chuyên đề hình học không gian 11 pdf

Tài liệu bao gồm 255 trang, phân dạng và chỉ dẫn giải bài xích tập luyện những chuyên nghiệp đề: đại cương hình học tập không khí, mối liên hệ tuy vậy tuy vậy, mối liên hệ vuông góc nhập ko gian; chung học viên lớp 11 xem thêm lúc học công tác Hình học tập 11 chương 2 (đường trực tiếp và mặt mày phẳng lặng nhập không khí, mối liên hệ tuy vậy song) và Hình học tập 11 chương 3 (vector nhập không khí, mối liên hệ vuông góc); tư liệu cũng phù phù hợp với những em học viên lớp 12 bị “mất gốc” hoặc ham muốn ôn tập luyện lại kỹ năng về hình học tập không khí nhập công tác Toán 11.

Bạn đang xem: chuyên đề hình học không gian 11 pdf

1 ĐẠI CƯƠNG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài tập luyện tập luyện.
Dạng 0.1. Tìm phó tuyến của nhì mặt mày phẳng lặng.
Dạng 0.2. Tìm tiết diện của hình (H) khi hạn chế tự mặt mày phẳng lặng (P).
Dạng 0.3. Tìm phó điểm của đường thẳng liền mạch và mặt mày phẳng lặng.
Dạng 0.4. Tìm tiết diện của hình (H) khi hạn chế tự mặt mày phẳng lặng (P).
Dạng 0.5. Chứng minh tía điểm trực tiếp sản phẩm, tía đường thẳng liền mạch đồng qui, minh chứng một điểm nằm trong một đường thẳng liền mạch thắt chặt và cố định.

2 QUAN HỆ SONG SONG.
1 HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU VÀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
A Tóm tắt lý thuyết.
2 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài tập luyện tập luyện.
Dạng 2.1. Chứng minh đường thẳng liền mạch tuy vậy song với đường thẳng liền mạch, đường thẳng liền mạch tuy vậy song với mặt mày phẳng lặng.
Dạng 2.2. Thiết diện của hình chóp bị hạn chế tự mặt mày phẳng lặng (α) và tuy vậy song với 1 đường thẳng liền mạch mang đến trước. Tính diện tích S tiết diện.
3 HAI MẶT PHẲNG THẲNG SONG SONG.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài tập luyện tập luyện.
4 KHỐI LĂNG TRỤ.
5 BÀI TẬP TỔNG HỢP CHƯƠNG II.

3 QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN.
1 ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài tập luyện tập luyện.
2 HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài tập luyện tập luyện.
Dạng 2.1. Chứng minh nhì mặt mày phẳng lặng vuông góc.
3 GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài tập luyện tập luyện.
Dạng 3.1. Tính góc thân thích hai tuyến đường trực tiếp.
4 GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG.
A Góc thân thích hai tuyến đường trực tiếp.
B Bài tập luyện tập luyện.
Dạng 4.1. Tính góc thân thích hai tuyến đường trực tiếp.
C Góc thân thích đường thẳng liền mạch và mặt mày phẳng lặng.
Dạng 4.2. Xác toan và tính góc thân thích đường thẳng liền mạch và mặt mày phẳng lặng.
D Bài tập luyện tập luyện.
E Góc thân thích nhì mặt mày phẳng lặng.
Dạng 4.3. Tính góc thân thích nhì mặt mày phẳng lặng.
F Bài tập luyện tập luyện.
5 KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MẶT PHẲNG.
A Phương pháp giải toán.
B Bài tập luyện khuôn.
Dạng 5.1. Tính khoảng cách nhờ đặc thù của tứ diện vuông.
6 HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài tập luyện tập luyện.
Dạng 6.1. Tính khoảng cách thân thích hai tuyến đường trực tiếp chéo cánh nhau.
Dạng 6.2. Xác toan đàng vuông góc cộng đồng.

Xem thêm: đề thi giữa kì 1 toán lớp 3

Ghi chú: Quý thầy, cô và độc giả rất có thể share tư liệu bên trên TOANMATH.com bằng phương pháp gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]

Xem thêm: tổng các bình phương của a và b