đề kiểm tra 1 tiết hình học 7 chương 1 violet có đáp án

Tìm lần Đề đua, Kiểm tra

tổ hợp đề đánh giá 1 tiết hình học tập 7 chương 1

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết hình học 7 chương 1 violet có đáp án

Wait

Xem thêm: trên đường tròn cung có số đo 1 rad là

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Dũng
Ngày gửi: 21h:47' 25-10-2017
Dung lượng: 383.0 KB
Số lượt tải: 6870

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH CHƯƠNG 1
Họ thương hiệu :............................................................... Số báo danh : ...................
Trắc nghiệm
Câu 1: Hai đường thẳng liền mạch hạn chế nhau tạo ra trở thành 4 góc (hình vẽ). sành = 680. Số đo những góc sót lại là:

A. = 680 và = 1120 B. = 680 và = 1220
C. = 1120 và = 680 D. = 1220 và = 680
Câu 2: Hai tia phân giác của nhì góc đối đỉnh là :
A. Hai tia vuông góc B. Đáp án khác
C. Hai tia trùng nhau D. Hai tia đối nhau
Câu 3: Ba đường thẳng liền mạch phân biệt hạn chế nhau bên trên O tạo ra trở thành từng nào cặp góc đối đỉnh? (Không kể những góc bẹt).
A. 3 B. 6 C. 9 D. 12
Câu 4: Chứng minh quyết định lí là :
A. Dùng lập luận nhằm kể từ fake thiết suy đi ra tóm lại
B. Dùng đo lường thẳng nhằm suy đi ra tóm lại
C. Dùng hình vẽ nhằm suy đi ra tóm lại
D. Dùng lập luận nhằm kể từ tóm lại suy đi ra fake thiết
Câu 5: Cho hình vẽ:
MN // BC, số đo góc A là.
A. 600 B. 900 C. 650 D. 500
Câu 6: Nếu đường thẳng liền mạch xy là đàng trung trực của đoạn trực tiếp AB thì :
A. xy trải qua trung điểm của đoạn trực tiếp AB
B. xy AB bên trên I và I là trung điểm của đoạn trực tiếp AB
C. xy AB
Câu 7: Vẽ hai tuyến phố trực tiếp a,b sao cho tới a//b .Vẽ nhường nhịn trực tiếp c vuông góc đường thẳng liền mạch a bên trên A Khi cơ :
A. c hạn chế b B. c // b C. c b D. c trùng với b
Câu 8: Dạng tuyên bố không giống của “Tiên đề Ơ-CLít” là :
A. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng liền mạch đem tối thiểu một đường thẳng liền mạch tuy vậy song với đường thẳng liền mạch đó
B. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng liền mạch đem vô số đường thẳng liền mạch tuy vậy song với đường thẳng liền mạch cơ
C. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng liền mạch chỉ tồn tại một đường thẳng liền mạch tuy vậy song với đường thẳng liền mạch đó
D. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng liền mạch đem hai tuyến phố trực tiếp tuy vậy song với đường thẳng liền mạch đó
Câu 9: Đường trung trực của đoạn trực tiếp là đàng thẳng:
A. Đi qua chuyện trung điểm của đoạn thẳng
B. Vuông góc với đoạn thẳng
C. Vuông góc với đoạn trực tiếp bên trên trung điểm
D. Kết trái khoáy khác
Câu 10: Trong tam giác ABC, những tia phân giác của góc B và góc C hạn chế nhau bên trên G nếu như thì góc A đem số đo là :
A. 300 B. 800 C. 600 D. 400
Câu 11: Cho hình vẽ , biết góc K = góc H và góc K = góc E .
Có những đường thẳng liền mạch tuy vậy song là

A. Hx // Ky // Ez B. Chỉ đem Ky // Ez
C. Đáp án không giống D. Hx hạn chế Ky
Câu 12: Cho đường thẳng liền mạch MN hạn chế đoạn thăng AB bên trên I. Đường trực tiếp MN là trung trực của đoạn trực tiếp AB nếu:
A. MNAB
B. MN AB và I là trung điểm của AB
C. I là trung điểm của đoạn trực tiếp AB
D. AB là trung trực của MN
Câu 13: Cho nhì góc = 450 như hình vẽ

Phát biểu nào là tại đây đúng?
A. và là nhì góc đối đỉnh B. = 900
C. Tia Oy là tia phân giác của D. và là nhì góc kề bù
Câu 14: Cho hình vẽ sau, góc x đem số đo là:

A. 760 B. 790 C. 770 D. 780
Câu 15: Cho ABC biết , thì tớ đem góc C bởi :
A. B. C. D.
Câu 16: Cho đường thẳng liền mạch c hạn chế hai tuyến phố trực tiếp a, b và trong những góc tạo ra trở thành mang 1 cặp góc sánh le nhập cân nhau thì:
A. Đường trực tiếp a trùng với đường thẳng liền mạch b
B. a và b tuy vậy song cùng nhau
C. Đường trực tiếp a vuông góc với đường thẳng liền mạch b
D. Đường trực tiếp a hạn chế đường thẳng liền mạch b
Câu 17: Hai đường thẳng liền mạch tuy vậy song là hai tuyến phố trực tiếp
A. Không đem điểm công cộng. B. Phân biệt.
C. Có vô số điểm công cộng. D. Có tối thiểu 1 điều công cộng

Xem thêm: phương pháp giải bài tập hóa học dạng đồ thị ôn thi đại học


Hãy demo nhiều lựa lựa chọn khác