đáp án đề thi minh họa môn hóa 2017 lần 1


1

Bạn đang xem: đáp án đề thi minh họa môn hóa 2017 lần 1

D

11

C

21

B

31

C

2

C

12

C

22

A

32

B

3

A

13

B

23

D

33

D

4

B

14

B

24

D

34

A

5

A

15

A

25

C

35

A

6

Xem thêm: đề thi giữa kì 1 toán lớp 3

C

16

D

26

B

36

D

7

A

17

C

27

D

37

C

8

D

18

A

28

A

38

D

9

D

19

B

29

A

39

D

10

B

20

C

30

B

40

A


Xem toàn bộ: Đề đua test trung học phổ thông vương quốc môn Hóa chuyến một năm 2017 Đề minh họa của Sở GD

Xem thêm: giải bài tập sự đồng biến nghịch biến của hàm số