đề kiểm tra hình 7 chương 2 có ma trận

Download.vn van reviews cho tới quý thầy cô nằm trong chúng ta học viên Sở đề đánh giá 1 tiết Chương II Hình học tập lớp 7 sở hữu bảng ma mãnh trận và đáp án cụ thể tất nhiên.

Bạn đang xem: đề kiểm tra hình 7 chương 2 có ma trận

Đây là tư liệu cực kỳ hữu ích, bao gồm 14 đề đánh giá 45 phút chương Tam giác lớp 7. Tài liệu canh ty chúng ta học viên gia tăng kỹ năng môn Toán nhằm sẵn sàng đảm bảo chất lượng kỹ năng cho tới kỳ thi đua học tập kỳ II tiếp đây.

Bộ đề đánh giá 1 tiết Chương II Hình học tập lớp 7

Đề đánh giá 1 tiết Hình học tập 7 số 1

I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1: Tổng tía góc của một tam giác bằng

A. 900
B. 1800
C. 450
D. 800

Câu 2: ABC vuông bên trên A, biết số đo góc C vị 520. Số đo góc B bằng:

A. 148
B. 380
C. 1420
D. 1280

Câu 3: MNP cân nặng bên trên P.. tường góc N sở hữu số đo vị 500. Số đo góc P.. bằng:

A. 800
B. 1000
C. 500
D. 1300

Câu 4: HIK vuông bên trên H sở hữu những cạnh góc vuông là 3cm; 4cm. Độ lâu năm cạnh huyền IK bằng

A. 8cm
B. 16cm
C. 5cm
D.12cm

Câu 5: Trong những tam giác sở hữu những độ dài rộng tại đây, tam giác nào là là tam giác vuông ?

A. 11cm; 12cm; 13cm
B. 5cm; 7cm; 9cm
C. 12cm; 9cm; 15cm
D. 7cm; 7cm; 5cm

Câu 6: ABC và DEF sở hữu AB = ED, BC = EF. Thêm ĐK nào là tại đây nhằm ABC = DEF ?

A. B. C. AB = AC D. AC = DF

II/ TỰ LUẬN: (7 điểm)

Cho tam giác ABC vuông bên trên A, sở hữu và AB = 5cm. Tia phân giác của góc B hạn chế AC bên trên D. Kẻ DE vuông góc với BC bên trên E.

1/ Chứng minh: ABD = EBD.

2/ Chứng minh: ABE là tam giác đều.

3/ Tính phỏng lâu năm cạnh BC.

Đề đánh giá 1 tiết Hình học tập 7 số 2

I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) Chọn câu vấn đáp trúng bằng phương pháp khoanh tròn xoe vô vần âm hàng đầu từng câu:

Câu 1: Tổng tía góc của một tam giác bằng

A. 900
B. 1800
C. 450
D. 800

Câu 2: ABC vuông bên trên A, biết số đo góc C vị 520. Số đo góc B bằng:

A. 1480
B. 380
C. 1420
D. 1280

Xem thêm: đề cương ôn tập vật lý 7 chương 1

Câu 3: MNP cân nặng bên trên P.. tường góc N sở hữu số đo vị 500. Số đo góc P.. bằng:

A. 800
B. 1000
C. 500
D. 1300

Câu 4: HIK vuông bên trên H sở hữu những cạnh góc vuông là 3cm; 4cm. Độ lâu năm cạnh huyền IK bằng

A. 8cm
B. 16cm
C. 5cm
D.12cm

Câu 5: Trong những tam giác sở hữu những độ dài rộng tại đây, tam giác nào là là tam giác vuông ?

A. 11cm; 12cm; 13cm
B. 5cm; 7cm; 9cm
C. 12cm; 9cm; 15cm
D. 7cm; 7cm; 5cm

Câu 6: ABC và DEF sở hữu AB = ED, BC = EF. Thêm ĐK nào là tại đây nhằm ABC = DEF ?

A. B = D
B. C = F
C. AB = AC
D. AC = DF

Bài 2: (1,5 điểm) Đúng hoặc sai?

TTNội dungĐúngSai
1Nếu nhì tam giác sở hữu tía góc cân nhau từng song một thì nhì tam giác bại cân nhau.
2Nếu ABC và DEF sở hữu AB = DE, BC = EF, thì ABC = DEF
3Trong một tam giác, sở hữu tối thiểu là nhì góc nhọn.
4Nếu góc A là góc ở lòng của một tam giác cân nặng thì > 900.
5Nếu nhì tam giác sở hữu tía cạnh ứng cân nhau thì nhì tam giác giác bại vị nhau
6Nếu một tam giác vuông sở hữu một góc nhọn vị 450 thì tam giác này là tam giác vuông cân

II/ TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 3: Cho tam giác ABC vuông bên trên A, sở hữu và AB = 5cm. Tia phân giác của góc B hạn chế AC bên trên D. Kẻ DE vuông góc với BC bên trên E.

1/ Chứng minh: ABD = EBD.

2/ Chứng minh: ABE là tam giác đều.

3/ Tính phỏng lâu năm cạnh BC.

Đề đánh giá 1 tiết Hình học tập 7 số 3

Câu 1: (2 điểm): Cho ABC cân nặng bên trên B, sở hữu ∠A= 700. Tính số đo ∠B?

Câu 2: (3 điểm)

Cho tam giác ABC sở hữu AB = 8 centimet , AC = 6 centimet , BC = 10 centimet.

a. Tam giác ABC là tam giác gì? Vì sao ?

b. Kẻ AH vuông góc với BC . tường BH = 6,4 centimet. Tính AH.

Câu 3: (5,0 điểm): Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A . Trên tia đối của BC lấy điểm M, bên trên tia đối của CB lấy điểm N sao cho tới BM = công nhân.

a) Chứng minh: Δ ABM = Δ ACN

b) Kẻ BH ⊥ AM ; CK ⊥ AN ( H ∈ AM; K ∈ AN ) . Chứng minh : AH = AK

c) Gọi O là phú điểm của HB và K

Câu 4. Tam giác OBC là tam giác gì? Vì sao?

Xem thêm: tổng hợp công thức toán lớp 3 pdf