đề kiểm tra giữa kì 2 toán 2

Đề đánh giá thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 2

Bạn đang xem: đề kiểm tra giữa kì 2 toán 2

Bộ đề thi đua thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 2 bao hàm 08 đề với những bài xích rèn luyện, chung những em học viên học tập chất lượng tốt Toán lớp 2, rèn luyện khả năng giải bài xích tập dượt, chuẩn bị cho những bài xích thi đua, bài đánh giá thân thiết học tập kì 2 lớp 2 đạt thành phẩm cao.

VnDoc tiếp tục liệt kê và gửi cho tới chúng ta những đề thi đua thân thiết học tập kì 2 lớp 2 tiên tiến nhất. Với cơ hội trình diễn khoa học tập, bám sát nội dung bài học kinh nghiệm, những em hoàn toàn có thể dùng những kỹ năng và kiến thức nhập nội dung bài viết này nhằm tương hỗ cho tới việc học tập, ôn tập dượt toán lớp 2 kể từ tuần 19 - cho tới tuần 27 đạt hiệu suất cao tối đa.

I. Sở đề thi đua thân thiết học tập kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2022 - 2023

Đề thi đua thân thiết học tập kì 2 lớp 2 môn Toán Cánh Diều

Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Để tô màu sắc một bức trang cần dùng 13 màu sắc. Quý Khách Tí vẫn sử dụng 8 màu sắc nhằm tô những địa điểm và được lưu lại. Hỏi tí còn cần dùng từng nào màu sắc nữa nhằm tô kết thúc bức trang?

A. 4 màu

B. 6 màu

C. 7 màu

D. 5 màu

Câu 2. 2 vỏ hộp với 10 loại bánh. 10 vỏ hộp như vật với từng nào loại bánh?

A. 5 loại bánh

B. 100 loại bánh

C. 50 loại bánh

D. 15 loại bánh

Câu 3. Chú Tư mua sắm 2 bao phân đạm, từng bao nặng trĩu 50 kilogam về bón cho tới ruộng lúa mái ấm bản thân. Chú
ấy vẫn dùng không còn 84 kilogam. Hỏi lượng phân đạm sót lại là từng nào ki – lô – gam?

Đề thi đua thân thiết học tập kì 2 lớp 2 môn Toán Cánh Diều

A. 24 kg

B. 14 kg

C. 26 kg

D. 16 kg

Câu 4. Số bao gồm 7 trăm và 8 chục viết lách là:

A. 78

B. 870

C. 780

D. 708

Câu 5. Trong những đồng hồ thời trang sau đồng hổ chỉ 5 giờ 15 là:

Đề thi đua thân thiết học tập kì 2 lớp 2 môn Toán Cánh Diều

A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 6. Trong hình tiếp sau đây có:

A. 2 hình trụ

B. 4 hình trụ

C. 5 hình trụ

D. 3 hình trụ

Đề thi đua thân thiết học tập kì 2 lớp 2 môn Toán Cánh Diều

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Điền số phù hợp nhập vị trí trống;

2 x 4 = ……….5 x 5 = ……….35 : 5= ……….18 : 2= ……….

Câu 2. (3 điểm) Quý Khách Nam nặng trĩu 32 kilogam. Quý Khách Hương nhẹ nhõm rộng lớn Nam 4 kilogam. Hỏi:

a) Quý Khách Hương nặng trĩu từng nào ki – lô – gam?

b) Cả nhị chúng ta nặng trĩu từng nào ki – lô – gam?

Tóm tắt

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

Lời giải

…………………………………………………….............

…………………………………………………….............

…………………………………………………….............

…………………………………………………….............

Câu 3. (1 điểm) Sắp xếp những số 584; 312; 630; 485 theo đuổi trật tự kể từ bé bỏng cho tới lớn?

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 4. (2 điểm) Đồng hồ nước tiếp sau đây chỉ bao nhiêu giờ?

Đề thi đua thân thiết học tập kì 2 lớp 2 môn Toán Cánh Diều

Đáp án Đề thi đua thân thiết học tập kì 2 lớp 2 môn Toán Cánh Diều

Phần 1. Trắc nghiệm

1. D

2. C

3. D

4. C

5. A

6. B

Phần 2. Tự luận

Câu 1.

2 x 4 = 85 x 5 = 2535 : 5 = 718 : 2 = 9

Câu 2.

Tóm tắt

Nam nặng: 32 kg

Hương nhẹ nhõm rộng lớn Nam: 4 kg

Hương nặng: … kg?

Cả nhị bạn: ….kg?

Lời giải

a) Quý Khách Hương nặng trĩu số ki – lô – gam là:

32 – 4 = 28 (kg)

b) Cả nhị chúng ta nặng trĩu số ki – lô – gam là:

32 + 28 = 60 (kg)

Đáp số: a) 28 kg; b) 60 kilogam.

Câu 3.

312; 485; 584; 630

Câu 4.

Lần lượt kể từ trái ngược qua chuyện phải: 3 giờ; 4 giờ một phần hai tiếng (4 rưỡi); 7 giờ 5 phút.

Đề thi đua thân thiết học tập kì 2 lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức

Khoanh nhập vần âm bịa trước đáp án đích hoặc tuân theo yêu thương cầu:

Bài 1: Số 451 gọi là là:

A. Bốn trăm năm mươi mốt

B. Bốn trăm năm mươi một

C. Bốn năm một

Bài 2: Trong luật lệ tính 16 : 2 = 8, 16 : 2 được gọi là:

A. Số bị chia

B. Số chia

C. Thương

Bài 3: Ngày 5 tháng tư gọi là:

A. Ngày 5 mon 4

B. Ngày năm mon 4

C. Ngày năm mon tư

Bài 4: Nối:

Đề thi đua thân thiết học tập kì 2 lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức

Bài 5: Điền số phù hợp nhập vị trí chấm:

30kg : 5 + 28kg = …….. kg

Bài 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S. Đồng hồ nước mặt mày chỉ:

A. Đồng hồ nước chỉ 2 tiếng đồng hồ 15 phút. ☐

B. Đồng hồ nước chỉ 1 giờ 15 phút. ☐

C. Đồng hồ nước chỉ 3h 10 phút. ☐

Đề thi đua thân thiết học tập kì 2 lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức

PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 7: Đặt tính rồi tính

a) 36 + 39

b) 7 + 82

c) 100 - 54

d) 98 – 27

Bài 8: Điền số phù hợp nhập vị trí trống

a) Số 638 bao gồm … trăm … chục … đơn vị chức năng.

b) Số 992 bao gồm … trăm … chục … đơn vị chức năng.

Bài 9: Nhà cô Hương với 5 căn chống cho tới mướn, từng chống với 2 người mướn trọ. Hỏi mái ấm cô Hương với từng nào người mướn trọ?

Phép tính: ..............................................................................................................

Trả lời: ...................................................................................................................

Bài 10: Hình mặt mày có:

a. … khối trụ

b. … khối cầu.

c. … khối lập phương

d. … khối hình chữ nhật.

Đề thi đua thân thiết học tập kì 2 lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức

Bài 11: Cho những số 3, 0, 5. Em hãy bố trí những số với tía chữ số không giống nhau.

Đáp án đề thi đua thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 2:

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Bài 1

(0.5đ)

Bài 2

(0.5đ)

Bài 3

(0.5đ)

Bài 4

(1đ)

Bài 5

(0.5đ)

Bài 6

(1đ)

A

C

C

1C, 2A, 3 chiều, 4B

34

S-Đ-S

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 7: Đặt tính và tính (2đ)Thực hiện tại đích từng luật lệ tính được 0.5đ

a) 75

b) 89

c) 46

d) 71

Bài 8: Điền số (1đ)

a) 6 – 3 – 8

b) 9 – 9 – 2

Mỗi câu đích 0.5 điểm – Nếu sau 1 số ít, trừ 0.5 điểm

Bài 9: (1đ)

Bài giải

Phép tính: 2 x 5 = 10 (0.5đ)

Trả lời: Nhà cô Hương với 10 người mướn trọ. (0.5đ)

HS thực hiện ngược luật lệ tính 5 x 2 = 10 trừ 1 điểm

Bài 10:

a. 4

b. 3

c. 1

d. 2

Bài 11: (1đ)

Bài giải

Các số với tía chữ số là: 305; 350; 503; 530.

Mỗi số đích được 0.25 điểm.

Ma trận đề thi đua thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 2

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học tập và luật lệ tính

Số câu

2

1

1

1

5

Câu số

1,3

8

2

11

Số điểm

1

1

0.5

1

3.5

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

1

1

1

3

Câu số

6

4

5

Số điểm

1

1

0.5

2.5

3

Yếu tố hình học tập

Số câu

1

1

2

Câu số

10

7

Số điểm

1

2

3

4

Giải toán với điều văn

Số câu

1

1

Câu số

9

Số điểm

1

1

Tổng số

Số câu

4

1

3

1

1

1

11

Số điểm

3

1

3.5

1

0.5

1

10

Tỉ lệ%

Xem thêm: chuyên đề giá trị tuyệt đối lớp 7

40%

45%

15%

100%

Đề thi đua thân thiết học tập kì 2 lớp 2 môn Toán Chân trời sáng sủa tạo

Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Hôm ni, Bình thực hiện bài xích đánh giá môn Toán. Thời lừa lọc thực hiện bài xích là một phần hai tiếng. Khi chính thức thực hiện bài xích Bình thấy kim đồng hổ chỉ 9h. Vậy cho tới bao nhiêu giờ Bình cần nộp bài xích kiểm tra?

A. 9h 30 phút

B. 21 giờ 30 phút

C. 9h 15 phút

D. 9 giờ

Câu 2. Số ngay tắp lự sau của số lớn số 1 với tía chữ số là:

A. 900

B. 998

C. 999

D. 1000

Câu 3. Số phù hợp nhằm điền nhập vị trí chấm nhằm 167 > …………….

A. 542

B. 165

C. 243

D. 169

Câu 4. Kết trái ngược của luật lệ tính 2 kilogam x 6 là:

A. 6 kg

B. 8 kg

C. 10 kg

D. 12 kg

Câu 5. Trong tờ lịch mon 5, nếu như loại năm tuần này là ngày 12 mon 5 thì loại năm tuần sau là ngày:

A. Ngày 13 mon 5

B. Ngày 26 mon 5

C. Ngày 5 mon 5

D. Ngày 19 mon 5

Câu 6. Trong những hình tiếp sau đây, hình này là hình trụ?

Đề thi đua thân thiết học tập kì 2 lớp 2 môn Toán Chân trời sáng sủa tạo

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Chuyển tổng những số hạng cân nhau trở nên luật lệ tính nhân và tính kết quả:

a) 5 + 5 + 5 + 5 = …………………………………………..

b) 2 + 2 + 2 = …………………………………………..

c) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = …………………………………………..

d) 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = …………………………………………..

Câu 2. (2 điểm) Hoa xếp gọn gàng số quyển truyện của tớ nhập 4 ngăn, từng ngăn với 5 quyển vở. Hỏi Hoa với toàn bộ từng nào quyển vở?

Tóm tắt

………………………..

………………………..

………………………..

………………………..

Lời giải

…………………………………………………………….......

…………………………………………………………….......

…………………………………………………………….......

…………………………………………………………….......

Câu 3. (2 điểm)

a) Tìm số ngay tắp lự trước của 583; 194

………………………………………………………………………………………………….........

b) Sắp xếp những số 792; 130; 823; 222 theo đuổi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé bỏng.

………………………………………………………………………………………………….........

Câu 4. (1 điểm) Viết centimet hoặc m nhập vị trí chấm:

a) Quý Khách Hoa cao 130 ………

c) Cây dừa cao 12 ………

b) Phòng học tập nhiều năm 5 ………

d) Chiếc cây bút mực nhiều năm 15 ………

Đáp án Đề thi đua thân thiết học tập kì 2 lớp 2 môn Toán Chân trời sáng sủa tạo

Phần 1. Trắc nghiệm

1. A

2. D

3. B

4. D

5. D

6. B

Phần 2. Tự luận

Câu 1.

a) 5 x 4

b) 2 x 3

c) 5 x 7

d) 2 x 9

Câu 2.

Tóm tắt

Xếp truyện vào: 4 ngăn

Xếp truyện vào: 4 ngăn

Có vớ cả: …quyển?

Lời giải

Hoa với toàn bộ số quyển vở là:

5 x 4 = đôi mươi (quyển)

Đáp số: đôi mươi quyển.

Câu 3.

a) Số ngay tắp lự trước của 583 là 582 Số ngay tắp lự trước của 194 là 193 b) 823; 792; 222; 130

Câu 4.

a) cm

b) m

c) m

d) cm

II. Sở đề thi đua thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 2

1. Đề thi đua thân thiết học tập kì 2 - Đề 1

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm).

Khoanh tròn trặn nhập vần âm đứng trước đáp án đích trong những câu sau:

Câu 1. Khoanh nhập thành phẩm đích của những luật lệ nhân sau:

2 x 6 = .....; 3 x 4 = .....; 4 x 9 = .....; 5 x 8 = .....?

A. 8; 7; 13; 13

B. 12; 12; 36; 40

C. 11; 13; 35; 41

D. 12; 12; 38; 30

Câu 2. Có 15 loại kẹo chia đều cả hai bên cho tới 3 chúng ta. Hỏi từng chúng ta với bao nhiêu loại kẹo? Em hãy khoanh nhập thành phẩm đích bên dưới đây:

A. 5 loại kẹo

B. 6 loại kẹo

C. 7 loại kẹo

D. 8 loại kẹo

Câu 3. Điền số quí hợp: 16, đôi mươi, 24,….,…..

A. 32, 36

B. 27,30

C. 28, 32

D. 29, 34

Câu 4. Khoanh nhập tên thường gọi đích của hình bên:

Đề thi đua thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp hai năm 2019 - 2020 - Đề 1

A. Đoạn thẳng

B. Đường thẳng

C. Đường tất tả khúc

D. Hình chữ nhật

Câu 5: Tính chu vi hình tứ giác có tính nhiều năm những cạnh là: 4dm , 9dm, 7dm và 10dm

A. 30 dm

B. 50 dm

C. đôi mươi cm

D. 40 cm

Câu 6. Một team thao tác với đôi mươi người được phân thành 4 tổ. Mỗi tổ là một trong những phần mấy? Em hãy khoanh nhập thành phẩm bên dưới đây:

A. 1/2

B. 1/3

C. 1/4

D. 1/5

II. TỰ LUẬN (4 điểm).

Bài 1. (1 điểm) Một đoạn thừng đồng được uốn nắn trở nên hình tam giác như hình vẽ. Tính chừng nhiều năm đoạn thừng đồng đó?

Đề thi đua thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp hai năm 2019 - 2020 - Đề 1

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Bài 2. (2 điểm) Lớp 2A với 25 học viên được xếp đều trở nên 5 tổ. Hỏi từng tổ với bao nhiêu học tập sinh?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

………………………….……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Bài 3. (1 điểm) Tìm một số trong những với nhị chữ số, biết tích của nhị chữ số là 12 và hiệu của nhị chữ số là 4.

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

2. Đề thi đua thân thiết học tập kì 2 - Đề 2

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm).

Khoanh tròn trặn nhập vần âm đứng trước đáp án đích trong những câu sau:

Câu 1. Cho nhị số: Số bị trừ là 19, số trừ là 17. Hiệu nhị số cơ là:

A. 2

B. 12

C. 9

D. 16

Câu 2. Trong luật lệ phân tách, số bị phân tách là 4 chục, nếu như số phân tách là 5 thì thương là:

A. 4

B. 6

C. 8

D. 10

Câu 3. Quý Khách Lan ngủ trưa thức dậy khi 1 giờ, nói theo cách khác Lan thức dậy lúc:

A. 1 giờ sáng

B. 1 giờ tối

C. 13 giờ sáng

D. 13 giờ

Câu 4. Một lối tất tả khúc bao gồm 4 đoạn trực tiếp có tính nhiều năm 28cm. Tổng chừng nhiều năm đoạn trực tiếp loại nhất và đoạn trực tiếp loại nhị là 9cm. Hai đoạn trực tiếp sót lại nhiều năm là:

A. 28cm

B. 9cm

C. 19cm

D. 4cm

Câu 5. 32 học viên xếp đều trở nên 4 sản phẩm, từng sản phẩm với từng nào học tập sinh?

A. 4

B. 8

C. 28

D. 32

Câu 6. 12 : 3 + 3 = … Số phù hợp nhằm điền nhập vị trí chấm là:

A. 2

B. 4

C. 7

D. 12

II. TỰ LUẬN (7 điểm).

Bài 1. (2 điểm) Tính:

3 x 7 = ……………

5l x 2 = ……………

20 : 5 = ……………

15cm : 3 = ……………

4 x 3 = ……………

3kg x 5 = ……………

15 : 3 = ……………

32dm : 4 = ……………

Bài 2. (1 điểm) Tìm x:

a) 3 x X = 27

b) X : 5 = 4

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Bài 3. (2 điểm) Thư viện mái ấm ngôi trường nhận về một số trong những sách và chia đều cả hai bên nhập 4 ngăn, từng ngăn với 5 quyển. Hỏi tủ sách đã nhận được toàn bộ từng nào quyển sách?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Bài 4. (1 điểm) Tính chu vi hình tứ giác ABCD có tính nhiều năm những cạnh thứu tự là: 3dm, 4dm, 5dm, 6dm.

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Bài 5. (1 điểm) Hãy viết lách một luật lệ tính nhân với cùng một quá số bởi vì tích.

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

3. Đề thi đua thân thiết học tập kì 2 - Đề 3

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm).

Khoanh tròn trặn nhập vần âm đứng trước đáp án đích trong những câu sau:

Câu 1. Điền số phù hợp nhập vị trí chấm: … x 5 = 25

A. 1

B. 5

C. 25

D. 10

Câu 2. Khoanh nhập chữ bịa bên dưới hình tô màu sắc 1/3

Đề đánh giá thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 2

Câu 3. Viết luật lệ nhân phù hợp cho: 4 + 4 + 4 + 4 + 4:

A. 4 x 4

B. 5 x 5

C. 4 x 5

D. 4 x 6

Câu 4. Đường tất tả khúc tiếp sau đây có tính nhiều năm là:

Đề đánh giá thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 2

A. 2cm

B. 4cm

C. 3cm

D. 9cm

Câu 5. Có 30 nhành hoa cắm nhập những bình, từng bình với 5 nhành hoa. Hỏi cắm được toàn bộ từng nào bình?

A. 15 bình

B. 6 bình

C. 5 bình

D. 8 bình

Câu 6. Kết trái ngược của luật lệ tính 0 x 3 là:

A. 1

B. 3

C. 6

D. 0

Câu 7. 10 giờ tối còn được gọi là:

A. 10 giờ

B. đôi mươi giờ

C. 22 giờ

D. 24 giờ

Câu 8. Tính: 7 x 5 : 5?

A. 7

B. 35

C. 6

D. 95

II. TỰ LUẬN (6 điểm). Học sinh trình diễn nhập giấy tờ kiểm tra

Bài 1. (1 điểm) Tính:

a) 5 x 7 – 15 =

b) 2 x 5 + 29 =

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Bài 2. (2 điểm) Tìm x biết:

a) X x 5 = 20

b) x : 4 = 8

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Bài 3. (2 điểm) Có 35 chúng ta xếp trở nên 5 sản phẩm cân nhau. Hỏi từng sản phẩm với từng nào bạn?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Bài 4. (1 điểm) Tìm một số trong những hiểu được số cơ phân tách cho tới 5 thì được 4.

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

4. Đề thi đua thân thiết học tập kì 2 - Đề 4

Họ và tên: ……………

Lớp 2: ………………

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

Môn: Toán Lớp 2

Năm học: 2019 - 2020

Thời gian: 40 phút

I. Trắc nghiệm

Bài 1: (1 điểm) Khoanh nhập chữ bịa trước thành phẩm đúng:

a) Cho 1 m =………… centimet. Số phù hợp điền nhập vị trí chấm là:

a, 10

b, 100

c. 1000

b. Số 863 được viết lách trở nên tổng những trăm, chục, đơn vị chức năng là: ………..

a, 800 + 60 + 3

b, 600 + 80 + 3

c, 600 + 30 + 8

d, 800 + 30 + 6

Bài 2: (1điểm) Khoanh nhập chữ bịa trước thành phẩm đúng

a/. Khoảng thời hạn nhanh nhất là:

a, một tuần lễ

b, 1 ngày

c, 1 giờ

b/. 2 tiếng đồng hồ = …… phút, số cần thiết điền nhập vị trí chấm là:

a, 60

b, 90

c, 120

II. Tự luận

Bài 3: (1 điểm) Điền vết >,<,= nhập vị trí trống trải quí hợp

4 x 6…… 4 x 3 3 x 10……5 x 10

2 x 3 ……. 3 x 2 4 x 9 …… 5 x 4

Bài 4 (2 điểm) Tính nhẩm

8 : 4 =

3 : 3 =

3 x 6 =

50 : 5 =

12 : 4 =

3 x 9=

5 x 2 =

5 x 5 =

Bài 5: (1 điểm) Tính chu vi tam giác ABC có tính nhiều năm những cạnh là 4 cm

Đề thi đua thân thiết kì 2 lớp 2

Bài giải

…………………………………………………

………………………………………………....

………………………………………………....

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Bài 6: (1 điểm) Tìm X

a/. X x 3 = 15

b/. x – 15 = 37

Bài 7: (2 điểm) Mỗi học viên được mượn 3 cuốn sách. Hỏi 7 học viên mượn từng nào quyển sách?

Bài giải

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 8: (1 điểm) Vẽ đường thẳng liền mạch với 3 điểm trực tiếp sản phẩm.

……………………………………………………

……………………………………………………

......................................................

Tài liệu Đề đánh giá thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 2 với bổ sung cập nhật tất nhiên đáp án từng bài xích. Thông qua chuyện tư liệu học tập Toán lớp 2 này, những em nhanh gọn gia tăng kỹ năng và kiến thức lớp 2 và đối chiếu so sánh cách thức, thành phẩm của từng bài xích. Để hiểu rằng đáp án đúng mực tương tự cách thức giải cho những đề thi đua lớp 2, những em hãy nằm trong theo đuổi dõi nội dung bài viết nhé.

Xem thêm: vị trí tương đối giữa mặt phẳng và mặt cầu

III. Đề thi đua thân thiết kì 2 lớp hai năm 2022 - 2023 môn khác

  • Bộ đề thi đua thân thiết học tập kì 2 lớp hai năm 2022 - 2023
  • Bộ đề thi đua thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 2 Hay lựa chọn lọc
  • Bộ đề thi đua thân thiết học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 Hay lựa chọn lọc
  • Đề đánh giá thân thiết kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2