có bao nhiêu số nguyên tố có dạng ?

1. Bài giảng học tập demo học tập kì I

Bạn đang xem: có bao nhiêu số nguyên tố có dạng ?

 • cac bai toan lien quan liêu den can thuc bac 2

  1. Các Việc tương quan cho tới căn thức bậc 2 Học thử

 • phan 3: duong thang tuy vậy song chạm tien de oclit

  2. Phần 3: Đường trực tiếp tuy vậy song và Tiên đề Ơclit Học thử

2. Bài giảng học tập demo học tập kì II

 • tim gtln chạm gtnn cua bieu thuc mềm so

  1. Tìm GTLN và GTNN của biểu thức đại số Học thử

 • bai tap quan liêu he giua goc chạm canh doi dien vô tam giac

  2. Bài tập luyện mối quan hệ thân ái góc và cạnh đối lập vô tam giác Học thử

3. CHUYÊN ĐỀ 1: CÁC BÀI TOÁN VỀ SỐ THẬP PHÂN, SỐ THỰC, CĂN BẬC HAI

 • so thuc - so sánh huu ti

  1. Số thực - số hữu tỉ

 • mot so sánh bai toan lien quan liêu den phan le cua so sánh thuc

  2. Một số Việc tương quan cho tới phần lẻ của số thực

 • tim so sánh huu ti chua biet vô mot dang thuc

  3. Tìm số hữu tỉ không biết vô một đẳng thức

 • tim so sánh huu ti chua biet trong một dang thuc. phuong phap dat so sánh huu ti ve sầu dang phan so sánh toi gian

  4. Tìm số hữu tỉ không biết trong một đẳng thức. Phương pháp đặt điều số hữu tỉ về dạng phân số tối giản

 • cac bai toan lien quan liêu den can thuc bac 2

  5. Các Việc tương quan cho tới căn thức bậc 2

 • cac bai toan lien quan liêu den can thuc bac nhì ( tiep)

  6. Các Việc tương quan cho tới căn thức bậc nhì ( Tiếp)

 • so thap phan huu han, so sánh thap phan vo han

  7. Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn

4. CHUYÊN ĐỀ 2: GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

 • tim gia tri cua x bôi man dang thuc chua dau gia tri tuyet doi ( phan 1)

  1. Tìm độ quý hiếm của x vừa lòng đẳng thức chứa chấp lốt độ quý hiếm vô cùng ( Phần 1)

 • tim gia tri cua x bôi man dang thuc chua dau gia tri tuyet doi ( phan 2)

  2. Tìm độ quý hiếm của x vừa lòng đẳng thức chứa chấp lốt độ quý hiếm vô cùng ( Phần 2)

 • tim gia tri cua x bôi man dang thuc chua dau gia tri tuyet doi ( phan 3)

  3. Tìm độ quý hiếm của x vừa lòng đẳng thức chứa chấp lốt độ quý hiếm vô cùng ( Phần 3)

 • tim gia tri cua x bôi man dang thuc chua dau gia tri tuyet doi ( phan 4)

  4. Tìm độ quý hiếm của x vừa lòng đẳng thức chứa chấp lốt độ quý hiếm vô cùng ( Phần 4)

 • tim gia tri cua x bôi man dang thuc chua dau gia tri tuyet doi ( phan 5)

  5. Tìm độ quý hiếm của x vừa lòng đẳng thức chứa chấp lốt độ quý hiếm vô cùng ( Phần 5)

 • tim gia tri cua x bôi man dang thuc chua dau gia tri tuyet doi ( phan 6)

  6. Tìm độ quý hiếm của x vừa lòng đẳng thức chứa chấp lốt độ quý hiếm vô cùng ( Phần 6)

 • tim cap gia tri ( x,y) nguyen bôi man dang thuc chua dau gia tri tuyet doi ( phan 1)

  7. Tìm cặp độ quý hiếm ( x,y) vẹn toàn vừa lòng đẳng thức chứa chấp lốt độ quý hiếm vô cùng ( Phần 1)

 • tim cap gia tri ( x,y) nguyen bôi man dang thuc chua dau gia tri tuyet doi ( phan 2)

  8. Tìm cặp độ quý hiếm ( x,y) vẹn toàn vừa lòng đẳng thức chứa chấp lốt độ quý hiếm vô cùng ( Phần 2)

 • tim cap gia tri ( x,y) nguyen bôi man dang thuc chua dau gia tri tuyet doi ( phan 3)

  9. Tìm cặp độ quý hiếm ( x,y) vẹn toàn vừa lòng đẳng thức chứa chấp lốt độ quý hiếm vô cùng ( Phần 3)

 • rut gon bieu thuc chua dau gia tri tuyet doi

  10. Rút gọn gàng biểu thức chứa chấp lốt độ quý hiếm vô cùng

 • tim gia tri lon nhat - nho nhat cua bieu thuc chua dau gia tri tuyet doi ( phan 1)

  11. Tìm độ quý hiếm lớn số 1 - nhỏ nhất của biểu thức chứa chấp lốt độ quý hiếm vô cùng ( Phần 1)

 • tim gia tri lon nhat - nho nhat cua bieu thuc chua dau gia tri tuyet doi ( phan 2)

  12. Tìm độ quý hiếm lớn số 1 - nhỏ nhất của biểu thức chứa chấp lốt độ quý hiếm vô cùng ( Phần 2)

 • tim gia tri lon nhat - nho nhat cua bieu thuc chua dau gia tri tuyet doi ( phan 3)

  13. Tìm độ quý hiếm lớn số 1 - nhỏ nhất của biểu thức chứa chấp lốt độ quý hiếm vô cùng ( Phần 3)

5. CHUYÊN ĐỀ 3: BÀI TOÁN VỀ LŨY THỪA

 • tim teo so sánh, thanh phan cua teo so sánh vô luy thua

  1. Tìm cơ số, bộ phận của cơ số vô lũy quá

 • tim so sánh mu chạm thanh phan vô so sánh mu cua luy thua

  2. Tìm số nón và bộ phận vô số nón của lũy quá

 • tim so sánh chua biet cua luy thua

  3. Tìm số không biết của lũy quá

 • tim mot chu so sánh tan cung cua luy thua

  4. Tìm một chữ số tận nằm trong của lũy quá

 • tim nhì chu so sánh tan cung cua 1 luy thua

  5. Tìm nhì chữ số tận nằm trong của một lũy quá

 • tim phụ thân chu so sánh tan cung cua 1 luy thua

  6. Tìm phụ thân chữ số tận nằm trong của một lũy quá

 • so sinh luy thua

  7. So sánh lũy quá

 • tinh toan tren cac luy thua thiệt ( phan 1)

  8. Tính toán bên trên những lũy quá ( Phần 1)

 • tinh toan tren cac luy thua thiệt ( phan 2)

  9. Tính toán bên trên những lũy quá ( Phần 2)

 • toan bởi luy thua

  10. Toán cuộc lũy quá

6. CHUYÊN ĐỀ 4: TỈ LỆ THỨC

 • ti le thuc. tinh nghịch chat cua day ti le bang nhau

  1. Tỉ lệ thức. Tính hóa học của mặt hàng tỉ trọng đều bằng nhau

 • dang 1: tim thanh phan chua biet vô ti le thuc day ti le bang nhau

  2. Dạng 1: Tìm bộ phận không biết vô tỉ trọng thức mặt hàng tỉ trọng đều bằng nhau

 • dang 1: luyen tap tim thanh phan chua biet vô ti le thuc day ti le bang nhau

  3. Dạng 1: Luyện tâp dò xét bộ phận không biết vô tỉ trọng thức mặt hàng tỉ trọng đều bằng nhau

 • dang 2: cộng đồng minh ti le thuc ( phan 1)

  4. Dạng 2: Chứng minh tỉ trọng thức ( Phần 1)

 • dang 2: cộng đồng minh ti le thuc ( phan 2)

  5. Dạng 2: Chứng minh tỉ trọng thức ( Phần 2)

 • dang 3: tinh nghịch gia tri cua bieu thuc

  6. Dạng 3: Tính độ quý hiếm của biểu thức

 • dang 4: bai toan phân tách ty le

  7. Dạng 4: Bài toán phân tách tỷ trọng

 • dang 5: tinh nghịch chat cua ti le thuc ap dung vô bat dang thuc

  8. Dạng 5: Tính hóa học của tỉ trọng thức vận dụng vô bất đẳng thức

 • luyen tap 1: day ti le thuc bang nhau

  9. Luyện tập luyện 1: Dãy tỉ trọng thức đều bằng nhau

 • luyen tap 2 : day ti le thuc bang nhau

  10. Luyện tập luyện 2 : Dãy tỉ trọng thức đều bằng nhau

 • luyen tap 3: day ti le thuc bang nhau

  11. Luyện tập luyện 3: Dãy tỉ trọng thức đều bằng nhau

7. CHUYÊN ĐỀ 5: TỈ LỆ THUẬN- TỈ LỆ NGHỊCH

 • ti le thuan

  1. Tỉ lệ thuận

 • ti le thuan ( tiep)

  2. Tỉ lệ thuận ( Tiếp)

 • ti le nghich

  3. Tỉ lệ nghịch tặc

8. CHUYÊN ĐỀ 6. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG, VUÔNG GÓC VÀ HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH

 • phan 1: nhì goc doi dinh

  1. Phần 1: Hai góc đối đỉnh

 • phan 2: nhì duong thang vuong goc.

  2. Phần 2: Hai đường thẳng liền mạch vuông góc.

 • Xem thêm: tứ giác có 2 góc vuông là hình gì

  phan 3: duong thang tuy vậy song chạm tien de oclit

  3. Phần 3: Đường trực tiếp tuy vậy song và Tiên đề Ơclit

 • phan 3: duong thang tuy vậy song chạm tien de oclit ( tiep)

  4. Phần 3: Đường trực tiếp tuy vậy song và Tiên đề Ơclit ( Tiếp)

9. CHUYÊN ĐỀ 7. GÓC TRONG TAM GIÁC

 • phan 1: tong 3 goc cua tam giac

  1. Phần 1: Tổng 3 góc của tam giác

 • phan 2: quan liêu he goc chạm canh doi dien vô tam giac

  2. Phần 2: Quan hệ góc và cạnh đối lập vô tam giác

10. CHUYÊN ĐỀ 8. CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC

 • dang 1. truong hop bang nhau thu nhat cua tam giac: canh - canh - canh

  1. Dạng 1. Trường ăn ý đều bằng nhau loại nhất của tam giác: Cạnh - cạnh - cạnh

 • dang 2. truong hop bang nhau thu nhì cua tam giac: canh - goc - canh

  2. Dạng 2. Trường ăn ý đều bằng nhau loại nhì của tam giác: cạnh - góc - cạnh

 • dang 3. truong hop bang nhau thu phụ thân cua tam giac: goc - canh - goc. (tu bởi cầu xin dung de cộng đồng minh nhì doan thang bang nhau, nhì goc bang nhau, cac duong thang tuy vậy tuy vậy, cac diem thang hang)

  3. Dạng 3. Trường ăn ý đều bằng nhau loại phụ thân của tam giác: góc - cạnh - góc. (Từ bại áp dụng nhằm minh chứng nhì đoạn trực tiếp đều bằng nhau, nhì góc đều bằng nhau, những đường thẳng liền mạch tuy vậy tuy vậy, những điểm trực tiếp hàng)

 • dang 4. cac truong hop bang nhau cua tam giac vuong

  4. Dạng 4. Các tình huống đều bằng nhau của tam giác vuông

11. CHUYÊN ĐỀ 9. CÁC TAM GIÁC ĐẶC BIỆT

 • dang 1: tam giac can

  1. Dạng 1: Tam giác cân nặng

 • dang 2. dinh cơ li pytago chạm thong dong vô tam giac

  2. Dạng 2. Định lí Pytago và phần mềm vô tam giác

 • luyen tap

  3. Luyện tập luyện

12. CHUYÊN ĐỀ 10: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

 • gia tri cua bieu thuc

  1. Giá trị của biểu thức

 • tim gtln chạm gtnn cua bieu thuc mềm so

  2. Tìm GTLN và GTNN của biểu thức đại số

 • tich cua don thuc

  3. Tích của đơn thức

 • da thuc mot bien, cong chạm tru domain authority thuc mot bien

  4. Đa thức một trở thành, nằm trong và trừ nhiều thức một trở thành

 • nghiem cua domain authority thuc

  5. Nghiệm của nhiều thức

13. CHUYÊN ĐỀ 11: SỐ HỌC 7

 • so chinh phuong - dang 1: cac bai toan lien quan liêu den nguyen ly kep

  1. Số chủ yếu phương - Dạng 1: Các Việc tương quan cho tới nguyên tắc cặp

 • so chinh phuong - dang 2: tinh nghịch chat nhan cua so sánh chinh phuong

  2. Số chủ yếu phương - Dạng 2: Tính hóa học nhân của số chủ yếu phương

 • so chinh phuong - dang 3: cộng đồng minh mot so sánh la so sánh chinh phuong

  3. Số chủ yếu phương - Dạng 3: Chứng minh một vài là số chủ yếu phương

 • so chinh phuong - dang 4: tinh nghịch chat phân tách het cua so sánh chinh phuong

  4. Số chủ yếu phương - Dạng 4: Tính hóa học phân tách không còn của số chủ yếu phương

 • so chinh phuong - dang 5 - tim gia tri cua bien de bieu thuc la so sánh chinh phuong

  5. Số chủ yếu phương - Dạng 5 - Tìm độ quý hiếm của trở thành nhằm biểu thức là số chủ yếu phương

 • so nguyen đồ sộ - hop so sánh - ly thuyet

  6. Số nhân tố - Hợp số - Lý thuyết

 • so nguyen đồ sộ chạm hop so sánh - dang 1: teo bao nhieu so sánh nguyen đồ sộ teo dang ax + b

  7. Số nhân tố và ăn ý số - Dạng 1: Có từng nào số nhân tố đem dạng ax + b

  Bài tập

  Bài tập luyện (tiếp)

  BÀI TẬP TỰ LUYỆN

  ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN

 • so nguyen đồ sộ chạm hop so sánh - dang 2: cộng đồng minh mot so sánh la so sánh nguyen to

  8. Số nhân tố và ăn ý số - Dạng 2: Chứng minh một vài là số nhân tố

 • so nguyen đồ sộ chạm hop so sánh - dang 3: tim so sánh nguyen đồ sộ bôi man dieu kien cho tới truoc

  9. Số nhân tố và ăn ý số - Dạng 3: Tìm số nhân tố vừa lòng ĐK cho tới trước

 • so nguyen đồ sộ chạm hop so sánh - dang 4: nhan biet so sánh nguyen đồ sộ, su phan bo cua so sánh nguyen đồ sộ vô day so sánh tu nhien

  10. Số nhân tố và ăn ý số - Dạng 4: Nhận biết số nhân tố, sự phân bổ của số nhân tố vô mặt hàng số ngẫu nhiên

 • so nguyen đồ sộ chạm hop so sánh - dang 5: cac bai toan lien quan liêu den so sánh nguyen to

  11. Số nhân tố và ăn ý số - Dạng 5: Các Việc tương quan cho tới số nhân tố

 • luyen tap so sánh nguyen to

  12. Luyện tập luyện số nhân tố

 • phuong phap phan cộng đồng.

  13. Phương pháp phản hội chứng.

 • phuong phap quy nap toan hoc - dang 1: cộng đồng minh dang thuc

  14. Phương pháp quy hấp thụ toán học tập - Dạng 1: Chứng minh đẳng thức

 • phuong phap quy nap toan hoc - dang 2 : cộng đồng minh bat dang thuc

  15. Phương pháp quy hấp thụ toán học tập - Dạng 2 : Chứng minh bất đẳng thức

 • phuong phap quy nap toan hoc - dang 3: cộng đồng minh phân tách het

  16. Phương pháp quy hấp thụ toán học tập - Dạng 3: Chứng minh phân tách không còn

 • phuong phap quy nap toan hoc - dang 4: cộng đồng minh tinh nghịch chat hinh hoc

  17. Phương pháp quy hấp thụ toán học tập - Dạng 4: Chứng minh đặc thù hình học tập

 • dong du thuc - dang 1: tim so sánh du vô phep chia

  18. Đồng dư thức - Dạng 1: Tìm số dư vô luật lệ phân tách

 • dong du thuc - dang 2: cộng đồng minh phân tách het

  19. Đồng dư thức - Dạng 2: Chứng minh phân tách không còn

 • dong du thuc - dang 3: tim chu so sánh tan cung

  20. Đồng dư thức - Dạng 3: Tìm chữ số tận nằm trong

 • dong du thuc - dang 4: giai phuong trinh bạch nghiem nguyen

  21. Đồng dư thức - Dạng 4: Giải phương trình nghiệm vẹn toàn

 • dang 6: nguyen li dirichle chạm thong dong.

  22. Dạng 6: Nguyên lí Dirichle và phần mềm.

 • nguyen ly dirichle chạm thong dong - dang 2 : su phân tách het

  23. Nguyên lý Dirichle và phần mềm - Dạng 2 : Sự phân tách không còn

 • nguyen ly dirichle chạm thong dong - dang 3: su sap xep

  24. Nguyên lý Dirichle và phần mềm - Dạng 3: Sự bố trí

14. CHUYÊN ĐỀ 12. BẤT ĐẲNG THỨC TRONG TAM GIÁC

 • kien thuc can nho

  1. Kiến thức chú ý

 • bai tap quan liêu he giua goc chạm canh doi dien vô tam giac

  2. Bài tập luyện mối quan hệ thân ái góc và cạnh đối lập vô tam giác

 • bai tap quan liêu he giua duong vuong goc chạm duong xien, duong xien chạm hinh chieu

  3. Bài tập luyện mối quan hệ thân ái đàng vuông góc và đàng xiên, đàng xiên và hình chiếu

 • dang 3. quan liêu he giua phụ thân canh cua mot tam giac – bat dang thuc vô tam giac

  4. Dạng 3. Quan hệ thân ái phụ thân cạnh của một tam giác – Bất đẳng thức vô tam giác

15. CHUYÊN ĐỀ 13. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY TRONG TAM GIÁC

 • dang 1: tinh nghịch chat phụ thân duong trung tuyen vô tam giac

  1. Dạng 1: Tính hóa học phụ thân đàng trung tuyến vô tam giác

 • dang 2: tinh nghịch chat duong phan giac chạm tinh nghịch chat 3 duong phan giac dong quy

  2. Dạng 2: Tính hóa học đàng phân giác và đặc thù 3 đàng phân giác đồng quy

 • dang 3: tinh nghịch chat duong trung truc cua doan thang

  3. Dạng 3: Tính hóa học đàng trung trực của đoạn trực tiếp

 • dang 4: tinh nghịch chat 3 duong trung truc cua tam giac; tinh nghịch chat 3 duong cao vô tam giac

  4. Dạng 4: Tính hóa học 3 đàng trung trực của tam giác; Tính hóa học 3 đàng cao vô tam giác

  Xem thêm: toán lớp 7 tập hợp các số hữu tỉ