có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số chia hết cho 3

Hãy nhập thắc mắc của khách hàng nhập phía trên, nếu trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu căn vặn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu căn vặn vip

Ha My

Ha My 26 mon 8 2017 khi 12:51

thu trang

26 mon 8 2017 khi 12:58

20 số mang đến mk nha

Nguyen Thi Huyen

26 mon 8 2017 khi 13:05

(99 - 12) : 3 = 30 (số)

Có 30 số với 2 chữ số phân chia không còn mang đến 3. 

Lê Quỳnh Chi

Lê Quỳnh Chi

7 mon 3 2018 khi 21:23

có ai canh ty tớ vấn đáp câu này không

dfgfdg gfdgfd

7 mon 3 2018 khi 21:26

Số lớn số 1 với nhị chữ số phân chia không còn mang đến 2 là : 98

Số nhỏ bé nhất với nhị chữ số phân chia không còn mang đến 2 là : 10

Có vớ cả: ( 98 - 10 ) : 2 + 1 = 45 (số phân chia không còn mang đến 2 )                                

Đáp số : 45 số 

le pham lãng phí oanh

Nguyen Mai Hang

4 mon 2 2017 khi 20:06

Ta với mặt hàng số với số với 2 chữ số phân chia không còn mang đến 2 là:

10;12;14;16;...;96;98

Vậy với toàn bộ số số với 2 chữ số phân chia không còn mang đến 2 là:

(98-10):2+1= 45 ( sánh )

Ta với mặt hàng số với số với 3 chữ số phân chia không còn mang đến 5 là:

100;105;110;115;...;990;995

Vậy với toàn bộ số số với 3 chữ số phân chia không còn mang đến 5 là:

(995-100):5+1= 180(so)

Ta với mặt hàng số với số lẻ với đem 2 chữ số phân chia không còn mang đến 5 là:

15;25;35;...;95

Vậy với toàn bộ số số lẻ với 2 chữ số phân chia không còn mang đến 5 là:

(95-15):10+1=9 (so)

k mk nha bn 

Hàn Băng Nhi

4 mon 2 2017 khi 19:47

a) 45 số

b) 180 số

c) 90 số

Trần Viết Duy

Nguyễn Giang Hà trang

Lê Thị Mỹ Mẹ

Lê Thị Mỹ Mẹ

4 tháng tư 2017 khi 12:52

Giải được, đích thị và sớm nhất có thể thì được lựa chọn câu vấn đáp đó

câu 1:5

Nguyễn Diệp

Trần Nhật Linh

Vũ Thị Ngọc Chi

4 mon 1 năm ngoái khi 21:39

Lấy số cuối trừ số đầu, rồi phân chia khoảng cách nằm trong 1

1. Có toàn bộ số chữ số với 3 chữ số phân chia không còn mang đến 5 là:

                   ( 995 - 100 ) : 5 + 1 = 180
2. Có toàn bộ số chữ số với 4 chữ số phân chia không còn mang đến 3 là:

                   ( 9999 - 1002 ) : 3 + 1 = 3000

Đúng thj nhấn cho bản thân vs nha

Dương Công Phong

Bạch Dương cute

Nguyễn Quang Minh

Nguyễn Phương Linh

25 mon 6 2021 khi 16:44

Có 22 số với 2 cs phân chia không còn mang đến 3 và ko phân chia không còn mang đến 9

Đoàn Đức Hà

26 mon 6 2021 khi 14:57

Số nhỏ nhất có \(2\)chữ số phân chia không còn cho \(3\)là \(12\).

Số lớn nhất có \(2\)chữ số phân chia không còn cho \(3\)là \(99\).

Số số có \(2\)chữ số phân chia không còn cho \(3\)là: \(\left(99-12\right)\div3+1=30\)

Số nhỏ nhất có \(2\)chữ số phân chia không còn cho \(9\)là \(18\).

Số lớn nhất có \(2\)chữ số phân chia không còn cho \(9\)là \(99\).

Số số có \(2\)chữ số phân chia không còn cho \(9\)là: \(\left(99-18\right)\div9+1=10\)

Số số có \(2\)chữ số phân chia không còn cho \(3\)nhưng ko phân chia không còn cho \(9\)là: \(30-10=20\)(số)