chuyên de bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 1

Các dạng Toán tu dưỡng HSG lớp một là những bài bác luyện nâng lên giành riêng cho những em học viên khá xuất sắc tự động thực hiện nâng lên tài năng thực hiện toán.

Bài luyện Toán lớp 1 tu dưỡng học viên xuất sắc.

Bạn đang xem: chuyên de bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 1

1. Dạng 1: Viết số (Lưu ý số chục, số đơn vị)

Bài 1:

a) Viết những số đem nhị chữ số nhưng mà chữ số chục là số ngay tắp lự sau số đơn vị

Các số bại là:

b) Viết những số đem nhị chữ số đem số chục trừ số đơn vị chức năng vị 2

– Các số bại là:

Bài 2: Viết số gồm

25 đơn vị: ……. 10 đơn vị chức năng và 3 chục: ………………

4 chục và 17 đơn vị: …… 9 chục : ……………….

2. Dạng 2: Lập số

Bài 1:

a) Cho những chữ số 0, 4, 9 . Hãy lập toàn bộ những số đem nhị chữ số, rồi ghi chép theo đuổi trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới rộng lớn ……………………………………………………………………………………

b) Cho những chữ số 8, 5, 1, 4 . Hãy lập toàn bộ những số đem nhị chữ số không giống nhau, rồi ghi chép theo đuổi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ……………………………………………………………………………………

c) Cho những chữ số 2, 7, 8, 0. Nếu ghi chép thêm thắt chữ số 5 vô phía bên phải những chữ số bại tao được những số nào là. Viết những số vừa vặn lập được theo đuổi trật tự tăng dần dần.

– Kết trái ngược luật lệ trừ của số lớn số 1 với số nhỏ nhắn nhất là: …………………………..

3. Dạng 3: Tìm số

3.1. Dạng lần một số

Bài 1:

a) Tìm một số trong những biết rắng số bại cùng theo với 7 thì cũng vị 7 trừ chuồn số bại.

b) Tìm một số trong những, biết lấy 5 chục trừ chuồn số bại cùng theo với đôi mươi cùng theo với 30 thì được thành quả là 90

Bài 2:

a) Tìm một số trong những, biết số ngay tắp lự trước của số này đó là 49

– Số bại là…………

b) Tìm một số trong những biết số ngay tắp lự sau của số này đó là 98

– Số bại là…………….

c) Để số A trừ chuồn 34 ngay số 32 cùng theo với 23 thì số A nên là số nào?

3.2. Dạng lần 2 số

Bài 1:

a) Tìm 2 số sao mang lại nằm trong 2 số này lại tao được thành quả là 5 và lấy số rộng lớn trừ chuồn số nhỏ nhắn được thành quả là 1 trong.

b) Tìm nhị số sao mang lại nằm trong 2 số này được thành quả là số lớn số 1 có một chữ số, và số loại nhất ngay tắp lự trước số loại hai

Bài 2: Cho những số 0, 1, 2, 3, 4, 5

a) Tìm những cặp số nằm trong lại sở hữu thành quả bé nhiều hơn 4

– Các cặp số bại là: ……………………………………………………………….

b) Tìm 3 số không giống nhau nằm trong lại vị 5

4. Dạng 4: Phân tích cấu trúc số

Bài 1:

a) Hãy phân chia 6 que tính chia thành 3 group, sao mang lại số que tính ở từng group ko vị nhau

b) Hãy phân chia 7 khuôn mẫu kẹo trở nên 3 phần sao mang lại đem nhị phần đều nhau (nêu toàn bộ những cơ hội chia)

Bài 2: Cho tía số không giống nhau đều là số tròn xoe chục và nằm trong lại vị 70. Hãy lần số lớn số 1.

5. Dạng 5: Bài luyện về thời gian

Bài 1: Hôm ni là loại nhị ngày 10. Một tuần lễ nữa là cho tới sinh nhật của Hà. Hỏi sinh nhật của Hà vô loại bao nhiêu, ngày mấy

Bài 2: Hôm ni là loại tía ngày 12. Hỏi ngày 15 mon này đó là loại mấy

Bài 3: Thứ sáu tuần này là ngày đôi mươi. Vậy -Thứ sáu tuần trước đó là ngày…………

-Thứ sáu tuần sau là ngày…………..

Bài 4: Hôm ni là loại bảy ngày 15. Vậy 3 ngày sau của ngày trong ngày hôm qua là

Thứ……….., ngày …………….

6. Dạng 6: Tính tuổi

(Nháp vị hình vẽ đoạn thẳng)

12 dạng Toán tu dưỡng học viên xuất sắc lớp 1

Xem thêm: số vô tỉ. căn bậc hai số học

6.1. Tính tuổi tác của một người

Bài 1:

a) Hiện ni Mai 6 tuổi tác. Hỏi từ thời điểm cách đó 3 năm Mai bao nhiêu tuổi

b) Hiện ni Mai 6 tuổi tác. Hỏi 3 năm nữa Mai bao nhiêu tuổi

c) 3 năm nữa Hồng 10 tuổi tác. Hỏi lúc này Hồng bao nhiêu tuổi

6.2. Tính tuổi tác nhị người

Bài 1: Cách phía trên hai năm nhị đồng đội Hùng nằm trong lại là 14 tuổi tác. Hỏi lúc này tổng số tuổi tác của tất cả nhị đồng đội Hùng là bao nhiêu?

Bài 2: 3 năm nữa Mai 12 tuổi tác, Hồng 13 tuổi tác. Hỏi lúc này Hồng và Mai nằm trong lại là từng nào tuổi?

7. Dạng 7: Bài luyện đem tương quan cho tới : Có – mang lại – còn

7.1. Dạng 1 đợt tính

Bài 1: Mẹ đem một số trong những kẹo, u mang lại Hà 3 khuôn mẫu kẹo và sót lại 7 cáI kẹo. Hỏi khi đầu u đem từng nào khuôn mẫu kẹo?

Bài 2: Lâm đem 2 chục viên bi, Cha mang lại Lâm thêm thắt một số trong những bi. Lâm đem toàn bộ là 30 viên bi. Hỏi tía mang lại Lâm từng nào viên bi?

7.2. Dạng 2: 2, (3) đợt tính

Bài 1: Sơn đem một số trong những kẹo, Sơn mang lại em 5 khuôn mẫu và ăn đI 2 cáI và sót lại 3 khuôn mẫu. Hỏi khi đầu Sơn đem từng nào khuôn mẫu kẹo?

Bài 2: Hai bà bầu Hà, từng người dân có 5 khuôn mẫu kẹo. Mẹ lại cho thêm nữa nhị bà bầu 4 khuôn mẫu nữa. Hỏi lúc này cả nhị bà bầu đem toàn bộ từng nào khuôn mẫu kẹo

Bài 3: Hai đồng đội Hải đem 12 khuôn mẫu kẹo, tía cho thêm nữa từng người 2 khuôn mẫu kẹo nữa. Hỏi cả nhị đồng đội Hải đem toàn bộ từng nào khuôn mẫu kẹo?

Bài 4: Hai bà bầu Nga từng người dân có 5 khuôn mẫu kẹo, Mẹ cho thêm nữa nhị bà bầu từng người 1 khuôn mẫu kẹo nữa. Hỏi cả nhị bà bầu đem toàn bộ từng nào khuôn mẫu kẹo.

8. Dạng 8: Bài luyện đem tương quan cho tới nhiều hơn nữa, không nhiều hơn

(Có thể người sử dụng hình vẽ – đoạn thẳng)

Bài 1: Có 3 cây viết chì greed color, đỏ rực, vàng. Bút chì xanh rì dài ra hơn nữa cây viết chì đỏ rực tuy nhiên ngắn thêm cây viết chì vàng. Hỏi cây viết chì color gì lâu năm nhất, cây viết chì color gì ngắn ngủn nhất?

Bài 2: Bình đem 3 túi kẹo.Túi loại nhất nhiều hơn nữa túi loại nhị 2 khuôn mẫu, túi loại nhị nhiều hơn nữa túi loại tía 5 khuôn mẫu. Hỏi túi loại nhất nhiều hơn nữa túi loại tía từng nào cái?

Bài 3: Lớp 1A đem 25 chúng ta, lớp 1B thấp hơn lớp 1A là 2 chúng ta. Hỏi cả nhị lớp đem toàn bộ từng nào bạn?

Bài 4: Lâm đem 18 khuôn mẫu kẹo, Lâm mang lại Dũng 2 khuôn mẫu kẹo thì số kẹo của nhị chúng ta đều nhau. Hỏi trước lúc Lâm mang lại Dũng kẹo thì Dũng đem từng nào khuôn mẫu kẹo?

9. Dạng 9: Bài luyện cần thiết suy luận

Bài 1: Tâm đem số vở nhiều hơn nữa 5 tuy nhiên ngắn hơn 2 quyển thì lại thấp hơn 5. Hỏi Tâm đem bao nhiêu quyển vở?

Bài 2: Hà đem số vở thấp hơn 4 tuy nhiên thêm thắt 2 quyển nữa thì số vở lại nhiều hơn nữa 4. Hỏi Hà đem bao nhiêu quyển vở?

10. Dạng 10: Bài luyện điền số

10.1. Dạng phụ thuộc vào thêm thắt hoặc bớt đI và một số

Bài 1: Điền số

1, 3, …, ….., 9                                     5, 10, ….., ……, ….., 30

11, 22, …., ….., …., 66                        90, 80, …., ….., ……, 40

10.2. Dạng phụ thuộc vào thành quả nằm trong hoặc trừ mang lại trước

Bài 1: Điền những số 1, 2, 3, 4, 5, vào cụ thể từng dù trống trải ( Mỗi số chỉ được điền 1 đợt ) nhằm luật lệ với những số bên trên từng mặt hàng, từng cột đều có:

12 dạng Toán tu dưỡng học viên xuất sắc lớp 1

Bài 2:Điền số tương thích vô dù trống trải sao mang lại với những số theo đuổi mặt hàng ngang, theo đuổi cột theo đuổi đàng chéo cánh đều sở hữu thành quả vị 69

12 dạng Toán tu dưỡng học viên xuất sắc lớp 1

10.3. Dạng điền số và để được những luật lệ tính thông thường

Cho những số : 3 ;  5 ; 12 ; 66 ; 70. Hãy ghi chép những só tương thích vô dù trống:

12 dạng Toán tu dưỡng học viên xuất sắc lớp 1

11. Dạng 11: Hình học

– Dạng điểm : Điểm, đoạn trực tiếp, hình tam giác, hình vuông vắn, hình tròn

– Dạng kẻ thêm thắt đoạn trực tiếp và để được hình mới nhất theo đuổi yêu thương cầu

– Dạng vẽ thêm thắt điểm vô vào hình, ngoài hình

– Dạng hạn chế – ghép hình

Bài 1: Cắt hình vẽ sau đây trở nên 4 miếng rồi ghép lại trở nên một hình tam giác

12 dạng Toán tu dưỡng học viên xuất sắc lớp 1

Bài 2: Hãy hạn chế hình A trở nên 3 miếng rồi ghép lại trở nên hình tam giác

12 dạng Toán tu dưỡng học viên xuất sắc lớp 1

12. Dạng 12: Xoá chữ số và để được luật lệ tính đúng

Bài 1: Hãy xoá chuồn trong những hình trụ một chữ số và để được luật lệ tính đúng

12 dạng Toán tu dưỡng học viên xuất sắc lớp 1

Phép tính sau thời điểm xoá là

12 dạng Toán tu dưỡng học viên xuất sắc lớp 1

*Download tệp tin word Các dạng Toán tu dưỡng học viên xuất sắc lớp 1.docx bằng phương pháp click vô nút Tải về sau đây.

Xem thêm: chuyên đề hệ thức lượng trong tam giác