đạo hàm căn x^2+1

Bạn đang xem: đạo hàm căn x^2+1

Xem thêm: đề thi tham khảo thpt quốc gia 2023

đã căn vặn trong Lớp 11

Toán học

· 17:13 31/08/2020

Tính đạo hàm của hàm số y=x2+1x.

A.12x2+1x11x2

B.1x2+1x1+1x2

C.2x2+1xx+1x2

D.Đáp án khác 

1 câu trả lời 12258

Chọn A

Sử dụng công thức u/ với u=x2+1x 

y'=12x2+1x.x2+1x/=12x2+1x.x+​  1x/=12x2+1x11x2

...Xem thêm

Xem thêm: một tam giác vuông có chu vi bằng 3

Câu căn vặn hot nằm trong công ty đề