cuộc chiến vô cực

Avengers: Cuộc chiến vô cực

Avengers: Cuộc chiến vô cực

Hành động 2018 2 tiếng 29 phút iTunes

Bạn đang xem: cuộc chiến vô cực

Iron Man, Thor, the Hulk and the rest of the Avengers unite đồ sộ battle their most powerful enemy yet -- the evil Thanos. On a mission đồ sộ collect all six Infinity Stones, Thanos plans đồ sộ use the artifacts đồ sộ inflict his twisted will on reality. The fate of the planet and existence itself has never been more uncertain as everything the Avengers have fought for has led up đồ sộ this moment.

Hành động 2018 2 tiếng 29 phút iTunes

C13

Xem thêm: doraemon đảo giấu vàng

Diễn viên chính Robert Downey, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo

Đạo diễn Joe Russo, Anthony Russo

Xem thêm: phim tinh lạc ngưng thành đường tập 13

Trailer

Có Liên Quan

Diễn Viên & Đoàn Làm Phim