đề kiểm tra chương 1 giải tích 12Đề đánh giá Toán 12

Bạn đang xem: đề kiểm tra chương 1 giải tích 12

Thời gian trá thực hiện bài: 45 phút

Câu 1. Cho hàm số Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1) Khẳng ấn định này sao đó là khẳng đinh đúng?

Quảng cáo

 A. Hàm số nghịch ngợm đổi thay bên trên khoảng chừng Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

 B. Hàm số đồng đổi thay bên trên khoảng chừng Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

 C. Hàm số nghịch ngợm đổi thay bên trên những khoảng chừng Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

 D. Hàm số đồng đổi thay bên trên những khoảng chừng Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

Câu 2. Cho hàm số nó = f(x) sở hữu đồ dùng thị như hình vẽ:

Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

Đồ thị hàm số nó = f(x) sở hữu bao nhiêu điểm đặc biệt trị?

 A. 2.

 B. 1.

 C. 0.

 D. 3.

Câu 3. Hàm số này tại đây sở hữu đặc biệt trị?

Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

Câu 4. Giá trị lớn số 1 của hàm số Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1) bên trên đoạn [1; 3] là:

Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

Câu 5. Đồ thị hàm số Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1) sở hữu những lối tiệm cận đứng và tiệm cận ngang theo thứ tự là:

Quảng cáo

 A. x = 1 và nó = -3.

 B. x = 2 và nó = 1.

 C. x = 1 và nó = 2.

 D. x = - 1 và nó = 2.

Câu 6. Đồ thị như hình vẽ là của hàm số này tại đây :

Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

Câu 7. Cho hàm số Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1) sở hữu đồ dùng thị (C). Kết luận này tại đây chính ?

 A. Khi m = 3 thì (C) không tồn tại lối tiệm cận đứng.

 B. Khi m = -3 thì (C) không tồn tại lối tiệm cận đứng.

 C. Khi m ≠ ±3 thì (C) sở hữu tiệm cận đứng x = -m; tiệm cận ngang nó = m.

 D. Khi m = 0 thì (C) không tồn tại tiệm cận ngang.

Câu 8. Hàm số Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1) sở hữu đồ dùng thị là hình vẽ này sau đây? Hãy lựa chọn câu vấn đáp chính.

Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

Câu 9. Cho hàm số nó = f(x) sở hữu bảng đổi thay thiên sau. Khẳng ấn định này sau đó là đúng?

Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

 A. Đồ thị hàm số sở hữu tiệm cận đứng x = 1, tiệm cận ngang nó = -1.

 B. Đồ thị hàm số sở hữu tiệm cận đứng x = -1, tiệm cận ngang nó = 1.

 C. Đồ thị hàm số sở hữu hai tuyến đường tiệm cận đứng.

 D. Đồ thị hàm số sở hữu hai tuyến đường tiệm cận ngang.

Câu 10. Đường cong nhập hình mặt mũi là đồ dùng thị của một hàm số nhập tứ hàm số được liệt kê ở tứ phương án A, B, C, D tiếp sau đây. Hỏi hàm số này là hàm số này ?

Quảng cáo

Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

Câu 11. Đồ thị hàm số Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1) sở hữu hai tuyến đường tiệm cận ngang với

 A. Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

 B. m = 1

 C. m = 0; m = 1.

 D. m = 0

Câu 12. Tìm toàn bộ những độ quý hiếm của thông số m nhằm hàm số Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1) đạt cực lớn bên trên x = 1.

 A. m = 3

 B. m > 3

 C. m ≤ 3

 D. m < 3

Câu 13. Đồ thị Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1) rời đường thẳng liền mạch d: nó = 2x - 3 bên trên những điểm sở hữu tọa chừng là

Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

Câu 14. Phương trình tiếp tuyến của đồ dùng thị hàm số nó = x3 – 3x2 +1 bên trên điểm A(3; 1) là

 A. y= - 9x - 26.

 B. nó = 9x - 26.

 C. nó = -9x - 3.

 D. nó = 9x- 2.

Câu 15. Cho hàm số nó = x4 – 4x2 - 2 sở hữu đồ dùng thị (C) và đường thẳng liền mạch d: nó = m. Tất cả những độ quý hiếm của thông số m nhằm d rời (C) bên trên tứ điểm phân biệt là

Quảng cáo

Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

Câu 16. Cho hàm số Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1) sở hữu đồ dùng thị (C) và d: y= x + m. Giá trị của thông số m nhằm d rời (C) bên trên nhì điểm phân biệt A; B sao cho tới tiếp tuyến bên trên A và B tuy nhiên song cùng nhau.

 A. Không tồn bên trên.

 B. m = 0

 C. m = -3

 D. m = 3

Câu 17. Tìm toàn bộ những độ quý hiếm thực của thông số m sao cho tới hàm số Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1) rời bên trên những khoảng chừng nhưng mà nó xác lập ?

 A. m < - 3.

 B. m ≤ - 3.

 C. m ≤ 1.

 D. m < 1 .

Câu 18. Tìm toàn bộ những độ quý hiếm thực của thông số m sao cho tới hàm số Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1) đồng đổi thay bên trên khoảng chừng (0;+∞)?

 A. m ≤ 0.

 B. m ≤ 12.

 C. m ≥ 0.

 D. m ≥ 12.

Câu 19. Tìm toàn bộ những độ quý hiếm thực của thông số m nhằm hàm số Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1) sở hữu cực lớn, đặc biệt đái và những điểm đặc biệt trị của đồ dùng thị hàm số cơ hội đều gốc tọa chừng O.

Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

Câu trăng tròn. Hàm số Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1) có mức giá trị lớn số 1, độ quý hiếm nhỏ nhất theo thứ tự là:

Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1. Chọn D.

Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

Câu 2. Chọn A

Dựa nhập đồ dùng thị hàm số, tao thấy hàm số đạt cực lớn bên trên x = 0, hàm số đạt đặc biệt đái bên trên x = 2.

Vậy đồ dùng thị hàm số sở hữu 2 điểm đặc biệt trị.

Câu 3.

Xem thêm: đề thi vào lớp 6 môn tiếng anh năm 2014

+ A. Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

Do tê liệt, hàm số luôn luôn đồng đổi thay bên trên R. Hàm số này không tồn tại đặc biệt trị.

+ B. Hàm số trùng phương luôn luôn trực tiếp sở hữu đặc biệt trị.

Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

+ Đối với phương án C và D, đó là hàm số hàng đầu và phân thức hữu tỉ hàng đầu /bậc nhất. Đây là 2 hàm số luôn luôn đơn điệu bên trên từng khoảng chừng xác lập của bọn chúng, vì thế 2 hàm số này không tồn tại đặc biệt trị.

Câu 4. Chọn B.

Nhận xét: Hàm số f(x) liên tiếp bên trên [1;3]

Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

Câu 5. Chọn C

Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

nên đồ dùng thị hàm số sở hữu tiệm cận đứng là x = 1.

+) Lại có: Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1) nên đồ dùng thị hàm số sở hữu tiệm cận ngang là nó = 2.

Câu 6. Chọn C

Từ đồ dùng thị tao thấy sở hữu tiệm cận đứng là x = 1 và nó = 1 → loại A,B

Giao điểm của đồ dùng thị hàm số với trục tung là (0; -2) → lựa chọn C.

Câu 7. Chọn C

Xét phương trình: mx + 9 = 0 (1)

Với x = -m; (1) phát triển thành : - m2 + 9 = 0 ⇔ m = ±3

Kiểm tra thấy với m = ±3 thì hàm số không tồn tại tiệm cận đứng và tiệm cận ngang.

Khi m ≠ ±3 hàm số luôn luôn sở hữu tiệm cận đứng x = m hoặc x = -m và tiệm cận ngang nó = m.

Câu 8. Chọn A.

Hàm số Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1) sở hữu tiệm cận đứng x = 1.

Tiệm cận ngang nó = 1 nên loại tình huống D.

Đồ thị hàm số Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1) trải qua điểm (0; 2) nên lựa chọn đáp án A.

Câu 9. Chọn A.

Nhìn nhập bảng đổi thay thiên tao thấy đồ dùng thị sở hữu tiệm cận đứng x = 1; tiệm cận ngang nó = -1

Câu 10. Chọn D.

Từ đồ dùng thị và đáp án suy rời khỏi đó là hàm số bậc 4 trùng phương: Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1) có một đặc biệt trị và phía xuống nên a < 0; b < 0 nên loại A, B, C.

Câu 11. Chọn A

Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

Để hàm số sở hữu nhì tiệm cận ngang thì -1-m ≠ 1-m (thỏa với từng m) .

Vậy ∀ m ∈ R thì đồ dùng thị hàm số sở hữu nhì tiệm cận ngang.

Câu 12. Chọn B

+ Để hàm số đạt cực lớn x = 1 thì Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

Câu 13. Chọn B.

Phương trình hoành chừng phó điểm:

Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

Thế nhập phương trình nó = 2x - 3 được tung chừng tương ứng: Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

Vậy đồ dùng thị (C) rời đường thẳng liền mạch d bên trên 2 điểm là Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

Câu 14. Chọn B.

Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

Câu 15. Chọn C.

Xét hàm số nó = x4- 4x2 - 2

Tính y’ = 4x3 – 8x

Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

Bảng đổi thay thiên:

Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

Dựa nhập bảng đổi thay thiên suy rời khỏi bỏ đồ thị hàm số (C) rời d bên trên 4 điểm phân biệt Lúc và chỉ khi: - 6 < m < -2.

Câu 16. Chọn A.

Phương trình hoành chừng phó điểm của đồ dùng thị (C) và đường thẳng liền mạch d

Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

Khi tê liệt d rời (C) bên trên nhì điểm phân biệt A; B Lúc và chi Lúc phương trình (1) sở hữu nhì nghiệm phân biệt không giống -1.

Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

Ta sở hữu Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1) nhập tê liệt x1, x2 là nghiệm của (1) (nên tao sở hữu Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)).

Suy rời khỏi thông số góc của những tiếp tuyến bên trên điểm A và B theo thứ tự là Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

Vì tiếp tuyến bên trên A và B tuy nhiên tuy nhiên, đôi khi x1 ≠ x2 nên nên sở hữu Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1),

suy ra

Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

Kết hợp ý ĐK ,vậy không tồn tại độ quý hiếm này của m vừa lòng.

Câu 17. Chọn D

Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

Câu 18. Chọn D.

Cách 1: Tập xác định: D = R. Ta sở hữu Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

+) Trường hợp ý 1:

Hàm số đồng đổi thay bên trên Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

+) Trường hợp ý 2: Hàm số đồng đổi thay bên trên (0; +∞) ⇔ y' = 0 sở hữu nhì nghiệm x1; x2 vừa lòng x1 < x2 ≤ 0(*)

-) Trường hợp ý 2.1: y’ = 0 sở hữu nghiệm x = 0 suy rời khỏi m = 0.

Nghiệm sót lại của y’ = 0 là x = 4 (không thỏa (*))

-) Trường hợp ý 2.2: y’ = 0 sở hữu nhì nghiệm x1; x2 thỏa mãn:

Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1) → không tồn tại độ quý hiếm này vừa lòng.

Kết hợp ý 2 tình huống, vậy m ≥ 12

Cách 2: Hàm số đồng đổi thay bên trên Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

Lập bảng đổi thay thiên của g(x) bên trên (0; +∞).

Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

Câu 19. Chọn A

Ta có: Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1) là tam thức bậc nhì sở hữu ∆' = m2.

Do đó: nó sở hữu cực lớn đặc biệt đái ⇔ y’ sở hữu nhì nghiệm phân biệt

⇔ g(x) sở hữu nhì nghiệm phân biệt ⇔ ∆' > 0 ⇔ m ≠ 0. (1)

Khi tê liệt, y’ sở hữu những nghiệm là: 1 ± m

→ tọa chừng những điểm đặc biệt trị của đồ dùng thị hàm số là Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

Để A và B cơ hội đều gốc tọa chừng Lúc và chỉ Lúc :

Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

Đối chiếu với ĐK (1), tao thấy chỉ Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1) vừa lòng đòi hỏi câu hỏi.

Câu trăng tròn. Chọn C.

Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 1)

Xem tăng những đề ganh đua Toán lớp 12 tinh lọc, sở hữu đáp án hoặc khác:

  • Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 2)

  • Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 3)

  • Đề đánh giá 45 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích sở hữu đáp án (Đề 4)

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


de-kiem-tra-1-tiet-toan-12-chuong-1-giai-tich.jsp

Xem thêm: đề thi học kì 1 toán 9 thanh hóa