cho tam giác abc đẳng thức nào sai

Câu hỏi:

18/06/2019 31,934

Bạn đang xem: cho tam giác abc đẳng thức nào sai

A. sin( A + B - 2C) = sin3C

B. 

D. 

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Chọn D.

Ta có: A + B + C = 1800

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác ABC  thoả mãn hệ thức  b + c = 2a. Trong những mệnh đề sau, mệnh đề này đích thị ?

A. cosB + cosC = 2cos A

B. sinB + sinC = 2sinA

C. sin C = cosA + sin B

D. sinB + cosA = cosC

Câu 2:

Cho nhị vecto a: b. thạo a = 2; b = 3 và (a;b) = 120o. Tính a+b

A. 7+3

B. 7-3

C. 7-23

D. 7+23

Câu 3:

Tam giác ABC với a = 6; b = 42 ; c = 2; gọi M là vấn đề bên trên cạnh BC sao mang lại BM = 3 . Độ nhiều năm đoạn AM  vị từng nào ?

A. 5

Xem thêm: tập xác định của hàm số y = tan x

B. 9

C. 3

D. 6

Câu 4:

Cho nhị điểm  A( -3;2) : B(4;3). Tìm điểm M  nằm trong trục Ox và với hoành phỏng dương nhằm tam giác MAB vuông bên trên M

A. M(7; 0)

B. M(5; 0)

C. M(3; 0)

D. tất cả sai

Câu 5:

Cho tam giác ABC với A(1; 2); B(-1; 1) và C(5; -1).Tính cosA.

Câu 6:

Cho 2 vec tơ a (a1;a2) ; và b(b1;b2) . Biểu thức sai là:

A

B.

C

D.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK