
Câu 11: Cho hình chóp SABCD với lòng ABCD là hình chữ nhật tâm I, cạnh mặt mũi SA vuông góc với lòng. H, K theo thứ tự là hình chiếu của A lên SC, SD. Khẳng tấp tểnh nào là tại đây đích thị ?
A. B. C. D.
Câu 12: Cho hình chóp SABCD với ABCD là hình thoi tâm O và SA = SC, SB = SD. Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào là sai ?
A. B. C. D.
Câu 13:Cho hình chóp S.ABCD với ABCD là hình vuông vắn, SA vuông góc với lòng. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên SB. Khi bại AH vuông góc với mặt mũi bằng phẳng nào là sau đây?
A. (SAB) B. (SAC) C. (SBC) D. (SAD)
Câu 14: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC với cạnh lòng vị 2a, cạnh mặt mũi vị a. Cosin góc thân mật cạnh mặt mũi và mặt mũi lòng bằng:
A. B. C. D.
Câu 15: Cho hình chóp S.ABCD với lòng là hình vuông vắn cạnh vị 3a, SA vuông góc với (ABCD), SB = 5a. Sin góc thân mật cạnh SC và mặt mũi lòng bằng:
A. B. C. D.
II. Tự luận
Cho hình chóp S.ABCD, Có lòng ABCD là hình vuông vắn cạnh a. Cạnh SA vuông góc với mp(ABCD), . Gọi H,K theo thứ tự là hình chiếu của A lên SB và SD.
a, Chứng minh rằng tam giác SBC là tam giác vuông.
b, Tính góc thân mật SC với mp(ABCD).
c, Chứng minh rằng AH vuông góc mp(SBC)
d, HK vuông góc với SC.

--------------------------------------------i

Xem thêm: tính tổng số hạng của cấp số cộng


Hãy demo nhiều lựa lựa chọn khác