đề kiểm tra giải tích 12 chương 1 violet

Tìm lần Đề ganh đua, Kiểm tra

đánh giá 45' giải tích 12 chương 1

Bạn đang xem: đề kiểm tra giải tích 12 chương 1 violet

Wait

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Lan Phương
Ngày gửi: 21h:46' 18-10-2019
Dung lượng: 422.5 KB
Số lượt tải: 1492

Số lượt thích: 0 người

Xem thêm: tổng hợp công thức lý 11 học kì 1

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG trung học phổ thông PHẢ LẠI

ĐỀ KIỂM TRA MÔN GIẢI TÍCH 12
Năm học tập 2019 - 2020
Thời gian giảo thực hiện bài: 45 phút;
(25 câu trắc nghiệm)Mã đề ganh đua 101

Họ, thương hiệu thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................

Câu 1: Hàm số đem loại thị nào là sau đây?
A. B. C. D.
Câu 2: Hàm số đồng biến chuyển bên trên những khoảng:
A. B. C. D.
Câu 3: Tìm toàn bộ những độ quý hiếm của thông số nhằm hàm số đạt vô cùng tè bên trên .
A. . B. , . C. Không tồn bên trên . D. .
Câu 4: Tìm toàn bộ những độ quý hiếm thực của thông số m sao mang đến hàm số nghịch ngợm biến chuyển bên trên .
A. . B. . C. . D. .
Câu 5: Đồ thị sau đấy là loại thị của hàm số nào ?

A. B. . C. . D.
Câu 6: Cho hàm số đem loại thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại kí thác điểm của loại thị với trực tung là
A. B. C. D.
Câu 7: Cho hàm số . Có từng nào độ quý hiếm nguyên vẹn của bỏ đồ thị hàm số rời trục hoành bên trên điểm phân biệt đem hoành phỏng nằm trong đoạn ?
A. . B. . C. . D. .
Câu 8: Đồ thị sau đấy là của hàm số.

Với độ quý hiếm nào là của thì phương trình đem phụ thân nghiệm phân biệt.
A. . B. . C. . D. .
Câu 9: Với độ quý hiếm nào là của thông số m thì loại thị của hàm số đem 3 điểm vô cùng trị tạo nên trở nên một tam giác vuông cân:
A. B. C. D.
Câu 10: Hàm số nào là tiếp sau đây đồng biến chuyển bên trên khoảng chừng ?
A. . B. . C. . D. .
Câu 11: Đường trực tiếp đem từng nào điểm công cộng với loại thị hàm số .
A. . B. . C. . D. .
Câu 12: Cho hàm số với là thông số , . lõi . Giá trị của thông số bằng
A. . B. . C. . D. .
Câu 13: Cho hàm số đem bảng biến chuyển thiên như hình vẽ. Khẳng lăm le nào là sau đấy là sai?

A. Giá trị cực to của hàm số vì như thế . B. Hàm số đạt cực to bên trên và .
C. Giá trị vô cùng tè của hàm số vì như thế . D. Hàm số đạt vô cùng tè bên trên .
Câu 14: Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của hàm số bên trên nửa khoảng chừng
A. B. C. D.
Câu 15: Cho hàm số đem
Khẳng lăm le nào là đúng?
A. Tiệm cận đứng của loại thị hàm số là . C. Tiệm cận đứng của loại thị hàm số là
B. Tiệm cận đứng của loại thị hàm số là nó = 1. D. Tiệm cận ngang vuông góc với trục tung.
Câu 16: Đường cong vô hình vẽ mặt mũi là của hàm số nào là sau đây?

A. . B. . C. . D. .
Câu 17: Có từng nào số nguyên vẹn vừa lòng ĐK hàm số đồng biến chuyển bên trên khoảng chừng
A. 3 B. 0 C. 2 D. 1
Câu 18: Cho hàm số đem loại thị như hình mặt mũi. Tìm số điểm vô cùng trị của hàm số .

A. B. . C. . D. .
Câu 19: Cho hàm số đem bảng biến chuyển thiên:

Hàm số có mức giá trị vô cùng tè bằng
A. B. C. D.
Câu 20: Giá trị nhỏ nhất của hàm số bên trên đoạn là.
A. . B. C. D. .
Câu 21: Đồ thị hàm số đem toàn bộ từng nào lối tiệm cận?
A. . B. . C. . D. .
Câu 22: Tìm toàn bộ những độ quý hiếm thực của m bỏ đồ thị hàm số đem hai tuyến phố tiệm cận ngang.
A. B. C. D.
Câu 23: Cho hàm số (C). Tìm

Xem thêm: đáp án đề minh họa 2018 môn văn


Hãy demo nhiều lựa lựa chọn khác