đề kiểm tra đại số 10 chương 3 violet

Tìm thăm dò Đề đua, Kiểm tra

KIỂM TRA CHƯƠNG 3 ĐẠI SỐ 10 ĐỦ DẠNG

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Cát Tường Anh
Ngày gửi: 10h:24' 30-11-2017
Dung lượng: 90.0 KB
Số lượt tải: 2357

Ôn tập
Câu 1. Điều khiếu nại xác lập của phương trình là
A. x > 2 B. 1 x 2 C. x >1 D.
Câu 2. Số nghiệm của phương trình = x-4 là
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 3. Giải phương trình
A. x = 3 B. x = 4 C. x = –2 D. x = –2 V x = 4
Câu 4. Tìm độ quý hiếm của m sao mang lại phương trình x² + 2x + m – 1 = 0 vô nghiệm
A. m > 2 B. m ≤ 2 C. m ≥ 1 D. m 1
Câu 5. Nghiệm lớn số 1 của phương trình |x – 4| = là
A. 3 B. 5 C. 7 D. 9
Câu 6. phương trình + x² – 11x + 26 = 0. Có nghiệm x1,x2.Khi cơ x1.x2=
A. 11 B. 2 C. 28 D. 7
Câu 7. Nghiệm nhỏ nhất của phương trình (x + 5)(2 – x) = là
A. –5 B. 2 C. 1 D. –4
Câu 8. Giải phương trình = 2 với nghiệm âm là A. 3 B. -1 C. 2 D. 4
Câu 9. Số nghiệm hệ phương trình
A. vô số B. 2 C. 1 D. 0
Câu 10. Tìm m nhằm hệ phương trình với nghiệm duy nhất
A. m ≠ 1 B. m ≠ 2 C. m ≠ 1 V m ≠ 0 D. m=2
Câu 11. Cho hệ phương trình . Kết luận đích thị là
A. Hệ phương trình tiếp tục mang lại vô nghiệm B. Hệ phương trình tiếp tục mang lại với vô số nghiệm
C. Hệ phương trình với nghiệm có một không hai (1; 1; 1) D. Hệ phương trình với nghiệm có một không hai (1; 3; 3)
Câu 12 cơ hội giải phương trình là
A. B. C. D.
Câu 13 cơ hội giải phương trình là
A. B. C. D.
Câu 14 nhì phương trình được gọi là 2 phương trình tương đương
a)khi bọn chúng với con số nghiệm tương đương nhau b)khi bọn chúng với nằm trong tập dượt xác định
c)khi nghiệm phương trình loại nhất cũng chính là nghiệm phương trình loại 2
d)khi bọn chúng với nằm trong tập dượt nghiệm
câu 15. Phương trình 2x = 4 với phương trình hệ trái ngược là
A. B.
C. D.

Câu 16. Số nghiệm hệ phương trình
A. VÔ SỐ B. 2 C. 1 D. 0
Câu 17. Số nghiệm vẹn toàn của phương trình = 1 là A. 3 B. 2 C. 1 D. 0
Câu 18. Tìm độ quý hiếm của m sao mang lại phương trình (m – 1)x² + (2 – m)x +1 = 0 với nhì nghiệm trái ngược dấu
A. m > 1 B. m 1 C. m ≠ 1 D. m 2
Câu 19. Tìm độ quý hiếm của m sao mang lại phương trình 2x² + 6x – 3m = 0 vô nghiệm
A. m –3/2 B. m > –3/2 C. m = –3/2 D. với từng m
Câu đôi mươi. Số nghiệm âm của phương trình x² – 5|x – 1| = 1 là
A. 4 B. 1 C. 2 D. 3
Tự luận
Giải những phương trình sau
Câu 1 Câu 2


Hãy test nhiều lựa lựa chọn khác