đề kiểm tra 1 tiết toán 12 chương 1 trắc nghiệm violet

Tìm mò mẫm Đề ganh đua, Kiểm tra

đề đánh giá 1 tiết giải tích 12 chương 1 trắc nghiệm

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết toán 12 chương 1 trắc nghiệm violet

Wait

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Sĩ Đạt
Ngày gửi: 20h:31' 23-09-2018
Dung lượng: 451.0 KB
Số lượt tải: 1835

Số lượt thích: 0 người

Xem thêm: đáp án đề minh họa 2018 môn văn

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH VIỆT

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Tên học tập phần: KIỂM TRA 1 TIẾT
Thời gian ngoan thực hiện bài: 45 phút;
(25 câu trắc nghiệm)


Mã học tập phần: - Số tín chỉ (hoặc đvht):
Lớp:
Mã đề ganh đua 132

(Thí sinh ko được dùng tài liệu)
Họ, thương hiệu thí sinh:..................................................................... Mã sinh viên: .............................

Câu 1: Đường cong ở hình bên dưới là đồ vật thị của một trong những tứ hàm số ở tiếp sau đây. Hàm số này đó là hàm số này ?
A. B. C. D.
Câu 2: Cho hàm số Mệnh đề này tiếp sau đây chính ?
A. Hàm số nghịch ngợm biến đổi bên trên khoảng chừng B. Hàm số đồng biến đổi bên trên khoảng chừng
C. Hàm số nghịch ngợm biến đổi bên trên khoảng chừng D. Hàm số nghịch ngợm biến đổi bên trên khoảng chừng
Câu 3: Tìm m nhằm hàm số với 3 vô cùng trị:
A. B. C. D.
Câu 4: Tìm mđể hàm số đồng biến đổi bên trên
A. B. C. D.
Câu 5: Đường cong ở hình bên dưới là đồ vật thị của một trong những tứ hàm số ở tiếp sau đây. Hàm số này đó là hàm số này ?
A. B.
C. D.
Câu 6: Tìm m nhằm phương trình với nghiệm?
A. B. C. D.
Câu 7: Tiếp tuyến của đồ vật thị hàm số bên trên điểm là :
A. B. C. D.
Câu 8: Một tam giác vuông với cạnh huyền vày 4 thì diện tích S lớn số 1 của chính nó là:
A. B. C. D.
Câu 9: Tìm m nhằm hàm số với nhị vô cùng trị vừa lòng :
A. B. C. D.
Câu 10: Hàm số nghịch ngợm biến đổi bên trên khoảng chừng này tiếp sau đây ?
A. B. C. D.
Câu 11: Tìm m nhằm đường thẳng liền mạch hạn chế đồ vật thị hàm số bên trên 3 điểm phân biệt là
A. B. C. D.
Câu 12: Gọi M là GTLN, m là GTNN của hàm số . Khi tê liệt 2M + m bằng:
A. B. C. 0 D.
Câu 13: Hàm số này tại đây với nhị điểm vô cùng trị
A. B. C. D.
Câu 14: Cho hàm số , gọi M là GTLN và m là GTNN của hàm số bên trên đoạn [-1; 2]. Khi tê liệt M + m bằng:
A. 18 B. 15 C. 1 D. 12
Câu 15: Tiệm cận đứng của đồ vật thị của hàm số với phương trình là ?
A. B. C. D.
Câu 16: Hàm số này tại đây đồng biến đổi bên trên khoảng chừng
A. B. C. D.
Câu 17: Tìm m nhằm hàm số đồng biến đổi bên trên khoảng chừng ?
A. B. C. D.
Câu 18: Điểm vô cùng tè của hàm số là:
A. B. C. D.
Câu 19: Điểm cực to của đồ vật thị hàm số là:
A. B. C. D.
Câu 20: Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của hàm số bên trên đoạn
A. B. C. D.
Câu 21: Hàm số sau với từng nào lối tiệm cận
A. 1 B. 0 C. 2 D. 3
Câu 22: Tìm m nhằm lối tiệm cận đứng của đồ vật thị hàm số trải qua điểm ?
A. B. C. D.
Câu 23: Tiếp tuyến của đồ vật thị hàm số tuy vậy song với đường thẳng là
A. B. C. D.
Câu 24: Xét x; nó là những số thực nằm trong đoạn . Gọi M, m thứu tự là GTLN, GTNN của biểu thức ; tính M + m ?
A. B. C. D.
Câu 25: Tiệm cận ngang của đồ vật thị của hàm số với phương trình là ?
A. B. C.

Xem thêm: chuyên đề hệ thức lượng trong tam giác


Hãy demo nhiều lựa lựa chọn khác