có bao nhiêu số chính phương nhỏ hơn 100

Bạn đang xem: có bao nhiêu số chính phương nhỏ hơn 100

Đây là câu vấn đáp đã và đang được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng mực và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vị những Chuyên Viên, nghề giáo số 1 của Cửa Hàng chúng tôi.

icon

Đáp án:

 Có 9 số chủ yếu phương nhỏ rộng lớn 100

Giải quí công việc giải:

1²=1; 2²=4; 3²=9; 4²=16; 5²=25; 6²=36; 7²=49; 8²=64; 9²=81

Như vậy đem toàn bộ 9 số chủ yếu phương nhỏ rộng lớn 100 ê là:

1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81.

Hãy chung quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

Xem thêm: tổng bình phương của a và b bình phương là

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

4.5

2 vote

Xem thêm: giao an day them toan 9 ca nam