đáp án đề thi minh họa môn lý 2017 lần 1

Ngày đăng: 23/09/2019, 15:06

Bạn đang xem: đáp án đề thi minh họa môn lý 2017 lần 1

Diễn đàn Vật lí phổ thơng www.vatliphothong.vn TĂNG HẢI TN DIỄN ĐÀN VẬT LÍ PHỔ THƠNG GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI MINH HỌA 2017 http://vatliphothong.vn BÀI THI KHTN, PHẦN VẬT LÍ Câu 1: Một nhấp lên xuống xoắn ốc bao gồm vật nhỏ lượng m xoắn ốc có tính cứng k Con nhấp lên xuống giao động điều tiết với tần số góc m k m k B 2π C D A 2π k m k m k m Hả iT uâ Con nhấp lên xuống xoắn ốc giao động điều tiết với tần số góc ω = n Lời giải Đáp án D Câu 2: Một hóa học điểm giao động điều tiết với phương trình x = A cos (ωt + ϕ); A, ω số dương Pha giao động thời gian t A (ωt + ϕ) B ω C ϕ D ωt Lời giải Pha giao động thời gian t (ωt + ϕ) Đáp án A Câu 3: Hai giao động với phương trình là: x1 = cos (2πt + 0, 75π) (cm) x2 = 10 cos (2π + 0, 5π) (cm) Độ lệch sóng nhì giao động có tính rộng lớn A 0, 25π B 1, 25π C 0, 50π D 0, 75π Lời giải Tă n g Độ lệch sóng nhì giao động ∆ϕ = |(2πt + 0, 75π) − (2πt + 0, 5π)| = 0, 25π Đáp án A Câu 4: Một sóng truyền dọc từ trục Ox với phương trình u = cos(40πt − πx) (mm) Biên phỏng sóng A milimet B milimet C π milimet D 40π milimet Lời giải Biên phỏng sóng milimet Đáp án A Câu 5: Khi phát biểu sóng cơ, tuyên bố sau sai? A Sóng Viral chân khơng B Sóng Viral hóa học rắn C Sóng Viral hóa học khí D Sóng Viral hóa học lỏng Lời giải Tăng Hải Tn fb.com/tanghaituan.vlpt Diễn đàn Vật lí phổ thơng www.vatliphothong.vn Sóng Viral hóa học rắn, lỏng, khí khơng truyền chân khơng Đáp án A Câu 6: Một sóng truyền dọc từ trục Ox với phương trình u = A cos (20πt − πx), với t tính s Tần số sóng A 10π Hz B 10 Hz C đôi mươi Hz D 20π Hz Lời giải Tần số f = ω = 10 Hz 2π n Đáp án B Hả iT uâ Câu 7: Suất năng lượng điện động chạm màn hình máy phân phát năng lượng điện xoay chiều trộn tạo nên với biểu thức e = 220 cos(100πt + 0, 5π) (V) Giá √ √ trị hiệu dụng suất năng lượng điện động A 220 V B 110 V C 110 V D 220 V Lời giải E0 Giá trị hiệu dụng suất năng lượng điện động E = √ = 220 V Đáp án D Câu 8: Đặt năng lượng điện áp u = U0 cos ωt (với U0 ko thay đổi, ω thay cho thay đổi được) nhập nhì đầu đoạn mạch vướng tiếp nối đuôi nhau bao gồm năng lượng điện trở R, cuộn cảm có tính tự động cảm L tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung C Khi ω = ω0 mạch với nằm trong hưởng trọn Tần số góc ω0 √ √ C √ D LC B √ A LC LC LC Lời giải g Cộng hưởng trọn ω = √ LC Đáp án C Tă n Câu 9: Đặt năng lượng điện áp u = U0 cos 100πt (t tính s) nhập nhì đầu tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung 10−4 (F) Dung kháng tụ năng lượng điện π A 150 Ω B 200 Ω C 50 Ω D 100 Ω Dung kháng ZC = Lời giải = 100 Ω Cω Đáp án D Câu 10: Sóng năng lượng điện kể từ A sóng dọc truyền chân khơng B sóng ngang truyền chân khơng C sóng dọc khơng truyền chân khơng D sóng ngang ko truyền chân ko Lời giải Sóng năng lượng điện kể từ sóng ngang truyền chân ko Tăng Hải Tuân fb.com/tanghaituan.vlpt Diễn đàn Vật lí phổ thơng www.vatliphothong.vn Đáp án B Câu 11: Để coi lịch trình truyền hình phân phát sóng qua loa vệ tinh anh, người tớ người sử dụng anten thu sóng thẳng kể từ vệ tinh anh, qua loa xử lí tín hiệu mang lại hình Sóng năng lượng điện kể từ tuy nhiên anten thu thẳng kể từ vệ tinh anh nằm trong loại A sóng trung B sóng ngắn từ trường C sóng nhiều năm D sóng đặc biệt ngắn ngủi Lời giải n Sóng đặc biệt ngắn ngủi với lượng rộng lớn nên xuyên qua loa tầng năng lượng điện li, dùng để làm truyền vấn đề vệ tinh anh Đáp án D Hả iT uâ Câu 12: Một mạch giao động năng lượng điện kể từ bao gồm cuộn cảm có tính tự động cảm 10−5 H tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung 2, 5.10−6 F Lấy π = 3, 14 Chu kì giao động riêng biệt mạch A 1, 57.10−5 s B 1, 57.10−10 s C 6, 28.10−10 s D 3, 14.10−5 s Lời giải √ Chu kì giao động riêng biệt mạch T = 2π LC = 3, 14.10−5 s Đáp án D Câu 13: Tia X khơng với phần mềm sau đây? A Chữa ung thư B Tìm lớp bọt do khí tạo ra mặt mũi vật sắt kẽm kim loại C Chiếu năng lượng điện, chụp năng lượng điện D Sấy thô, sưởi rét Lời giải g Sấy thô, sưởi rét tính năng tia mặt trời Đáp án D Tă n Câu 14: Trong máy quang quẻ phổ lăng kính, lăng kính có công dụng A nhiễu xạ khả năng chiếu sáng B nghiền sắc khả năng chiếu sáng C giao phó quẹt khả năng chiếu sáng D tăng mức độ chùm sáng sủa Lời giải Trong máy quang quẻ phổ lăng kính, lăng kính có công dụng nghiền sắc khả năng chiếu sáng Đáp án B Câu 15: Một xạ truyền chân bước sóng 0,60 µm, truyền thủy tinh anh với bước sóng λ hiểu tách suất thủy tinh anh xạ 1,5 Giá trị λ A 900 nm B 380 nm C 400 nm D 600 nm Lời giải So với chân khơng, bước sóng mơi ngôi trường nhỏ tách suất lần: λ = Tăng Hải Tuân λ 600 = = 400 nm n 1, fb.com/tanghaituan.vlpt Diễn đàn Vật lí phổ thông www.vatliphothong.vn Đáp án C Câu 16: Theo thuyết lượng tử khả năng chiếu sáng, tuyên bố sau đúng? A Ánh sáng sủa đơn sắc với tần số rộng lớn phơtơn ứng với khả năng chiếu sáng với lượng rộng lớn B Năng lượng phôtôn rời dần dần phôtôn xa xăm dần dần mối cung cấp sáng sủa C Phôtôn tồn tình trạng đứng yên ổn tình trạng hoạt động D Năng lượng loại phôtôn Lời giải Hả iT uâ n Theo thuyết lượng tử khả năng chiếu sáng, lượng photon tỉ lệ thành phần với tần số khả năng chiếu sáng bám theo biểu thức ε = hf (J) Đáp án A Câu 17: Quang năng lượng điện trở với lý lẽ sinh hoạt dựa tượng A quang quẻ - phân phát quang quẻ B quang quẻ năng lượng điện C quang quẻ năng lượng điện D nhiệt độ năng lượng điện Lời giải Quang năng lượng điện trở với lý lẽ sinh hoạt dựa tượng quang quẻ năng lượng điện Đáp án C Câu 18: Cơng êlectron ngoài sắt kẽm kim loại 6, 625.10−19 J hiểu h = 6, 625.10−34 J.s, c = 3.108 m/s Giới hạn quang quẻ năng lượng điện sắt kẽm kim loại A 300 nm B 350 nm C 360 nm D 260 nm Lời giải Giới hạn quang quẻ năng lượng điện λ0 = hc = 3.10−7 m = 300nm A g Đáp án A Tă n Câu 19: Số nuclơn với phân tử nhân A 23 B 11 23 11 N a C 34 D 12 Lời giải Số nuclơn số khối Đáp án A Câu 20: Đại lượng sau đặc thù mang lại cường độ vững chắc phân tử nhân? A Năng lượng link B Năng lượng nghỉ ngơi C Độ hụt khối D Năng lượng link riêng biệt Lời giải Năng lượng link riêng biệt đặc thù mang lại cường độ vững chắc phân tử nhân Đáp án D Tăng Hải Tuân fb.com/tanghaituan.vlpt Diễn đàn Vật lí phổ thơng www.vatliphothong.vn Câu 21: Tia α A với vận tốc véc tơ vận tốc tức thời khả năng chiếu sáng chân khơng B loại phân tử nhân 42 He C không trở nên chếch qua loa năng lượng điện ngôi trường kể từ ngôi trường D loại phân tử nhân 11 H Lời giải Tia α loại phân tử nhân 42 He Đáp án B Hả iT uâ n Câu 22: Khi phun phá huỷ phân tử nhân 14 N phân tử α, người tớ thu phân tử prôtôn phân tử nhân X Hạt nhân X D 14 C 17 B 16 A 12 C O O C Lời giải 17 Phương trình phản xạ 42 α +14 N →1 p +8 O Đáp án C Câu 23: Tầng ôzôn “áo giáp” bảo đảm an toàn cho những người loại vật mặt mũi khu đất không bị tính năng phá hủy A tia tử nước ngoài khả năng chiếu sáng Mặt Trời B tia mặt trời khả năng chiếu sáng Mặt Trời C tia đơn sắc red color khả năng chiếu sáng Mặt Trời D tia đơn sắc màu sắc tím khả năng chiếu sáng Mặt Trời Lời giải g Tầng ôzôn “áo giáp” bảo đảm an toàn cho những người loại vật mặt mũi khu đất không bị tính năng phá hủy tia tử nước ngoài khả năng chiếu sáng Mặt Trời Đáp án A Tă n Câu 24: Hiện tượng giao phó quẹt khả năng chiếu sáng xác nhận nghiệm minh chứng khả năng chiếu sáng A sóng siêu thanh B sóng dọc C với đặc điểm phân tử D với đặc điểm sóng Lời giải Hiện tượng giao phó quẹt khả năng chiếu sáng xác nhận nghiệm minh chứng khả năng chiếu sáng với đặc điểm sóng Đáp án D Câu 25: Một hóa học điểm giao động điều tiết bám theo hành trình trực tiếp nhiều năm 14 centimet với chu kì s Tốc phỏng khoảng hóa học điểm kể từ thời gian t0 hóa học điểm qua loa địa điểm với li phỏng 3,5 centimet theo hướng dương cho tới thời gian vận tốc hóa học điểm có tính rộng lớn cực lớn lượt loại (kể kể từ t0 ) A 27,3 cm/s B 28,0 cm/s C 27,0 cm/s D 26,7 cm/s Lời giải Quỹ đạo hoạt động nhiều năm 14 centimet nên biên độA = centimet Gia tốc đạt kích thước cực lớn nhì địa điểm biên Thời gian lận cần thiết thăm dò thời hạn vật kể từ thời gian t0 cho tới biên dương (gia Tăng Hải Tuân fb.com/tanghaituan.vlpt Diễn đàn Vật lí phổ thơng www.vatliphothong.vn tốc có tính rộng lớn cực lớn lượt 1), kể từ biên dương cho tới biên âm (gia tốc có tính rộng lớn cực lớn lượt 2), kể từ biên âm lại cho tới biên dương (gia tốc có tính rộng lớn cực lớn lượt 3) Dựa nhập đàng tròn xoe tớ với qng T đàng thời hạn 4, 5A T + Suy vận tốc khoảng vtb = 4, 5A = 27 cm/s T T+ Đáp án C Hả iT uâ n Câu 26: Một nhấp lên xuống xoắn ốc bao gồm vật nhỏ với lượng m xoắn ốc có tính cứng 40 N/m giao động điều tiết với biên phỏng centimet Khi vật qua loa địa điểm với li phỏng centimet, nhấp lên xuống với động A 0,024 J B 0,032 J C 0,018 J D 0,050 J Lời giải Động Wd = W − Wt = k (A2 − x2 ) = 0, 032 J Đáp án B Câu 27: Một nhấp lên xuống đơn giao động điều tiết với biên phỏng góc 5◦ Khi vật nặng nề qua loa địa điểm cân nặng người tớ lưu giữ chặt điểm chạc treo, sau vật nối tiếp giao động điều tiết với biên phỏng góc αo Giá trị αo A 7, 1◦ B 10◦ ◦ C 3, D 2, 5◦ Lời giải Tă n g Khi nhấp lên xuống bị vướng nhập điểm lưu giữ chặt nửa chu kỳ luân hồi mặt mũi khơng vướng giao động với chiều nhiều năm chạc treo , biên phỏng góc αo bị đơn vướng , biên phỏng góc αo Do bảo toàn nên √ 1 W = W ⇔ mg αo2 = mg α o ⇔ α o = αo = 7.10 2 Đáp án A Câu 28: Khảo sát thực nghiệm nhấp lên xuống xoắn ốc bao gồm vật nhỏ với lượng 216 g xoắn ốc có tính cứng k, giao động tính năng nước ngoài lựcF = F0 cos 2πf t , với F0 ko thay đổi f thay cho thay đổi Kết tham khảo tớ đàng màn trình diễn biên phỏng A nhấp lên xuống bám theo tần số f với loại thị hình vẽ Giá trị k xấp xỉ A 13,64 N/m B 12,35 N/m C 15,64 N/m D 16,71 N/m Lời giải Tăng Hải Tuân fb.com/tanghaituan.vlpt Diễn đàn Vật lí phổ thơng www.vatliphothong.vn Từ loại thị tớ có mức giá trị tần số nhằm xảy tượng nằm trong hưởng trọn xấp xỉ f0 ≈ Từ suy f0 ≈ 1, 275 = 2π 1, 25 + 1, = 1, 275 Hz k ⇒ k ≈ 1, 2752 · 4π 0, 216 = 13, 86 m Đáp án A Hả iT uâ n Câu 29: Tại điểm O lòng khu đất xảy dư chấn trận động khu đất Tại điểm A mặt mũi khu đất với trạm để ý động đất Tại thời gian t0 , lúc lắc gửi O tạo nên sóng (một sóng dọc, sóng ngang) truyền trực tiếp cho tới A cho tới A nhì thời gian cơ hội s hiểu vận tốc truyền sóng dọc vận tốc truyền sóng ngang lòng khu đất 8000 m/s 5000 m/s Khoảng cơ hội kể từ O cho tới A A 66,7 km B 15 km C 115 km D 75,1 km Lời giải AO (s) AO Thời gian lận sóng dọc truyền cho tới A (s) Ta với vd Thời gian lận sóng ngang truyền cho tới A ∆t = Đáp án A AO AO − = ⇒ AO = 66, 7km vd Tă n g Câu 30: Tại nhì điểm A B mặt mũi hóa học lỏng với mối cung cấp phối kết hợp giao động điều tiết bám theo phương trực tiếp đứng trộn Ax nửa đường thẳng liền mạch ở mặt mũi hóa học lỏng vng góc với AB Trên Ax với điểm tuy nhiên thành phần giao động với biên phỏng cực lớn, M điểm xa xăm A nhất, N điểm với M, P.. điểm với N Q điểm ngay sát A hiểu MN = 22,25 centimet NP = 8,75 centimet Độ nhiều năm đoạn QA ngay sát với độ quý hiếm sau đây? A 1,2 centimet B 3,1 centimet C 4,2 centimet D 2,1 centimet Lời giải Theo rời khỏi, M điểm xa xăm A nên M nằm trong cực lớn bậc 1, N nằm trong cực lớn bậc 2, P.. nằm trong Tăng Hải Tuân fb.com/tanghaituan.vlpt Diễn đàn Vật lí phổ thơng www.vatliphothong.vn cực lớn bậc Đặt Vì nhì mối cung cấp trộn, nên tớ với     a2 + (m + 22, 25 + 8, 75)2 − (m + 22, 25 + 8, 75) = λ     MB − MA = λ N B − N A = 2λ ⇔ (I) a2 + (m + 8, 75)2 − (m + 8, 75) = 2λ      P.. B − P.. A = 3λ √ a + mét vuông − m = 3λ Hả iT uâ n Trong a = AB, P.. A = m Ta với √ √ + mét vuông − m √ a a2 + mét vuông + m a2 √ a2 + mét vuông − m = 3λ ⇒ = 3λ ⇔ √ = 3λ a2 + mét vuông + m a2 + mét vuông + m √  a2 + mét vuông − m = 3λ a2 ⇒ 2m = ⇒ √ − 3λ  a2 + mét vuông + m = a 3λ 3λ Tương tự động, hệ (I) tớ trở nên  a2      (m + 31) = −λ   m = 7,   λ       m = 7, a a2 (m + 8, 75) = − 2λ ⇔ = 81 ⇔ a = 18    2λ λ   λ =      a λ =   2m = − 3λ 3λ 2OA AB 18 OA = = = = 4, nên suy đặc biệt λ λ λ đại bậc rộng lớn đoạn OA cực lớn bậc Vì Q nằm trong Ax ngay sát A nên Q cần nằm trong cực lớn bậc Vậy a2 − 4λ QB − QA = 4λ ⇔ a2 + QA2 − QA = 4λ ⇔ 2QA = 4λ a2 182 ⇔ QA = − 2λ = − 2.4 = 2, 125 8λ 8.4 Tă n g Xét đoạn OA (O trung điểm AB), tớ với Đáp án D √ Câu 31: Đặt năng lượng điện áp u = U cos ωt (U ko thay đổi, ω thay cho thay đổi được) nhập nhì đầu đoạn mạch bao gồm năng lượng điện trở R, cuộn cảm có tính tự động cảm L tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung C vướng tiếp nối đuôi nhau Trên hình vẽ, đàng (1), (2) (3) loại thị năng lượng điện áp hiệu dụng nhì đầu năng lượng điện trở UR , nhì đầu tụ năng lượng điện UC nhì đầu cuộn cảm UL bám theo tần số góc ω Đường (1), (2) (3) bám theo trật tự ứng A UC , UR UL C UR , UL UC Tăng Hải Tuân B UL , UR UC D UC , UL UR fb.com/tanghaituan.vlpt Diễn đàn Vật lí phổ thơng www.vatliphothong.vn Lời giải Nhìn loại thị tớ thấy ω = (dòng năng lượng điện chiều) loại khơng qua loa tụ năng lượng điện, nên loại qua loa mạch Từ suy UR = UL = 0, UC = U Vậy (1) UC Khi ω thay cho thay đổi UL max = UC max , (3) loại thị UL , (2) loại thị UR Đáp án A Lời giải n √ Câu 32: Cho loại năng lượng điện với độ mạnh i = cos 100πt (i tính A, t tính s) chạy 0, qua loa cuộn cảm có tính tự động cảm (H) Điện áp hiệu dụng nhì đầu cuộn cảm π √ √ B 220 V C 200 V D 220 V A 200 V Hả iT uâ I0 Điện áp hiệu dụng nhì đầu cuộn cảm UL = IZL = √ Lω = 200V Đáp án C Câu 33: Đặt năng lượng điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng 200 V nhập nhì đầu đoạn mạch bao gồm cuộn cảm vướng tiếp nối đuôi nhau với năng lượng điện trở hiểu năng lượng điện áp hiệu dụng nhì đầu năng lượng điện trở 100 V Độ lệch sóng năng lượng điện áp nhì đầu đoạn mạch đối với độ mạnh loại năng lượng điện chạy qua loa đoạn mạch π π π π B C D A Lời giải Ta với cos ϕ = UR π = ⇒ϕ= U Đáp án D Tă n g Câu 34: Từ trạm năng lượng điện, năng lượng điện truyền đạt cho tới điểm hấp phụ đàng chạc chuyển vận năng lượng điện trộn hiểu năng suất truyền cho tới điểm hấp phụ ko thay đổi, năng lượng điện áp độ mạnh loại năng lượng điện ln trộn Ban đầu, trạm năng lượng điện ko dùng máy vươn lên là áp năng lượng điện áp hiệu dụng trạm năng lượng điện 1,2375 lượt năng lượng điện áp hiệu dụng điểm hấp phụ Để cơng suất tổn hao đàng chạc truyền đạt rời 100 lượt đối với khi lúc đầu trạm năng lượng điện cần dùng máy vươn lên là áp lí tưởng với tỉ số số vòng chạc cuộn loại cấp cho đối với số vòng chạc cuộn sơ cấp cho A 8,1 B 6,5 C 7,6 D 10 Ta với N2 U = N1 U • Ban đầu: Ptt = Utt I = • Sau: Lời giải U I (1) 1, 2375  ∆P  Ptt = P.. − ∆P = U I −    100   I UI 19 ∆P = I R ⇒ I = , ⇒ Ptt = − U I (2)  10 10 9900      ∆P = P.. − Ptt = U I − U I = 19 U I 1, 2375 99 Tăng Hải Tn fb.com/tanghaituan.vlpt Diễn đàn Vật lí phổ thơng www.vatliphothong.vn Từ (1), (2) suy U N2 = = 8, N1 U Đáp án A Câu 35: √ Cho đoạn mạch bao gồm năng lượng điện trở, cuộn chạc tụ năng lượng điện vướng tiếp nối đuôi nhau Đặt năng lượng điện áp u = 65 cos 100πt (V) nhập nhì đầu đoạn mạch năng lượng điện áp hiệu dụng nhì đầu năng lượng điện trở, nhì đầu cuộn chạc, nhì đầu tụ năng lượng điện 13 V, 13 V, 65 V Hệ số năng suất đoạn mạch 12 B C D A 13 13 n Lời giải Hả iT uâ Ta thấy U = UR2 + (Ud − UC )2 nên cuộn chạc với năng lượng điện trở r Đặt Ur = x, UL = hắn mang lại gọn gàng, bám theo fake thiết Ud2 = x2 + hắn = 132 (1) U = 652 = (13 + x)2 + (y − 65)2 (2) Từ (2) khai triển (1) nhập tớ 5y − x = 13 ⇒ x = 5y − 13 Thay nhập (1) tớ x = 12, hắn = Vậy 13 + 12 UR + Ur = = cos ϕ = U 65 13 Đáp án C Tă n g Câu 36: Trong thử nghiệm Y-âng giao phó quẹt khả năng chiếu sáng, khoảng cách nhì khe 0,5 milimet, khoảng cách kể từ mặt mũi phẳng lì chứa chấp nhì khe cho tới để ý m Nguồn sáng sủa phân phát khả năng chiếu sáng White với bước sóng khoảng tầm kể từ 380 nm cho tới 760 nm M điểm mùng, cơ hội vân sáng sủa trung tâm centimet Trong xạ mang lại vân sáng sủa M, xạ với bước sóng nhiều năm A 417 nm B 570 nm C 714 nm D 760 nm Tọa phỏng vân sáng sủa M xM = 2cm ⇒ Lời giải kλD = 20mm = 4kλ a Mặt không giống, bám theo tớ với 0, 38 ≤ λ = ≤ 0, 76 ⇒ kmin = ⇒ λmax = 714 nm k Đáp án C Câu 37: Từ khơng khí, chiếu chùm sáng sủa hẹp (coi tia sáng) bao gồm nhì xạ đơn sắc red color màu sắc chàm cho tới mặt mũi nước với góc cho tới 53◦ xảy tượng bản năng khúc xạ hiểu tia khúc xạ red color vng góc với tia bản năng, góc tia khúc xạ màu sắc chàm tia khúc xạ red color 0, 5◦ Chiết suất nước tia sáng sủa màu sắc chàm A 1,333 B 1,343 C 1,327 D 1,312 Lời giải Tăng Hải Tuân 10 fb.com/tanghaituan.vlpt www.vatliphothong.vn n Diễn đàn Vật lí phổ thơng Hả iT uâ Theo rời khỏi, tớ với tia bản năng phù hợp với phương ngang góc 370 Mà tia khúc xạ red color vng tóc với tia bản năng, nên gọi góc phù hợp tia khúc xạ red color phương ngang α tớ với α + 37◦ = 90◦ ⇒ rd = 37◦ rd + α = 90◦ Theo quyết định luật khúc xạ khả năng chiếu sáng tớ với sin i = n sin r nên với i khơng thay đổi, tách suất n rộng lớn góc khúc xạ r nhỏ Vì nd nt nên rd > rt Do rd − rt = 0, 5◦ ⇒ rt = 37◦ − 0, 5◦ = 36, 5◦ Theo quyết định luật khúc xạ khả năng chiếu sáng tớ có: sin 53◦ = nt sin 36, 5◦ ⇒ nt = Đáp án B sin 53◦ = 1, 343 sin 36, 5◦ Tă n g Câu 38: Xét vẹn toàn tử hiđrô bám theo kiểu mẫu vẹn toàn tử Bo Gọi F kích thước lực tương tác năng lượng điện êlectron phân tử nhân êlectron hoạt động hành trình ngừng K Khi kích thước lực tương tác F năng lượng điện êlectron phân tử nhân êlectron hoạt động hành trình ngừng nào? 16 A Quỹ đạo ngừng L B Quỹ đạo ngừng M C Quỹ đạo ngừng N D Quỹ đạo ngừng O Lời giải Lực tương tác năng lượng điện electron phân tử nhân hành trình ngừng loại n Fn = ke2 ke2 ke2 F = = · = 2 2 rn r0 n n (n r0 ) Theo tớ với n4 = 16 nên n = tức êlectron hoạt động hành trình ngừng L Đáp án A Câu 39: Người tớ người sử dụng phân tử prơtơn với động 1,6 MeV phun nhập phân tử nhân 73 Li đứng yên ổn, sau phản xạ thu nhì phân tử tương đương với động Giả sử phản xạ khơng tất nhiên xạ γ hiểu lượng lan phản xạ 17,4 MeV Động phân tử sinh A 9,5 MeV B 8,7 MeV C 0,8 MeV D 7,9 MeV Tăng Hải Tuân 11 fb.com/tanghaituan.vlpt Diễn đàn Vật lí phổ thơng www.vatliphothong.vn Lời giải Năng lượng lan kể từ phản xạ ∆E = 2KX − Kp ⇒ KX = ∆E + Kp 17, + 1, = = 9, M eV 2 Đáp án A n Câu 40: Một sợi chạc Fe, miếng, nhiều năm 120 centimet căng ngang, với nhì đầu thắt chặt và cố định Tại phía bên trên, ngay sát sợi chạc với nam châm từ năng lượng điện nuôi mối cung cấp năng lượng điện xoay chiều với tần số 50 Hz Trên chạc xuất sóng ngừng với bụng sóng Tốc phỏng truyền sóng chạc A 120 m/s B 60 m/s C 180 m/s D 240 m/s Hả iT uâ Lời giải Tă n g Vì chu kì loại năng lượng điện thay đổi chiều lượt nên nam châm từ hít chạc lượt, tần số sóng ngừng chạc f = 2f = 100 Hz kv v Ta với f = = (do với bụng sóng) nên suy v = 100.1, = 120 m/s Đáp án A Tăng Hải Tuân Nếu với sơ sót hy vọng xã hội phản hồi • Facebook: https://facebook.com/tanghaituan.vlpt • Học trực tuyến tại: https://zix.vn • Học Hà Nội: Liên hệ 01696269624 (Thầy Tuân) • Lời giải cụ thể đề thi đua trung học phổ thông Quốc gia mơn Vật lí năm 2016 - Tăng Hải Tuân • Lời giải cụ thể đề thi đua trung học phổ thông Quốc gia mơn Vật lí năm ngoái - Tăng Hải Tn • Lời giải cụ thể đề thi đua Đại học tập khối A năm trước - Tăng Hải Tuân • Lời giải cụ thể đề thi đua Đại học tập khối A 2013 - Tăng Hải Tuân Tăng Hải Tuân 12 fb.com/tanghaituan.vlpt ... Lời giải cụ thể đề thi đua trung học phổ thông Quốc gia môn Vật lí năm 2016 - Tăng Hải Tn • Lời giải cụ thể đề thi đua trung học phổ thông Quốc gia mơn Vật lí năm ngoái - Tăng Hải Tuân • Lời giải cụ thể đề thi đua Đại học tập khối A năm trước - Tăng. .. Tuân • Lời giải cụ thể đề thi đua Đại học tập khối A năm trước - Tăng Hải Tuân • Lời giải cụ thể đề thi đua Đại học tập khối A 2013 - Tăng Hải Tuân Tăng Hải Tuân 12 fb.com/tanghaituan.vlpt ... khúc xạ red color 0, 5◦ Chi t suất nước tia sáng sủa màu sắc chàm A 1,333 B 1,343 C 1,327 D 1,312 Lời giải Tăng Hải Tuân 10 fb.com/tanghaituan.vlpt www.vatliphothong.vn n Diễn đàn Vật lí phổ thơng Hả iT

Xem thêm: công thức bán kính đường tròn nội tiếp

- Xem thêm thắt -

Xem thêm: Giải cụ thể đề minh họa môn vật lí 2017 tăng hải tuân ,

Xem thêm: tính chất tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác