đề kiểm tra 45 phút đại số 10 chương 1

Mời quý thầy giáo viên nằm trong chúng ta học viên lớp 10 tìm hiểu thêm tư liệu Sở đề đánh giá 1 tiết chương 1 Đại số lớp 10 được Download.vn đăng lên tại đây.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 45 phút đại số 10 chương 1

Tài liệu bao hàm 7 đề đánh giá 45 phút chương: Mệnh đề tụ họp với đáp án đi kèm theo, chung chúng ta học viên ôn tập dượt và gia tăng lại những kỹ năng và kiến thức vẫn học tập nhập chương I môn Đại số lớp 10 thực hiện nền tảng sẵn sàng mang đến bài bác đua cuối học tập kì I. Đồng thời, thông qua đó chung quý thầy cô Reviews được tài năng thực hiện bài bác của học viên nhằm rời khỏi đề đua tương thích. Dường như chúng ta tìm hiểu thêm thêm thắt tài liệu: Phân dạng và bài bác tập dượt mục chính mệnh đề và tụ họp, bài bác tập dượt tự động luận và trắc nghiệm mệnh đề và tụ họp. Sau phía trên, là nội dung cụ thể chào chúng ta nằm trong demo mức độ với đề hi nhé!

Bộ đề đánh giá 1 tiết chương 1 Đại số lớp 10

BỘ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ LỚP 10

ĐỀ SỐ 1

I.TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Với n bằng bao nhiêu thì mệnh đề

chia hết cho 3” mệnh đề

ĐÚNG?

A.

B.

C.

D.

Câu 2: Mệnh đề nào là sau là mệnh đề SAI?

A.

:

B.

C.

D.

Câu 3: Mệnh đề nào sau đây phủ định của mệnh đề: “Mọi động vật đều di chuyển

đựơc”?

A. Mọi động vật đều ko di chuyển. B.Mọi động vật đều đứng yên lặng.

C.Có tối thiểu một động vật hoang dã không di gửi. D.Có ít nhất một động vật dịch chuyển.

Câu 4

:

y liệt kê các phần tử của tập hợp: X =

2

/ (3 2)( 2) 0x x x x

A.

B.

C.

D.

Câu 5: Cho tập dượt X =

. Tập X có bao nhiêu tụ họp con?

A.4 B.6 C.8 D.16

Câu 6: Cho nhị tập dượt hợp

.Tập ăn ý A\ B bởi tập dượt nào là sau đây?

A.

B.

C.

D.

Câu 7: Cho

. Tập hợp

A.

B.

C.

D.

Câu 8: Cho 2 tập hợp A =

2 2

/ (2 )(2 3 2) 0x R x x x x

, B =

, chọn

mệnh đề đúng?

A.

B.

C.

D.

Câu 9: Cho A=[–4;7] và B=(–

;–2)

(3;+

). Khi tê liệt A

B là:

A.

B.

C.

D.

Câu 10: Cho nữa khoảng tầm A = [ 0 ; 3 ) và B = ( b ; b + 4 ] . A

B nếu như :

A.

B.

C.

D. Đáp án khác

II.TỰ LUẬN

Câu 1:(1,5 điểm)

a) Cho mệnh đề : “Nếu một số tự nhiên phân tách không còn cho 6 thì nó phân tách hết mang đến 3”. Phát

biểu mệnh đề dưới dạng “điều kiện cần”.

b) Cho mệnh đề

2

:" : 2 5 2 0"P x Q x x

. Xét tính đúng sai của mệnh đề P và

nêu mệnh đề phủ lăm le của mệnh đề P.

Câu 2:(1,0 điểm)

Cho nhị tập dượt hợp

2 2

: 2 2 0A x N x x x x

Xem thêm: đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán 2019

và tập dượt hợp

. Tìm các

tập hợp

Câu 3:(1,0 điểm)

Cho nhị tập dượt hợp

.Tìm những tập dượt hợp

Câu 4:(0,5 điểm)

Cho tập dượt hợp

1

/ 2

1

A x R

x

. Xác lăm le tập

và màn trình diễn trên trục số.

...................................................... HẾT ......................................................

Thí sinh không được s dụng tài liệu. Giám thị không giải thích thêm.

ĐÁP ÁN

I. TRẮC NGHIỆM

1C

2C

3C

4D

5D

6C

7D

8B

9A

10B

2. TỰ LUẬN

a) “Một số bất ngờ phân tách hết mang đến 3 là vấn đề kiện cần nhằm nó

chia không còn mang đến 6”

b) Mệnh đề đúng

Phủ định: “

2

: 2 5 2 0x Q x x 

2 2

2 2 0 2 0;1

1

x

x x x x x L A

x

0;1 ; \ 1A B B A

2 1 5 5 2 1 5 2 3 2;3x x x A

;3 ; 2;2 ; \ 2;3A B A B A B 

1 3

;1 1;

2 2

A

1 3

\ ; 1 ;

2 2

R A

 

Xem thêm: tính chất tâm đường tròn nội tiếp tam giác

Download

  • Lượt tải: 15.686
  • Lượt xem: 68.181
  • Dung lượng: 286,4 KB