đề kiểm tra 1 tiết chương 4 giải tích 12 trắc nghiệm violet

Wait

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vương Viết Thuận
Ngày gửi: 22h:22' 19-03-2018
Dung lượng: 173.0 KB
Số lượt tải: 546

Số lượt thích: 0 người

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

ĐỀ KIỂM TRA : GIẢI TÍCH CHƯƠNG 4- 12CB
Thời gian ngoan thực hiện bài: 45 phút;
(12 câu trắc nghiệm)Lớp: ………………….
Mã đề 134


Họ, thương hiệu thí sinh:....................................................... ĐIỂM: .............................

A/. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Xem thêm: de thi toan lop 6 hoc ki 2 nam 2013

(TÔ ĐEN VÀO ĐÁP ÁN ĐÚNG)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

B
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

C
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

D
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Câu 1: Cho số phức z thỏa .Phần ảo của số phức z là:
A. B. C. D.
Câu 2: Điểm trình diễn của số phức nhập mặt mày phẳng phiu Oxy là:
A. M(0;3) B. M(-3;0) C. M(0;-3) D. M(3;0)
Câu 3: Tìm số phức z thỏa hệ phương trình là:
A. B.
C. D.
Câu 4: Trong những số phức z thỏa thì số phức với tế bào đun nhỏ nhất là:
A. B. C. D.
Câu 5: Số phức nghịch tặc hòn đảo của số phức là:
A. B. C. D.
Câu 6: Các căn bậc nhị của số -5 là:
A. B. C. D.
Câu 7: Trong mặt mày phẳng phiu Oxy,tụ hợp điểm trình diễn những số phức z thỏa là:
A. Parabol B. Đường trực tiếp
C. Đường tròn trặn tâm nửa đường kính D. Đường tròn trặn tâm ,nửa đường kính
Câu 8: Cho 2 số phức ,. Phần thực của số phức là:
A. 2i B. 2 C. -5 D. 5

Câu 9: Tính tế bào đun của số phức bằng:
A. 9 B. C. 3 D. 89
Câu 10: Gọi những nghiệm của phương trình bên trên luyện số phức.Khi ê độ quý hiếm của biểu thức bằng:
A. 8 B. C. D.
Câu 11: Các nghiệm của phương trình bên trên luyện số phức là:
A. B. C. D.
Câu 12: Tìm số phức phối hợp của số phức với z thỏa là:
A. B. C. D.

-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

TỰ LUẬN:

Đề 1:
Câu 1:Giải phương trình bên trên luyện số phức.
Câu 2:Tìm phần thực,phần ảo,số phức phối hợp và tính tế bào đun của số phức z thỏa
Câu 3:Trong mặt mày phẳng phiu Oxy,tìm hiểu tụ hợp điểm trình diễn những số phức z thỏa .

Đề 2:
Câu 1:Giải phương trình bên trên luyện số phức.
Câu 2:Tìm phần thực,phần ảo,số phức phối hợp và tính tế bào đun của số phức z thỏa
Câu 3:Trong mặt mày phẳng phiu Oxy,tìm hiểu tụ hợp điểm trình diễn những số phức z thỏa .

Xem thêm: ôn tập 7 hằng đẳng thức đáng nhớ