cô nàng mạnh mẽ do bong soon

Park Bo Young và Park Hyung Sik gây sự chú ý khi tái mét hợp ý sau 6 năm, nhập phần 2 của phim “Cô nường mạnh mẽ và tự tin Do Bong Soon”.