cho tứ diện abcd có trọng tâm g mệnh đề nào sau đây sai

Câu hỏi:

30/12/2019 19,411

Bạn đang xem: cho tứ diện abcd có trọng tâm g mệnh đề nào sau đây sai

A. GA + GB +GC +GD = 0

Đáp án chủ yếu xác

B. OG = 14(OA + OB +OC +OD)

C. AG = 14(AB + AC +AD)

D. AG = 23(AB + AC +AD)

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Đáp án A

G là trọng tâm tứ diện ABCD

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các nguyên tố nào là tại đây xác lập một phía bằng duy nhất?

A. Hai đường thẳng liền mạch tách nhau.

B. Ba điểm phân biệt

C. Bốn điểm phân biệt

D. Một điểm và một đường thẳng liền mạch.

Câu 2:

Cho hình nhiều diện đều loại {4;3} cạnh a. Gọi S là tổng diện tích S toàn bộ những mặt mày của hình nhiều diện bại. Mệnh đề nào là tiếp sau đây đúng?

A. S = 6a2

B. S = 4a2

C. S = 8a2

D. S = 10a2

Câu 3:

Cho tứ diện đều ABCD có tính lâu năm những cạnh vì chưng 2a . Gọi M , N theo thứ tự là trung điểm những cạnh AC , BC ; Phường là trọng tâm tam giác BCD . Mặt bằng (MNP) tách tứ diện theo đòi một tiết diện sở hữu diện tích S là:

Xem thêm: đề cương ôn tập vật lý 7 chương 1

A. a2112

B. a224

C. a2114

D. a234

Câu 4:

Cho hình chóp S.ABCD sở hữu lòng ABCD là hình chữ nhật AB = a, AD = 2a. Cạnh mặt mày SA vuông góc với lòng (ABCD),  Tính tan của góc thân thích nhì ămtj bằng (SBD) và (ABCD)

A. 15

B. 25

C. 5

D. 52

Câu 5:

Một người xây nhà ở xưởng hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu diện tích S nền nhà là 1152m2 và độ cao thắt chặt và cố định. Người bại xây những bức tường chắn xung xung quanh và bên phía trong nhằm ngăn xưởng sản xuất trở thành thân phụ chống hình chữ nhật sở hữu độ cao thấp như nhau (không kể trần nhà). Vậy rất cần phải xây những chống theo đòi độ cao thấp nào là nhằm tiết kiệm ngân sách và chi phí ngân sách nhất (bỏ qua loa phỏng dày những bức tường).

A. 16m x 24m

B. 8x 48m

C. 12x 32m

D. 24x 32m

Câu 6:

Cho hình chóp tam giác S.ABC rất có thể tích vì chưng 8. Gọi M, N, Phường theo thứ tự là trung điểm những cạnh AB, BC, CA. Tính thể tích khối chóp S.MNP

A. 3

B. 6

C. 2

D. 4

TÀI LIỆU VIP VIETJACK