đề cương ôn tập giữa kì 2 toán 10

Tài liệu bao gồm đôi mươi trang, phân dạng và tuyển chọn lựa chọn những bài xích tập luyện trắc nghiệm Toán 10, hùn học viên ôn tập luyện sẵn sàng mang lại kỳ ganh đua thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 10.

Bạn đang xem: đề cương ôn tập giữa kì 2 toán 10

1. PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐẠI SỐ 10
Bài 1. Bất đẳng thức.
+ Dạng toán 1. Tính hóa học của bất đẳng thức.
+ Dạng toán 2. Bất đẳng thức cosi và phần mềm.
Bài 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn.
+ Dạng toán 1. Tìm ĐK xác lập của bất phương trình.
+ Dạng toán 2. Sử dụng những luật lệ biến hóa tương tự nhằm giải bất phương trình một ẩn.
+ Dạng toán 3. Sử dụng những luật lệ biến hóa tương tự giải hệ bất phương trình một ẩn.
Bài 3. Dấu của nhị thức hàng đầu.
+ Dạng toán 1. Dấu nhị thức hàng đầu.
+ Dạng toán 2. Giải bất phương trình tích.
+ Dạng toán 3. Giải bất phương trình chứa chấp ẩn ở hình mẫu.
+ Dạng toán 4. Giải bất phương trình chứa chấp vệt độ quý hiếm vô cùng.
Bài 4. Dấu của tam thức bậc nhị.
+ Dạng toán 1. Xét vệt tam thức bậc nhị.
+ Dạng toán 2. Giải bất phương trình bậc nhị và một trong những vấn đề tương quan.
+ Dạng toán 3. Bất phương trình tích.
+ Dạng toán 4. Bất phương trình chứa chấp ẩn ở hình mẫu.

2. PHẦN TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC 10
Bài 1. Các hệ thức lượng nhập tam giác và giải tam giác.
+ Dạng toán 1. Định lý cosin, vận dụng lăm le lý cosin nhằm giải tam giác.
+ Dạng toán 2. Định lý sin, vận dụng lăm le lý sin nhằm giải tam giác.
+ Dạng toán 3. Diện tích tam giác, nửa đường kính lối tròn trặn.
Bài 2. Phương trình đường thẳng liền mạch.
+ Dạng toán 1. Xác lăm le véctơ chỉ phương, véc tơ pháp tuyến của đường thẳng liền mạch, thông số góc của đường thẳng liền mạch.
+ Dạng toán 2. Viết phương trình đường thẳng liền mạch và những vấn đề tương quan.
+ Dạng toán 2.1 Viết phương trình đường thẳng liền mạch lúc biết VTPT hoặc VTCP, thông số góc và một điểm trải qua.
+ Dạng toán 2.2 Viết phương trình đường thẳng liền mạch trải qua một điểm vuông góc hoặc tuy nhiên song với đường thẳng liền mạch mang lại trước.
+ Dạng toán 2.3 Viết phương trình cạnh, lối cao, trung tuyến,trung trực của tam giác.
+ Dạng toán 3. Vị trí kha khá của hai tuyến phố trực tiếp.
+ Dạng toán 4. Góc của hai tuyến phố trực tiếp.
+ Dạng toán 5. Khoảng cơ hội.

3. PHẦN TỰ LUẬN ĐẠI SỐ 10 + HÌNH HỌC 10

File WORD (dành mang lại quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Xem thêm: đồ thị hàm số nào sau đây có 3 điểm cực trị

Ghi chú: Quý thầy, cô và độc giả hoàn toàn có thể share tư liệu bên trên TOANMATH.com bằng phương pháp gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]

Xem thêm: ôn tập về các phép tính với phân số tiếp theo trang 170