công thức chỉnh hợp tổ hợp hoán vị

Đầy đầy đủ những dạng toán về kiểu cách dùng những công thức hoạn, chỉnh hợp ý, tổng hợp được đặt theo hướng dẫn giải cụ thể. Nguồn: Đặng Việt Đông

HOÁN VỊ, CHỈNH HỢP, TỔ HỢP

A. LÝ THUYẾT TÓM TẮT

Bạn đang xem: công thức chỉnh hợp tổ hợp hoán vị

I. Hoán vị

1. Giai thừa

\(n! = 1.2.3...n\). Quy ước: \(0! = 1\)

\(n! = \left( {n - 1} \right)!n\)

\(\frac{{n!}}{{p!}} = \left( {p + 1} \right)\left( {p + 2} \right)....n\)  (với \(n > p\))

\(\frac{{n!}}{{\left( {n - p} \right)!}} = \left( {n - p + 1} \right)\left( {n - p + 2} \right)....n\)  (với \(n > p\))

2. Hoán vị (không lặp)

Một giao hội bao gồm n thành phần \(\left( {n \ge 1} \right)\). Mỗi cơ hội bố trí n thành phần này theo dõi một trật tự này này được gọi là 1 trong những hoạn của n thành phần.

Số hoạn của n thành phần là \({P_n} = n!\)

3. Hoán vị lặp

Cho k thành phần không giống nhau \({a_1};{a_2};...;{a_k}\) . Mỗi cơ hội bố trí n thành phần nhập bại bao gồm n1 thành phần a1; n2 thành phần a2;…; nk thành phần ak \(\left( {{n_1} + {n_2} + ... + {n_k} = n} \right)\) theo dõi một trật tự này này được gọi là 1 trong những hoạn lặp cấp cho n và loại \(\left( {{n_1};{n_2};...;{n_k}} \right)\) của k phần tử

Số những hoạn lặp cấp cho n loại \(\left( {{n_1};{n_2};;;;{n_k}} \right)\) của k thành phần là:

\({P_n}\left( {{n_1};{n_2};...;{n_k}} \right) = \frac{{n!}}{{{n_1}!{n_2}!...{n_k}!}}\)

 

HƯỚNG DẪN GIẢI

Xem thêm: tìm đạo hàm của hàm số y = log x

2k7 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu học hành mễn phí

Luyện Bài tập dượt trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay

Xem thêm: tinh chat day dãy tỉ số bằng nhau

>> Học trực tuyến Lớp 11 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết hùn học viên lớp 11 học tập chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.